Skip to main content
09 03 2018 | 10:11

Θετικά τα αποτελέσματα της πιλοτικής διαχείρισης των κλαδεμάτων από την Ένωση Αγρινίου

Θετικά τα αποτελέσματα της πιλοτικής διαχείρισης των κλαδεμάτων από την Ένωση Αγρινίου

Η διαχείριση των κλαδεμάτων και γενικότερα των υπολειμμάτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αποτελεί σήμερα ένα από τα πρακτικά προβλήματα που καλούνται να επιλύσουν οι παραγωγοί. Και το κάνουν με κόστος, με πολύ κόπο και αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο.

Η δε πρακτικές που ακολουθούνται, κανένα όφελος οικονομικό δεν αποφέρουν. Αντίθετα, οι πρακτικές αυτές είναι επιβαρυντικές για το περιβάλλον.

Υπενθυμίζουμε ότι οι μόνιμες καλλιέργειες στην Ελλάδα (ελιές, αμπέλια, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, κτλ) εκτείνονται σε πάνω από 11.000.000 στρέμματα, δηλαδή σε έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής γεωργικής γης, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι καλλιέργειες αυτές καταλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα και η συνηθέστερη πρακτική διαχείρισης των υπολειμμάτων είναι η καύση τους σε ανοιχτές εστίες ή, σε ελάχιστες περιπτώσεις, η επεξεργασία τους με καταστροφείς και η ενσωμάτωσή τους ως οργανικό υλικό στο έδαφος.

Με τις πρακτικές αυτές, ωστόσο, μένει αναξιοποίητο το τεράστιο ενεργειακό δυναμικό αυτού του είδους βιομάζας.

Η Ένωση Αγρινίου, πιστή στη διαρκή προσπάθεια ουσιαστικής και έμπρακτης συμβολής στην επίλυση προβλημάτων του χώρου, με τρόπο επωφελή για την αγροτική ανάπτυξη και για τον ίδιο τον παραγωγό, κάνοντας για μια ακόμη φορά ένα ουσιαστικό βήμα καινοτομίας και εκσυγχρονισμού για τις εκμεταλλεύσεις, παρουσίασε την πλέον ενδεδειγμένη πρόταση για την ορθή διαχείριση των κλαδεμάτων.

Με μηχάνημα που τις προηγούμενες ημέρες ήρθε απ’ τη γειτονική Ιταλία, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δυο προγραμματισμένες επιδείξεις μηχανοποιημένης συλλογής κλαδεμάτων από ελαιώνες και οπωρώνες του νομού.

Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε Αστακό και Νεοχώρι, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων uP_running (προώθηση της ενεργειακής χρήσης ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις) http://www.up-running.eu, και AGROinLOG (Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας στις αγροτοβιομηχανίες) http://agroinlog-h2020.eu, με τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση του Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Τα δυο αυτά έργα χρηματοδοτούνται από το φιλοπεριβαλλοντικό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020″.

Ο γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.

Στις 8 Μαρτίου, στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη κατά την οποία έγινε η αποτίμηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν. Τα συμπεράσματα ήταν απολύτως θετικά και αποφασίστηκε μάλιστα η επανάληψη της όλης διαδικασίας την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να υπάρξει και η πρακτική εξοικείωση με τις απαιτήσεις των έργων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, που είχε την επίβλεψη των επιδεικτικών δράσεων μηχανοποιημένης συλλογής κλαδεμάτων, σε σχετική του δήλωση επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου για την αναβάθμιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εστιάζοντας παράλληλα στις δυνατότητες και τα οφέλη της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.

Ο κ. Κουτσουπιάς σημείωσε με τις δράσεις αυτές έγινε ένα ουσιαστικό βήμα στην κατεύθυνση υλοποίησης και ευρείας εφαρμογής των συγκεκριμένων έργων, κάτι για το οποίο απαιτείται η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών:

«Εμείς είμαστε εδώ και σταθερά εργαζόμαστε για τη δημιουργία συνθηκών που θα κάνουν τη δουλειά μας πιο εύκολη και περισσότερο αποδοτική. Έχουμε την τεχνογνωσία, έχουμε τη διάθεση, έχουμε το σχέδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και σήμερα δείξαμε στην πράξη το πώς μπορούμε να μετατρέψουμε ένα πρακτικό πρόβλημα σε πλεονέκτημα για τον παραγωγό, με οφέλη και για τον ίδιο και για το περιβάλλον. Καλούμε τους αγρότες του νομού να έρθουν κοντά μας και από κοινού να οργανώσουμε την εφαρμογή αυτών και άλλων δράσεων, που είναι απαραίτητες πλέον, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να αξιοποιήσουμε τις πραγματικές μας δυνάμεις».

Πηγή: e-ea.gr