Skip to main content
14 11 2016 | 13:44

Επανέρχεται το μέτρο της δημοσιοποίησης των ονομάτων δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων

Επανέρχεται το μέτρο της δημοσιοποίησης των ονομάτων δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων

Με τροποποίηση του νόμου 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107/2013) θα επανέλθει το μέτρο της δημοσιοποίησης των ονομάτων δικαιούχων αγροτικών επιδοτήσεων, στη βάση νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που καταργεί τις προηγούμενες διατάξεις. Το μέτρο θα ισχύσει από τις επιδοτήσεις του 2016 και όλα τα στοιχεία θα δημοσιεύονται τόσο για άμεσες όσο και έμμεσες ενισχύσεις σε ειδικό διαδικτυακό τόπο (web site). Η νέα διάταξη περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου.

Οι πληροφορίες που θα δημοσιεύονται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επωνυμία και το ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ενωσιακή νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης.

Όπως σημειώνεται σχετικά, η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης.

Τα ως άνω απαιτούμενα στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα από τις Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, με βάση τα στοιχεία που τους παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και επικυρώνονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων. Οι χρήστες του συστήματος ορίζονται από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων, μετά από αίτηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», το οποίο αναρτήθηκε από τις 11 Νοεμβρίου στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Η αιτιολόγηση

Αναλυτικότερα, πρόκειται το άρθρο 45 του δεύτερου μέρους του εν λόγω σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά ρυθμίσεις αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών και η αιτιολογική έκθεση αναφέρει τα εξής:

«Προστίθεται νέα υποπαράγραφος Β.11 στην παράγραφο Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α' 107).

Βάσει του ισχύοντος ενωσιακού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, η ύπαρξη διαφάνειας είναι ουσιώδης για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπάγεται βελτίωση της συμμόρφωσης, ενίσχυση της λογοδοσίας και, εντέλει, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών.

Ενδεικτικά, ως προς το ως άνω πλαίσιο, αναφέρονται:

Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός).

Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1388/2014 (Απαλλακτικός Κανονισμός για την Αλιεία και την Υδατοκαλλιέργεια).

Ο Κανονισμός Ευρωπαϊκής Επιτροπής 702/2014 (Απαλλακτικός Κανονισμός για την Γεωργία).

Κατευθυντήριες γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς της Γεωργίας και Δασοπονίας στις αστικές περιοχές για το 2014-2020. Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας.

Κατευθυντήριες Γραμμές για την ενέργεια και το περιβάλλον, το Πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία, καθώς και Κατευθυντήριες Γραμμές για κρατικές ενισχύσεις με σκοπό την διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, με τις προτεινόμενες διατάξεις ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η υποχρέωση δημοσιοποίησης σε διαδικτυακό τόπο συγκεκριμένων στοιχείων που αφορούν χορηγούμενες κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους σχετικούς εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες, καθώς και οι σχετικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και των Αποκεντρωμένων Μονάδων Κρατικών Ενισχύσεων».

Δείτε εδώ την τροποποιητική διάταξη (άρθρο 45)