Skip to main content
06 08 2018 | 09:02

Παράδειγμα ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού

Παράδειγμα ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού για τη διαχείριση του αρδευτικού νερού

Τη λύση στη γκρίνια για τις υπέρογκες οφειλές στη ΔΕΗ και στην κακοδαιμονία των ΤΟΕΒ ανά την Ελλάδα, που είτε για λόγους που οφείλονται στις διοικήσεις είτε για λόγους που οφείλονται στην αμέλεια των αγροτών μελών τους ταλαιπωρούνται από την κακή διαχείριση των οικονομικών τους, δίνει το παράδειγμα του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Ταυρωπού στην Καρδίτσα. Στο ρεπορτάζ του δημοσιογράφου της εφημερίδας «Ελευθερία», Φ. Καραγιάννη, που δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουλίου, παρουσιάζεται όλο το έργο που έχει γίνει τα ταλευταία χρόνια και πλέον με τη φετινή αρδευτική περίοδο μπήκε σε εφαρμογή.

Το ρεπορτάζ με τίτλο: «Ηλεκτρονική άρδευση και διαχείριση νερού»

Τα τελευταία χρόνια ο ΤΟΕΒ Ταυρωπού έχει αναβαθμίσει εντυπωσιακά τον τρόπο λειτουργίας του σ’ όλα τα επίπεδα και συνεχίζει να πρωτοπορεί με την εφαρμογή νέων καινοτομιών.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκε σε λειτουργία πριν μερικές ημέρες, το σύστημα της καταγραφής των δεδομένων της άρδευσης σε πραγματικό χρόνο, ο προγραμματισμός των αρδεύσεων και της ζήτησης του νερού ανά γεωγραφική περιοχή καθώς και η αυτοματοποίηση της διαχείρισής του.

Το Δ.Σ. του Οργανισμού και ο πρόεδρος κ. Αθανάσιος Μαρκινός παρουσίασαν στο υδρονομικό προσωπικό το σύστημα και τον τρόπο λειτουργίας του, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα από τα βασικά βήματα προς την κατεύθυνση του πλήρους εκσυγχρονισμού της διαχείρισης αρδευτικού νερού με χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.

Στη φάση αυτή ο Οργανισμός προμηθεύτηκε - με ιδία δαπάνη - φορητές έξυπνες συσκευές συγκεκριμένων προδιαγραφών (αδιάβροχες και ανθεκτικές) για το σύνολο των υδρονομέων και αναπτύχθηκε ειδικό λογισμικό αποκλειστικά για το δίκτυο του ΤΟΕΒ Ταυρωπού, που στηρίζεται στην ασύρματη επικοινωνία και αποθήκευση στο σύννεφο (cloud), ώστε ο κάθε υδρονομέας να εισάγει σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα της άρδευσης (παραγωγός, αγροτεμάχιο, τρόπος άρδευσης, παροχή κ.τ.λ.) στον τομέα ευθύνης του.

Με τον τρόπο αυτό καταργείται η διαδικασία της χειρόγραφης καταγραφής και κυρίως ο διοικητικός φόρτος της αποδελτίωσης και επεξεργασίας τους, ενισχύεται η διαδικασία της αυτοματοποιημένης εποπτείας, ενώ παράλληλα υπάρχει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων της άρδευσης ανά αγρόκτημα, τομέα και αγροτεμάχιο.

Τα στοιχεία αυτά μέσω της επεξεργασίας τους μπορούν άμεσα να αξιοποιούνται για τη βελτίωση της κατανομής του αρδευτικού νερού, μείωση της σπατάλης και αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης του αρδευτικού δικτύου.

Παράλληλα βελτιώνεται η εκτίμηση των ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιεί ο κάθε παραγωγός ανά στρέμμα και ανά καλλιέργεια, δημιουργώντας αντίστοιχα προφίλ χρήστη-αρδευτή, γεγονός που θα οδηγήσει, σύμφωνα με τη Διοίκηση του Οργανισμού, στην παροχή ειδικών κινήτρων στους παραγωγούς που χρησιμοποιούν ορθολογικά το αρδευτικό νερό και στην καλλιέργεια αντίστοιχης συνείδησης και στους υπολοίπους.

Οι υδρονομείς διευκολύνονται στο έργο τους μέσω της άμεσης ενημέρωσης για το διαθέσιμο νερό στην περιοχή ευθύνης τους, την κατανομή μεταξύ των αρδευτών και τη διαφάνεια στον χρονοπρογραμματισμό των αρδεύσεων των παραγωγών.

Σε επόμενη φάση το λογισμικό θα είναι διαθέσιμο για χρήση και από τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τους ενεργούς αρδευτές, τη σειρά αναμονής και την κατάσταση του δικτύου σ’ όλη την έκταση των 120.000 στρεμμάτων, διαδικασία που σήμερα γίνεται με αρκετά προβλήματα.

Ήδη αναπτύσσεται και η επόμενη φάση που θα επιτρέπει τη διασύνδεση με αισθητήρες μέτρησης παροχών και ενσωμάτωσης δεδομένων πρόγνωσης του καιρού.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Μαρκινός, «τέτοιες δράσεις αποτελούν μονόδρομο πλέον για τον ΤΟΕΒ Ταυρωπού, διότι αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στα μέλη του και είναι συμβατές με την αντίληψη για την προστασία και σωστή διαχείριση του νερού, που στις σύγχρονες κοινωνίες αποτελεί θεμελιώδη αρχή».