Skip to main content
03 01 2017 | 17:33

Tο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 11 για τις βιολογικές καλλιέργειες - αναμένεται έγκριση από την ΕΕ για επέκταση

Tο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 11 για τις βιολογικές καλλιέργειες - αναμένεται έγκριση από την ΕΕ για επέκταση

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο της εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επιπλέον, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι έχει κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ, όπου έχει προταθεί η διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το Μέτρο 11.

Πιο αναλυτικά:

 1. Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής.
 2. Μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.
 3. Υπάρχουν τα ακόλουθα Υπομέτρα και Δράσεις:
 • Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους με τις εξής δράσεις:
 • Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
 • Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους με τις εξής δράσεις:
 • Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.
 1. Στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.2 καλύπτεται το κόστος Πιστοποίησης και των εργαστηριακών αναλύσεων (δράση 11.2.1).
 2. Στους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 το κόστος Πιστοποίησης θα καλύπτεται από άλλο Μέτρο που θα προκηρυχθεί.
 3. Ένας ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα σε παραπάνω από μία δράσεις.
 4. To Μέτρο είναι συμβατό και με άλλα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.
 5. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής έως 85% από 15/10 μέχρι 30/11 εκάστου έτους.

Στην πρόσκληση που θα εκδοθεί, το συνολικό ύψος των πιστώσεων ανέρχεται σε τετρακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (443.000.000) ευρώ και αφορά Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική Συμμετοχή).

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα 2 Υπομέτρα ως εξής:

 • Υπομέτρο 11.1 : Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.1.1: Εξήντα έξι εκατομμύρια (66.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.1.2: Τριάντα τέσσερα εκατομμύρια (34.000.000) ευρώ
  • Υπομέτρο 11.2 : τριακόσια σαράντα τρία εκατομμύρια (343.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.2.1: εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια (183.000.000) ευρώ
 • Δράση 11.2.2: εκατόν εξήντα εκατομμύρια (160.000.000) ευρώ

Προκειμένου η εφαρμογή του Μέτρου και οι πληρωμές των δικαιούχων να γίνονται με όσο το δυνατό πιο αδιάβλητο τρόπο και εντός των προθεσμιών (οι πληρωμές έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30ⁿ Ιουνίου εκάστου έτους), εφαρμόζονται τα εξής:

 1. Οι αιτήσεις για ένταξη γίνονται ηλεκτρονικά, από τον κάθε ενδιαφερόμενο.
 2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με διασταύρωση στοιχείων της αίτησης με ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όσων αφορά:
 • την ιδιότητα του ενεργού αγρότη (διασταύρωση μέσω ΚΕΠΥΟ),
 • την ύπαρξη σύμβασης σε ισχύ του ενδιαφερόμενου με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), καθώς και το χρόνο ένταξης κάθε αγροτεμαχίου / βοσκοτόπου / εκμετάλλευσης σε σύστημα ελέγχου (διασταύρωση μέσω Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων Βιοκαλλιεργητών, ΗΒΔ),
 • την έκταση κάθε αγροτεμαχίου / βοσκοτόπου καθώς και πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στους αιτούντες (ολοκληρωμένο σύστημα ΟΣ),
 • τον αριθμό των ζώων (Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων ΚΒΔ), κ.α..
 1. Η δημοσιοποίηση των προσωρινών και τελικών πινάκων δικαιούχων γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και με δημόσια κοινοποίηση.
 2. Ο Γενικός Γραμματέας ΑΠ&ΔΚΠ εκδίδει Απόφαση Ένταξης με το σύνολο των δικαιούχων.
 3. Η πληρωμή πραγματοποιείται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ (8 στο σύνολο της χώρας).

Επιπρόσθετα, έχει ήδη κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές της ΕΕ πρόταση τροποποίησης του ΠΑΑ, όπου μεταξύ άλλων προτάθηκε η διεύρυνση των επιλέξιμων καλλιεργειών για το Μέτρο 11. Οι καλλιέργειες που προστίθενται αφορούν στη ροδιά, ακτινιδιά, ακρόδρυα, συκιά, μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο, καπνός, φυλλώδη λαχανικά – σταυρανθή / βολβώδη / καρότο / πατάτα.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται και την έγκριση των προταθέντων αλλαγών, θα είμαστε σε θέση να εκδώσουμε νέα πρόσκληση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τις νέες καλλιέργειες που θα εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ.