Skip to main content
11 10 2016 | 09:29

Πολλά τα εμπόδια στη διάδοση της «έξυπνης γεωργίας» στην Ευρώπη, συμπεραίνει το Συνέδριο των COPA-COGECA

Πολλά τα εμπόδια στη διάδοση της «έξυπνης γεωργίας» στην Ευρώπη, συμπεραίνει το Συνέδριο των COPA-COGECA

Τη διαπίστωση ότι η έξυπνη ή ευφυής γεωργία διαθέτει υψηλό δυναμικό αλλά ότι ακόμη δεν διαδραματίζει το ρόλο που θα μπορούσε στην Ευρώπη έκαναν οι ομιλητές του ετήσιου Συνεδρίου Ευρωπαίων Αγροτών των πανευρωπαϊκών αγροτικών οργανώσεων COPA COGECA. Εκπροσωπώντας 23 εκατ. αγρότες και 22.000 αγροτικούς συνεταιρισμούς συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα στις 5-7 Οκτωβρίου ορισμένα από τα πιο δραστήρια μέλη του λόμπινγκ για τα ευρωπαϊκά αγροτικά θέματα κι εξέτασαν τους λόγους που εμποδίζουν την διάδοση της ευφυούς γεωργίας, την οποία σήμερα αξιοποιεί χαμηλό ποσοστό των Ευρωπαίων αγροτών, γύρω στο 25%.

Αναλυτές στο Συνέδριο αναφέρθηκαν σε προβλήματα διασυνδεσιμότητας εξαιτίας της έλλειψης ευρυζωνικότητας, που αντιμετωπίζουν ακόμη πολλές περιοχές στην ΕΕ, τα οποία καθυστερούν την προώθηση της ευφυούς γεωργίας. «Είναι πολύ σημαντικό να παρέχουμε σε όλους τους αγρότες τη δυνατότητα να μετέχουν στην γεωργία ακριβείας. Προϋπόθεση για αυτό είναι να υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση, αν η ΕΕ δεν εκπληρώσει την ανάγκη για καλύτερες τηλεπικοινωνιακές υποδομές τότε δεν είναι δυνατή η διάδοση της γεωργίας ακριβείας», δήλωσε στο Agro24 ο πρόεδρος της COPA, Μάρτιν Μέριλντ. Η αυξανόμενη πρόσβαση στο ίντερνετ βοηθά τη διάδοση της ψηφιακής γεωργίας ακριβείας. «Όμως, ορισμένες εφαρμογές γεωργίας ακριβείας εξαρτώνται από ροές μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) και στις περιπτώσεις αυτές οι μεγάλες ταχύτητες που μόνο η ευρυζωνική σύνδεση εξασφαλίζει είναι απαραίτητες», συμπληρώνει ο Μέριλντ.

Σύμφωνα με εκπροσώπους της Κομισιόν αλλά και στελέχη των COPA-COGECA, η καθολική εφαρμογή της έξυπνης γεωργίας καθυστερεί λόγω αυξημένου κόστους που κάνουν την τεχνολογία δυσπρόσιτη ειδικά σε μικρότερους παραγωγούς, αλλά και διότι λείπουν ακόμη σαφή στοιχεία για την απόδοση που θα αποφέρει μία επένδυση σε τεχνολογία γεωργίας ακριβείας. «Είναι πραγματικός ο κίνδυνος της απογοήτευσης, καθώς δεν έχουμε ακόμη αρκετά στοιχεία που θα επιτρέψουν στον επαγγελματία του αγροτικού χώρου να συγκρίνει το κόστος και το όφελος και να πάρει μια σταθμισμένη οικονομική απόφαση για να επενδύσει στη γεωργία ακριβείας. Με αποτέλεσμα να γίνονται και αγορές μηχανημάτων που καταλήγουν να μένουν αναξιοποίητα στις αποθήκες», σχολίασε στέλεχος της Κομισιόν.

Άλλο εμπόδιο που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να προχωρήσει η εισαγωγή της γεωργίας ακριβείας σε περισσότερες εκμεταλλεύσεις όπως ανέφεραν ομιλητές στο Συνέδριο είναι η χαμηλή συμβατότητα διαφορετικών μηχανημάτων. «Σήμερα πολλά εξαρτήματα δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορεί να αγοράσει ένα διανομέα ο αγρότης και να είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με μηχανήματα άλλης κατασκευαστικής εταιρείας. Με αποτέλεσμα να ανεβαίνει σημαντικά το κόστος των μηχανημάτων και να γίνεται δύσχρηστη η τεχνολογία», σχολίασε ο κ. Μέριλντ.

Το θέμα της πρόσβασης και διαχείρισης των μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data), που θα προκύψουν από την αυξανόμενη χρήση της γεωργίας ακριβείας απασχόλησε έντονα τους συνέδρους. Οι συνεταιρισμοί κι οι αγροτικές οργανώσεις ως βασικοί διακομιστές δεδομένων μεγάλου όγκου θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο για τη διαμόρφωση πλαισίου για τη διαχείρισή τους. «Τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος των αγροτών και γι’ αυτό πρέπει οι αγρότες να μπορούν να καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων για τη χρήση των δεδομένων και να διατηρήσουμε τη δυνατότητα ελέγχου της πρόσβασης στα Big Data», υπογράμμισε ο Μαξ Σούλμαν, στέλεχος της COGECA. Πηγές σχολιάζουν ότι την εποχή των Big Data θα μπορούν να μεταδίδονται απευθείας ευαίσθητα δεδομένα σχετικά με την τήρηση περιβαλλοντικών κανονισμών στις περιβαλλοντικές αρχές κι αυτό αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους αγρότες. Η λύση σύμφωνα με στέλεχος της Κομισιόν, για να κάνουν οι αγρότες τη δουλειά τους αποτελεσματικά, είναι «να διαμορφωθούν μέσα από συναινετικές άτυπες οριζόντιες διαδικασίες από οργανώσεις αγροτών τα πλαίσια πρόσβασης στα δεδομένα Big Data του αγροτικού κλάδου, κάτι που μπορεί να αποφύγει τη δημιουργία επίσημης Ενωσιακής νομοθεσίας για τη διακυβέρνηση των δεδομένων, η οποία θα ήταν αναπόφευκτα δυσκίνητη και είναι πιθανό να οδηγήσει σε αστοχίες».

Οι Σύνεδροι ομόφωνα πάντως επισήμαναν ότι η Ευρώπη αποτελεί γόνιμο έδαφος για τη διάδοση της γεωργίας ακριβείας: «Ακούμε για τις εντυπωσιακές εξαγορές start ups του χώρου της ευφυούς γεωργίας από Αμερικανικές εταιρείες, αλλά στην Ευρώπη έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη γεωργία επειδή έχουμε μεγαλύτερη ένταση παραγωγής», σχολίασε ο κ. Σούλμαν.

Σοφία Σπύρου

Φωτογραφία: COPA-COGECA TRADE