Skip to main content
21 12 2015 | 12:49

Από σήμερα και μέχρι τις 18 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τα προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης

Από σήμερα και μέχρι τις 18 Ιανουαρίου οι ενστάσεις για τα προσωρινά δικαιώματα ενίσχυσης

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεωνγ ια τις διορθώσεις στα προσωρινά δικαιώματα βσικής ενίσχυσης του 2015 θέτει την 18η Ιανουαρίου σχετική εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως τονίζεται, δεν απαιτείται να υποβάλλουν αίτημα αναθεώρησης (ένσταση) γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλαν το 2015 αίτημα μεταβολών, για το οποίο εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου ή/και για τους οποίους εκκρεμεί ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού από το Υπουργείο Οικονομικών, καθότι θα ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο για τη χορήγηση ή μη καθώς και για τον αριθμό και την μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο υπάρχουν τέσσερα κριτήρια στα οποία πρέπει να εντάσσονται οι αγρότες ώστε να έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης.

  • Διαπίστωση ανακριβειών στα ατομικά προσωπικά στοιχεία ή ενημέρωση αλλαγών
  • Δικαίωση ένστασης ή οριστικής δικαστικής απόφασης μετά την 15η Μαΐου 2014, το αποτέλεσμα της οποίας επηρεάζει τον υπολογισμό της αξίας των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2014 και δεν έχει ληφθεί υπόψη.
  • Χαρακτηρισμός του γεωργού ως μη ενεργός
  • Διαπίστωση ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια

Το αποτέλεσμα της εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης (ολική/μερική αποδοχή ή απόρριψη) καταχωρίζεται στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους γεωργούς μέσω της ατομικής πράξης προσδιορισμού των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης. Οι αποφάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για ολική/μερική αποδοχή ή απόρριψη των υποβαλλόμενων αιτημάτων αναθεώρησης στηρίζονται σε ομοιόμορφα, νόμιμα, διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι γεωργοί μπορούν να προμηθεύονται τα υποδείγματα των αιτήσεων κατά περίπτωση από την ιστοσελίδα www.opekepe.gr, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και από τους πιστοποιημένους φορείς υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2015 α' και β' βαθμού.

Η αίτηση συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο γεωργό και υπογράφεται. Στη συνέχεια υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής: α) είτε ηλεκτρονικά (όσον αφορά στην υποβολή αιτημάτων αναθεώρησης λόγω διαπίστωσης ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια) β) είτε μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή είτε ιδιοχείρως (όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες υποβολής αιτήματος αναθεώρησης, συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση αναγκαία αποδεικτικά έγγραφα, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα εγκύκλιο.

Η εμπρόθεσμη αποστολή του αιτήματος αναθεώρησης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ελέγχεται: α) βάσει της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος αναθεώρησης (όσον αφορά στην αίτηση αναθεώρησης λόγω διαπίστωσης ασυμφωνίας στον καθορισμό και την κατανομή των εκτάσεων ανά περιφέρεια) β) βάσει της σφραγίδας του ταχυδρομείου, σε περίπτωση αποστολής με συστημένη επιστολή ή βάσει της ημερομηνίας κατάθεσης στο πρωτόκολλο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην περίπτωση που υποβληθεί ιδιοχείρως (όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες αιτημάτων αναθεώρησης).