Skip to main content
03 11 2016 | 10:29

Χαρίτσης: Η ψηφιακή οικονομία αφορά και την αγροδιατροφή

Χαρίτσης: Η ψηφιακή οικονομία αφορά και την αγροδιατροφή

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, συμμετείχε στις 2 Νοεμβρίου ως κεντρικός ομιλητής στην πρώτη εκδήλωση του Facebook στην Αθήνα, με τίτλο “Boost your Business”.

Στην ομιλία του ο Υφυπουργός σκιαγράφησε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ανάσχεση του κύματος φυγής των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. «Κάθε συζήτηση που αφορά την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της οικονομίας, την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης και την αναδιανομή του πλούτου, έχει στον πυρήνα της την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης.

Ένα από τα πιο εμφανή πεδία παρέμβασης είναι η ψηφιακή οικονομία, είπε ο Υφυπουργός. Στα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ υπάρχει η μέριμνα ώστε όλες οι σχετικές δραστηριότητες να είναι επιλέξιμες: είτε αφορά τη στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (start-ups), την ενίσχυση των νέων ερευνητών και ερευνητριών και τη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είτε την αναμόρφωση του δημόσιου τομέα. Για το πρώτο σκέλος έχουν δεσμευτεί κονδύλια συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο σκέλος το σύνολο των διαθέσιμων πόρων ξεπερνά το 0,5 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε: «Οι δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας που επενδύει στην έρευνα και την τεχνολογία δεν εξαντλούνται στο νέο ΕΣΠΑ. «Αξιοποιούμε συντονισμένα και συμπληρωματικά όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής, προκειμένου η ελληνική οικονομία να μετασχηματιστεί σε μια οικονομία με υψηλό ψηφιακό αποτύπωμα. Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, το “Ταμείο Συμμετοχών” (Fund of Funds), το Σχέδιο Γιούνκερ, η διεύρυνση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπηρετούν τον ίδιο στρατηγικό προσανατολισμό».

Ο Υφυπουργός επισήμανε, επίσης, ότι «η ψηφιακή οικονομία, δεν αφορά μόνο σε εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Αφορά σε όλους τους δυναμικούς τομείς της οικονομίας (αγροδιατροφή, τουρισμός, υγεία κλπ.) που μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία από όλο το εύρος της ψηφιακής εποχής». Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα υγιές παραγωγικό οικοσύστημα, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αντλούν όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να είναι βιώσιμες και ανταγωνιστικές, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών των εργαζόμενων. «Η ανάγκη για δίκαιες και ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις αποτελεί κρίσιμη πρόκληση για την ψηφιακή οικονομία», σημείωσε ο Υφυπουργός.

Το 89% χρηστών του Facebook στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένα με τη σελίδα τουλάχιστον μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης

Το σύγχρονο κτήριο του Μουσείου Μπενάκη στην Αθήνα φιλοξένησε την πρώτη εκδήλωση «SMB – Boost Your Business» στην Ελλάδα, με κεντρικό θέμα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή. Πάνω από 400 συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με τις μεθόδους που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των επιδόσεών τους και την είσοδό τους σε νέες, διεθνείς αγορές. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Facebook και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κύριο αναπτυξιακό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πρόκειται για το 99,8% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά, απασχολώντας το 57% του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση «SMB – Boost Your Business» ενημερώθηκαν σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για τα νέα εργαλεία που επιτρέπουν την ανάπτυξή, την ενίσχυση των επιδόσεών τους αλλά και την είσοδό τους σε νέες αγορές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χρήση ψηφιακών εργαλείων από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παρότι η δυναμική των social media στη χώρα βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, (18% στην Ελλάδα έναντι 18% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση), οι διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών υπολείπονται σημαντικά (6,1% στην Ελλάδα, 16% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση).

Το Facebook είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να έρθουν σε επαφή με 1,7 δισ. πελάτες σε όλον τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 4,7 εκατ. πελατών στην Ελλάδα. Πάνω από 60 εκατ. μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως χρησιμοποιούν ενεργά το Facebook για να προωθήσουν τις υπηρεσίες τους. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα αποτελεσματικό κανάλι επικοινωνίας με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των ατόμων που έχουν κινητά και χρησιμοποιούν το Facebook.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων αυτών ανέρχεται σε 3,8 εκατομμύρια το μήνα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 89% των ατόμων που χρησιμοποιούν το Facebook στην Ελλάδα είναι συνδεδεμένα με την εταιρική σελίδα τουλάχιστον μίας μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης.

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι μπαίνουν στο Facebook από τα κινητά τους 14 φορές την ημέρα. Στην Ελλάδα 3 εκατ. άτομα χρησιμοποιούν το Facebook καθημερινά από το κινητό.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, υπογράμμισε την τεράστια σημασία του Facebook για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Με την εκδήλωση αυτή, το ΕΒΕΑ απαντάει στο αίτημα των μελών του για περισσότερες ευκαιρίες επιμόρφωσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Βεβαίως, η απλή χρήση των κοινωνικών δικτύων δεν αποφέρει οφέλη. Όπως και κάθε επιχειρηματικό εργαλείο, υπάρχει σωστός τρόπος χρήσης και λανθασμένος ή ανεπαρκής τρόπος χρήσης. Ο σωστός τρόπος χρήσης – όπως προσδιορίζεται από τις βέλτιστες πρακτικές – περιλαμβάνει την ανάπτυξη στοχευμένης στρατηγικής, την επένδυση χρόνου και πόρων στη διαχείριση περιεχομένου και κοινότητας, την αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων προώθησης ανάλογα με τους στόχους και το μέσο.

Ένας σημαντικός τομέας δράσης, για την ενίσχυση της χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αφορά τόσο τους ίδιους τους παρόχους – μέσω της αυτορύθμισης – όσο και τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, αφορά την αντιμετώπιση των προβληματισμών και κινδύνων, που αφορούν ευρύτερα τη χρήση του διαδικτύου:

  • Διασφάλιση πλήρους διαφάνειας ως προς την παροχή των υπηρεσιών από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
  • Βελτίωση των μηχανισμών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων – και ευρύτερα των χρηστών – σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του διαδικτύου (οικονομικό έγκλημα, απάτες κτλ.)
  • Ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου, ως προς τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ασφάλειας και διαχείρισης δεδομένων στο cloud».

_MG_3015

«Υπάρχουν πάνω από 60 εκατ. μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ενεργά τις σελίδες του Facebook επειδή παρέχονται δωρεάν, είναι εύχρηστες και έχουν καλή λειτουργία στα κινητά τηλέφωνα. Γενικότερα, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανακαλύπτουν το Facebook για την επιχείρησή τους επειδή γνωρίζουν ήδη να το χρησιμοποιούν για προσωπικούς λόγους: η δημιουργία μιας Σελίδας είναι εξίσου εύκολη με τη δημιουργία ενός προφίλ. Παράλληλα, στο Facebook βρίσκονται ήδη όλοι οι πελάτες» ανέφερε από την πλευρά του ο Στέφανος Λουκάκος, Facebook SMB Director, EMEA, στην κεντρική ομιλία της εκδήλωσης.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας των θεσμικών φορέων, όπου συζητήθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικού οικονομικού και κανονιστικού περιβάλλοντος που θα επιτρέψει στις ελληνικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ψηφιακές εφαρμογές, ενισχύοντας έτσι την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, ανέφερε πως «η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων και υπογράμμισε πως «στο πλαίσιο μιας αναδυόμενης νέας ή ψηφιακής οικονομίας, η ταχύτατη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δημιουργεί τεράστιες ευκαιρίες για καινοτομία, μεγέθυνση και απασχόληση». Όπως είπε, «κεντρική προτεραιότητα της αναπτυξιακής πολιτικής η οποία αντανακλάται και στον αναπτυξιακό σχεδιασμό για την αξιοποίηση του «ΕΣΠΑ 2014 - 2020», είναι η πλήρης αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραδοσιακής βιομηχανίας και την υιοθέτηση καινοτομιών».

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας, υπογράμμισε: «Αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα. Εκτός της αναγκαιότητας προώθησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενίσχυσης της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, κομβικής σημασίας είναι η βελτίωση της “ποιότητας” των δημόσιων οικονομικών. Θέτοντας ως προτεραιότητα, έστω με καθυστέρηση, την επένδυση στη γνώση, με την ανάπτυξη ενός ποιοτικού, ανοικτού, εξωστρεφούς, διεθνοποιημένου συστήματος εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης και ενός εθνικού «οικοσυστήματος» έρευνας, το οποίο να είναι εναρμονισμένο με την καινοτομία και την τεχνολογία, προσαρμοσμένο απόλυτα στην ευρωπαϊκή και διεθνή πραγματικότητα.».

Η εκδήλωση «Boost Your Business» ανέδειξε επίσης τις επιτυχίες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη συμβολή ψηφιακών λύσεων σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής διαδικτυακής υπηρεσίας φύλαξης παιδιών Nannuka, αλλά και της εταιρείας ειδών παραλίας Sun of a Beach μίλησαν για τις επιχειρηματικές τους επιτυχίες, στις οποίες έχει συμβάλει καθοριστικά το Facebook.

«Οι σχέσεις που χτίζονται μεταξύ του Nannuka και του κοινού στο οποίο απευθυνόμαστε (γονείς και επαγγελματίες παιδικής φύλαξης) είναι όλες βασισμένες στο στοιχείο της εμπιστοσύνης και αυτό αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα της επιχείρησής μας. Από τα πρώτα μας βήματα μέχρι και σήμερα, το Facebook είναι ένα πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας, τόσο για τη δημιουργία ποιοτικών επισκέψεων στη σελίδα μας, όσο και για τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μέσα από την αλληλεπίδραση με το κοινό μας», επισήμανε η Λέλα Δρίτσα Ψαρρού, συνιδρύτρια του Nannuka.

«Η χρήση του Facebook ήταν σημαντική, προκειμένου να υπάρξει αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά είναι επίσης σημαντική προκειμένου να επικοινωνούνται συνεχώς τα βασικά μηνύματά μας στους fan μας σχετικά με τα προϊόντα μας και ό, τι νέο προσφέρουμε. Το Facebook είναι το #1 μέσο που φέρνει πωλήσεις στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Σίγουρα είναι το πρώτο μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να δοκιμάσουμε την είσοδό μας στην επόμενη αγορά, αυτή της Αυστραλίας», δήλωσε από την πλευρά της η Μελίνα Πίσπα, ιδρύτρια του Sun of a Beach.