Skip to main content
28 12 2017 | 11:19

Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους ίδρυσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους ίδρυσε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ιδρύεται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους (ΚΕΘΦΥΠΕ, Centre for Plant Nutrition and Soil Quality, συντομογραφία: PlanTerra Centre), σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπογράφει ο πρύτανης Γιώργος Παπαδούλης.

Το ΚΕΘΦΥΠΕ θα λειτουργεί με ιδίους πόρους από χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες.

Αποστολή του ΚΕΘΦΥΠΕ θα είναι η επιστημονική διασύνδεση, η παροχή τεχνογνωσίας και η ανάληψη δράσεων ως εξής:

 • Διασύνδεση και ανάδειξη των δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του ΓΠΑ που δραστηριοποιούνται κεντρικά ή περιφερειακά με θέματα θρέψης φυτών και ποιότητας εδάφους σε όλα τα επίπεδα.
 • Διασύνδεση του ΓΠΑ με τον ΕΛΓΟ «Δήμητρα» και τα Ελληνικά Ινστιτούτα, ώστε να χαρτογραφηθεί και να αναδειχθεί το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό που δραστηριοποιείται στα σχετικά πεδία.
 • Διασύνδεση του σχετικού επιστημονικού χώρου με τον εργασιακό χώρο που σχετίζεται με την ποιότητα του εδάφους, τη λίπανση και τη θρέψη των καλλιεργούμενων φυτών.
 • Συμβολή στην καταγραφή της δυναμικής του εργασιακού χώρου που σχετίζεται με θέματα θρέψης καλλιεργούμενων φυτών και ποιότητας εδάφους, ώστε να ενημερώνονται οι φοιτητές και οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι πάνω στις εξελίξεις αυτού του χώρου.
 • Διασύνδεση του σχετικού ελληνικού δυναμικού με το αντίστοιχο διεθνές. Το διεθνές περιβάλλον εκτείνεται από θέματα βασικής έρευνας μέχρι και εφαρμοσμένης αγρονομικής έρευνας σε καλλιέργειες.
 • Ανάδειξη των καινοτομιών του συγκεκριμένου χώρου, οι οποίες αναπτύσσονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια της αειφορίας και υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.
 • Συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας, ώστε να είναι εφαρμόσιμη στις ιδιαιτερότητες των τοπικών αγροσυστημάτων και μικροσυνθηκών, αλλά και αντίστροφα η καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων τοπικών αγροσυστημάτων και τα ανοικτά θέματα/ ερωτήματα εργασίας που ανακύπτουν από αυτά και τα οποία χρήζουν βασικής έρευνας για βαθύτερη κατανόηση των δυναμικών συμπεριφορών και των εν δυνάμει ενδεδειγμένων προσεγγίσεων.

Τα πεδία εργασίας στα οποία το Κέντρο θα συμβάλλει περιλαμβάνουν:

 • Προβολή και κατανόηση της σημασίας του υγιούς εδάφους και της αποδοτικότητας της χρήσης των θρεπτικών από τον αγροτικό κόσμο.
 • Καταγραφή των αναγκών του νέου γενετικού υλικού της κάθε καλλιέργειας σε θρεπτικά κατά την διάρκεια του βιολογικού κύκλου.
 • Κάλυψη αυτών των αναγκών με την ενδεδειγμένη λίπανση.
 • Διαγνωστική, μεθοδολογίες και μοντέλα θρέψης/ λίπανσης.
 • Φυσικοχημεία και βιολογία του εδάφους, του ριζοχώματος και της ριζόσφαιρας.
 • Φυσιολογία και μοριακή βιολογία της θρέψης των οργανισμών του εδάφους.
 • Φυσιολογία και μοριακή βιολογία της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών.
 • Αλληλεπιδράσεις φυτών και οργανισμών στη ριζόσφαιρα σε επίπεδο θρέψης.
 • Ποιότητα και ασφάλεια της εδώδιμης φυτικής βιομάζας από αγροτικά ζώα και άνθρωπο
 • Ασφάλεια και οικοτοξικολογικές παράμετροι πλευρές του οικοσυστήματος που σχετίζονται με τις διεργασίες και τους βιογεωχημικούς κύκλους των θρεπτικών στα αγροοικοσυστήματα.
 • Ιδιαιτερότητες της φυσιολογίας της θρέψης των αυτοφυών φυτών σε φυσικά οικοσυστήματα σε αγροοικοσυστήματα οριακής ποιότητας, περιοχές Natura κ.ά.
 • Ποιότητα εδάφους, θρέψη οργανισμών εδάφους, θρέψη φυτών και βιοποικιλότητα.
 • Ετερογένεια της ποιότητας των γεωργικών οικοσυστημάτων και τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.
 • Θρέψη και λίπανση των φυτών στις καλλιέργειες εκτός εδάφους, στις βιολογικές καλλιέργειες και στις καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής.
 • Εισροές οργανικών λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών και (βιο)διεγερτικών ουσιών των φυτών.
 • Επίδραση διαχείρισης εδάφους στην ποιότητα των εδαφών.
 • Αποκατάσταση, βελτίωση γονιμότητας εδαφών
 • Καινοφανείς τεχνολογίες στα συγκεκριμένα πεδία.

Με βάση τα προηγούμενα, το ΚΕΘΦΥΠΕ θα συμβάλλει στην καλλιέργεια και την δημιουργία τεχνογνωσίας και παιδείας στη μεθοδολογία για την έρευνα και την εφαρμογή στα παραπάνω επιστημονικά πεδία, μέσω:

 • Συνεδρίων Διαλέξεων
 • Επιστημονικών και εκλαϊκευμένων εκδόσεων
 • Συμβουλευτικών δράσεων Δράσεων πεδίου Προγραμμάτων κ.ά. δράσεων

Το ΚΕΘΦΥΠΕ δεν θα λειτουργεί ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης.

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Η απόφαση ίδρυσης