Skip to main content
02 01 2018 | 14:06

Πιλοτικός αγρός για εναλλακτικές πρακτικές στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στήθηκε στο Βελεστίνο

Πιλοτικός αγρός για εναλλακτικές πρακτικές στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στήθηκε στο Βελεστίνο

Ένας πιλοτικός αγρός κοντά στο Βελεστίνο στήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος της MISKO για καλλιέργεια και προμήθεια ελληνικού σκληρού σίτου ποικιλίας SVEVO. Η σπροά πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 2017. Στόχος είναι να αξιολογηθούν και στη συνέχεια να εφαρμοστούν στην πράξη οι εναλλακτικές πρακτικές καλλιέργειας σε ευρεία κλίμακα, όπως η ακαλλιέργεια, η μεταβλητή λίπανση, η αμειψισπορά με καλαμπόκι ή φασόλια και η στάγδην άρδευση.

Ο γεωπόνος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Φάνης Γέμτος, παρουσίασε τα χαρακτηριστικά του πιλοτικού αγρού στην εφημερίδα "Ελευθερία" της Λάρισας και προανήγγειλε τη διοργάνωση ενός field day στα μέσα Απριλίου. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι: "Οι πρακτικές αυτές έχουν δοκιμαστεί τα προηγούμενα χρόνια στο πλαίσιο προγράμματος προώθησης της αειφορικής παραγωγής σκληρού σίτου με επιτυχία.

Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO έχει, ως έναν από τους στόχους του, τη διάδοση των προτεινόμενων καλλιεργητικών πρακτικών στους αγρότες της περιοχής προς όφελος τόσο των ιδίων με μείωση του κόστους παραγωγής όσο και της ποιότητας των παραγόμενων ζυμαρικών.

Αρχικά, απευθύνεται σε αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας αλλά πρόθεση είναι να διαδοθούν οι ιδέες ευρύτερα.

Για αυτό αποφάσισε, σε συνεργασία με την εταιρία AGILE Agricultural Technologies (είναι αυτή που αναπτύσσει και κατασκευάζει το λιπασματοδιανομέα eyeQ για μεταβλητή εφαρμογή δόσεων λιπασμάτων) να εγκαταστήσει ένα πιλοτικό αγρό όπου θα δοκιμαστούν όλες οι προτεινόμενες τεχνολογίες σε ένα χωράφι που θα μπορούν να επισκέπτονται οι αγρότες στη διάρκεια του έτους και να δουν μόνοι τους την εφαρμογή αυτών των πρακτικών. Παράλληλα το πρόγραμμα για να ενισχύσει τους αγρότες τους πρότεινε να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό granoduronet.

Αυτό βοηθά τους αγρότες στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και έχει διατεθεί σε ενδιαφερόμενους αγρότες μέσω των συνεργατών της MISKO που συγκεντρώνουν τα σιτάρια από τους παραγωγούς. Το λογισμικό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα προσπαθήσω να έχω ένα σχετικό σημείωμα σύντομα.

Ο πιλοτικός αγρός εγκαταστάθηκε στο Περίβλεπτο στην περιοχή Βελεστίνου σε αγρό εκτάσεως 80 στρεμμάτων. Υπενθυμίζω στους αναγνώστες ότι οι καλλιεργητικές πρακτικές που προτείναμε να υιοθετηθούν από τους αγρότες ήταν:

1. Χρήση αμειψισπορών. Στο πιλοτικό προηγούμενη καλλιέργεια σε ένα μέρος θα είναι καλαμπόκι και στο άλλο φασόλια (ψυχανθές).

2. Χρήση ακαλλιέργειας. Το τέσσερα τεμάχια θα σπαρθούν με ακαλλιέργεια και το ένα θα οργωθεί (μάρτυρας).

3. Λίπανση. Θα εφαρμοστούν δύο δόσεις επιφανειακής λίπανσης στα τέσσερα τεμάχια (μια μέσα Φεβρουαρίου και μια μέσα Μαρτίου ανάλογα με την εξέλιξη της φυτείας) και στο μάρτυρα μία (μέσα Φεβρουαρίου). Σε δύο από τις τέσσερις θα γίνει εφαρμογή μεταβλητών δόσεων με τη χρήση του μηχανήματος eyeQ που ανέπτυξε η AGILE.

4. Θα εφαρμοστεί σε όλα στάγδην άρδευση.

5. Σε όλα τα τεμάχια θα γίνουν εφαρμογές παρασιτοκτόνων σύμφωνα με τις συνθήκες και με βάση το λογισμικό (σύστημα υποβοήθησης λήψης αποφάσεων από τους αγρότες) granoduronet που θα έχει μετεωρολογικά στοιχεία από μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί κοντά στον Πιλοτικό αγρό.

Η εγκατάσταση των τεμαχίων θα γίνει σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της Εικόνας. Σε όλα τα αγροτεμάχια θα σπαρεί η ποικιλία SVEVO στις συνιστάμενες για την περιοχή και το χωράφι ποσότητες σπόρου για τη περιοχή. Το κάθε αγροτεμάχιο θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Συμβατική καλλιέργεια

 • προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι
 • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
 • παραδοσιακή μέθοδος καλλιέργειας δηλαδή όργωμα, προετοιμασία του χωραφιού, σπορά με συμβατική σπαρτική, μια εφαρμογή επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης το Φεβρουάριο.

2. Βιώσιμη καλλιέργεια 1

 • προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι
 • ακαλλιέργεια
 • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
 • granoduro.net
 • 2 δόσεις αζώτου
 • Στάγδην άρδευση

3. Βιώσιμη καλλιέργεια 2

 • προηγούμενη καλλιέργεια φασόλι
 • ακαλλιέργεια
 • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
 • granoduro.net
 • 2 δόσεις αζώτου
 • Στάγδην άρδευση

4. Βιώσιμη καλλιέργεια (πλήρης) 3

 • προηγούμενη καλλιέργεια φασόλι
 • ακαλλιέργεια
 • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
 • granoduro.net
 • Διαφοροποιημένη λίπανση αζώτου : eyeQ
 • Στάγδην άρδευση

5. Βιώσιμη καλλιέργεια 4

 • προηγούμενη καλλιέργεια καλαμπόκι
 • ακαλλιέργεια
 • πιστοποιημένος σπόρος R2 svevo
 • granoduro.net
 • Διαφοροποιημένη λίπανση αζώτου : eyeQ

Όπως θα κατανοεί ο αναγνώστης θα συγκρίνουμε μια συμβατική καλλιέργεια όπως την κάνει η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών μας με εναλλακτικές πρακτικές όπως ακαλλιέργεια, εφαρμογή επιφανειακής αζωτούχου λίπανσης σε δύο δόσεις και τη χρήση της τεχνικής της γεωργίας ακριβείας της διαφοροποιημένης λίπανσης. Σε όλα τα τεμάχια θα εφαρμοστεί στάγδην άρδευση που σε πολλές εφαρμογές έδωσε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα με παραγωγές πάνω από 500 κιλά/στρέμμα. Ο αγρός θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος στους αγρότες που θέλουν να τον παρακολουθήσουν όλο το έτος. Στα μέσα Απριλίου θα οργανωθεί μια ημέρα επίσκεψης του αγρού (openday). Οι αγρότες θα ενημερωθούν σχετικά έγκαιρα. Οδηγίες για το πού θα τον βρουν καθώς και ενημέρωση για την εξέλιξη ο αναγνώστης μπορεί να τα βρει εδώ στο στοιχείο πιλοτικός αγρός. Στις εικόνες φαίνεται η διάταξη των τεμαχίων καθώς και η σπορά που έγινε στις 30-11-17."