Skip to main content
15 09 2017 | 13:54

Όλες οι νέες τάσεις στα αγροεφόδια βρέθηκαν στην ημερίδα των ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ και ΣΠΕΛ

Όλες οι νέες τάσεις στα αγροεφόδια βρέθηκαν στην ημερίδα των ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ και ΣΠΕΛ

Βιοδιεγέρτες, γενετική βελτίωση με "χειρουργικές" επεμβάσεις στο γονιδίωμα, οργανικές δραστικές ουσίες (βιογεωργικά φάρμακα) είναι οι τρεις πιο έντονες τάσεις που επικρατούν διεθνώς στον τομέα των γεωργικών εφοδίων και έρχονται σταδιακά και στην Ελλάδα. Οι εν λόγω τάσεις κυριάρχησαν στη συζήτηση-ημερίδα που διοργάνωσαν από κοινού ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού, ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας και ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων σήμερα στο ξενοδοχείο «Τιτάνια» στην Αθήνα.

Ο γενικός γραμματέας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Νίκος Αντώνογλου, διέψευσε ότι υπάρχουν πιέσεις για επιστροφή του συντελεστή ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια στο 24%, δηλώνοντας ότι δεν έχει πληροφόρηση για κάτι τέτοιο και ότι σε κάθε περίπτωση «θα το παλέψουμε να μην γίνει». Ο πρόεδρος του ΣΕΠΥ, Θύμης Ευθυμιάδης, εκπροσωπώντας και τους τρεις Συνδέσμους αποκάλυψε ότι υπάρχει προσπάθεια για κοινό συντονιστικό όργανο των επιχειρήσεων στον τομέα των γεωργικών εισροών. Πιο αναλυτικά:

Νίκος Αντώνογλου, γενικός γραμματέας υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Οι αγρότες παραγωγοί είναι θεματοφύλακες της υπαίθρου και είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρίσκουν κατάλληλα αγροτικά εφόδια και σε προσιτές τιμές. Στην Ελλάδα οι τιμές εισροών φαίνεται να υποχωρούν σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ από το 2012, με συνεχή πτωτική πορεία που σωρευτικά μέχρι το 2016 έχει φτάσει το -6,8%. Αυτό κυρίως οφείλεται στην μείωση των τιμών για τα καύσιμα. Οι επιμέρους δείκτες για σπόρους, λιπάσματα και φάρμακα δείχνουν αύξηση ή σταθερότητα, άρα υπάρχει περιθώριο περαιτέρω μείωσης του κόστους για τους παραγωγούς.

Επίσης ζητούμενο είναι η γεωργική βιωσιμότητα και αειφορία. Η αλόγιστη χρήση είναι το τίμημα που πληρώνει η ανθρώποτητα για την επάρκεια σε τρόφιμα.

Οι προσπάθειες όλων των πλευρών δίνουν τη δυνατότητα χρήσης προϊόντων πιο φιλικών προς το περιβάλλον. Όμως η φροντίδα του περιβάλλοντος πρέπει να απασχολεί και τους ίδιους τους παραγωγούς, όχι μόνο τα κράτη, τους επιστήμονες και τις εταιρείες.

Σημαντικό ρόλο στην ορθολογική χρήση των εισροών έχουν οι γεωπόνοι, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν με σαφήνεια και επαρκώς τους πελάτες τους για την ορθή χρήση των γεωργικών εισροών.

Είναι εξαιρετικής σημασίας θέμα για όλους.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εισροές επικαιροποιείται συνεχώς σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη της τεχνολογικές εξελίξεις, την ανάγκη για ασφαλή τρόφιμα κ.ά.

Γίνονται έλεγχοι στην αγορά για τα νόμιμα και εγκεκριμένα προϊόντα που διακινούνται, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χρόνια της κρίσης αυτοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν αποδιοργανωθεί. Και γίνεται προσπάθεια οι έλεγχοι να εντατικοποιηθούν.

Σε όλο το φάσμα των αγροτικών εισροών προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις και ρυθμίσεις που βοηθούν στην ορθολογική παραγωγή, χρήση και διακίνηση γεωργικών εισροών.

Ενδεικτικά αναφέρω το θεσμό της ηλεκτρονικής συνταγογράφης η εφαρμογή του οποίου ξεκινά από τη Δευτέρα και ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει στον έλεγχο της αγοράς.

Το ΥΠΑΑΤ θα ξεκινήσει τη χορήγηση πιστοποιητικών προς τους αγρότες.

Προωθείται νέος κανονισμός στην Ε.Ε. για τα λιπάσματα. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται για τη λίπανση καινοτόμα προϊόντα, σύμφωνα με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Π.χ. από τα οικιακά απορρίμματα να χρησιμοποιούνται φωσφωρίτες και όχι από εξόρυξη.

Απλουστεύθηκε η διαδικασία έναρξης επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.

Στο πεδίο της εκπαίδευσης έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται τα προγράμματα εκπαίδευσης νέων γεωργών, που είναι υποχρεωτικά για να λάβουν χρηματοδότηση.

Θα ήταν παραλογισμός να επιστρέψει στο 24% ο ΦΠΑ των εφοδίων. Η δικιά μας η θέση είναι σταθερά στο 13%. Εάν υπάρξουν πιέσεις, δεν ξέρω από πού, εμείς θα το παλέψουμε. Εγώ δεν έχω ενημέρωση ότι υπάρχουν τέτοιες πιέσεις.

Θύμης Ευθυμιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΥ

Οι τρεις σύνδεσμοι συζητάμε τη δημιουργία ενός νέου συντονιστικού οργάνου για τα γεωργικά εφόδια. Η σημερινή ομιλία μου έγκειται στην προσπάθεια έκφρασης των τριών σε μία φωνή.

Όλα μαζί τα γεωργικά εφόδια συνθέτουν μία αγορά 600 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα.

Ο ΣΠΕΛ έχει 55 μέλη. Οι εξελίξεις στον τομέα των λιπασμάτων είναι ραγδαίες. Η τάση της έρευνας είναι προσανατολισμένη στο “με λιγότερα να παράγονται περισσότερα”. Ο ΣΠΕΛ προωθεί τη σύγχρονη θεώρηση των λιπασμάτων ως τροφή της τροφής μας και τα εδάφη ως βιοκλιματικές κοινότητες.

Σε διάστημα 25 ετών η μείωση της χρήσης των λιπασμάτων έφτασε το 65%.

Ο ΣΕΠΥ έχει 33 μέλη και σκοπός του είναι να επεκταθεί και σε άλλα είδη πολλαπλασιαστικού υλικού (σπορόφυτα κ.ά.).

Ο ΕΣΥΦ έχει 25 μέλη, με πρωταρχικό ρόλο στην έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των προϊόντων φυτοπροστασίας.

Σάββας Μπαλουκτσής, πρόεδρος ΣΕΑΜ

Τίποτα από όσα ακούμε όλα τα χρόνια για εκσυγχρονισμό κλπ. του ελληνικού αγροτικού τομέα δεν γίνεται πράξη. Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών έχει αλλάξει πλήρως το τοπίο διεθνώς και είναι η εφαρμογή των εφοδίων που αλλάζει-βελτιώνεται πρωτίστως μέσα από τις νέες τεχνολογίες.

Είμαστε αναγκασμένοι να καλύπτουμε το κενό της πολιτείας στην εκπαίδευση, τον προσανατολισμό κ.ά. ακόμα και τις τράπεζες.

Σπύρος Μάμαλης, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ

Η όποια προσπάθεια ξεκινά πάντα από τα αγροτικά εφόδια, από το σπόρο. Η καινοτομία θα βοηθήσει ώστε οι παραγωγοί να είναι περισσότερο παραγωγικοί και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς για ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα.

Ο τομέας των αγροεφοδίων πρέπει να αποτελέσει τον βασικό κορμό πολιτικής του υπουργείου.

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση είναι ένα θετικό βήμα και η εφαρμογή της θα βοηθήσει να πραγματώσουμε τόσο τον έλεγχο της αγοράς, όσο και να αναδείξουμε τη συμβολή του Έλληνα γεωπόνου στο χειρισμό των εισροών. Νομίζω ότι και στα λιπάσματα θα πρέπει να εφαρμοστεί, για να βελτιωθεί η απόδοση.

Σωστά οι τρεις τομείς ενώνουν τις δυναμεις τους για να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία. Για να μπορέσουμε όλοι μαζί να ξεπεράσουμε την κρίση.

Γιώργος Ραψομανίκης, οικονομικός αναλυτής στο FAO

Το σιτάρι έχασε το 80% της πραγματικής του αξίας από το 1908 έως το 2016. Αν ένα νοικοκυριό μεταπηδήσει από τη φτώχια σε υψηλότερο κοινωνικό εισόδημα, αυτό δε θα μεταφραστεί σε αύξηση της κατανάλωσης του σιταριού, αλλά από την αλλαγή των διατροφικών του συνηθειών. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε μία καθοδική πορεία των τιμών που οφείλεται στην Πράσινη Επανάσταση.

Η μεταβλητότητα των τιμών φαίνεται να μειώνεται, γιατί ίσως ο παγκόσμιος αγροδιατροφικός τομέας γίνεται πιο ανθεκτικός στις κρίσεις και ευτυχώς δεν έχουμε πολέμους.

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις 2050-2100 ορίζονται από την αύξηση του πληθυσμού και από τις ανάγκες για περισσότερο αειφόρο γεωργία. Η τελευταία μπορεί να επιτευχθεί με τρεις μεθόδους:

  • αγροικολογική γεωργία
  • φιλοπεριβαλλοντική γεωργία (conservation agriculture)
  • αειφορική εντατική γεωργία

Ηλίας Ελευθεροχωρινός, ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Έξι είναι οι γεωργικές εισροές (σπόροι, λιπάσματα, γεωργικά φάρμακα, νερό, ενέργεια και γη), συν οι ζωοτροφές για την κτηνοτροφία. Αλλά η σημαντικότερη εισροή είναι η γνώση χρήσης.

Από τα χημικά λιπάσματα πάμε στους βιοδιεγέρτες.

Από τα χημικά γεωργικά φάρμακα πάμε στα βιογεωργικά φάρμακα.

Στην Ελλάδα είμαστε δεύτεροι στον κόσμο σε αποδόσεις σε ρύζι και αραβόσιτο, αλλά δεν είμαστε καλοί στο σιτάρι.

Το αζωτο αύξησε την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων κατά 48%.

Αλλά έχουμε και αρνητικά φαινόμενα, ειδικά στα λιπάσματα.

Τέλος, από 1339 δραστικές ουσίες στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, που είχαμε μέχρι πρότινος, η Ε.Ε. ενέκρινε μόλις 493.

Ο καλός ο σπόρος δίνει και μεγάλη απόδοση.

Τα μεγάλα ρεκόρ πιάνονται με «ντόπινγκ», η Ολλανδία είναι δεύτερη στον κόσμο σε εξαγωγές γιατί έχει πολύ συγκεντρώσεις λιπασμάτων στο έδαφος και γεωργικών φαρμάκων που ρυπαίνουν το περιβάλλον.

Garlic von Essen, γενικός γραμματέας ESA

Σταθερά αυξάνονται οι αποδόσεις ετησίως, κατά μέσο όρο 1,1%

Στην κοινωνία υπάρχει η αντίληψη ότι η γεωργία έχει γίνει ολοένα και πιο εντατική. Στην πραγματικότητα έχουμε μειώσει την εντατικοποίηση και χρησιμοποιούμε στην Ε.Ε. λιγότερες εισροές και λιγότερη γη. Έχει αυξηθεί μόνο η χρήση των μηχανημάτων.

Αν και μειώνουμε την ένταση των εισροών, έχουμε συνεχή αύξηση των αποδόσεων. Πώς το καταφέραμε αυτό; Με την καινοτομία στην γενετική βελτίωση των φυτών (plant breeding). Το μερίδιο ευθύνης της γενετικής βελτίωσης στην αύξηση των αποδόσεων, σε σχέση με άλλες βελτιωμένες αγρονομικές πρακτικές, είναι μεταξύ 50 και 80%.

Αυξήσαμε το εισόδημα των αγροτών, μειώσαμε τις τιμές των αγροτικών προϊόντων προς τους καταναλωτές, κι όλα αυτά με την γενετική βελτίωση.

Χωρίς αυτή, η Ευρώπη θα ήταν καθαρός εισαγωγέας σε σιτάρι, κριθάρι και πατάτες, ενώ τώρα είναι εξαγωγέας.

Έχουμε μειώσει την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.

Η νέα τάση στη γενετική βελτίωση είναι το λεγόμενο genome editing και το CRISPR revolution. Αυτά τα δύο αποτελούν μαζί την οριζόντια νέα τεχνολογία για ακριβή και λεπτομερή παρέμβαση-βελτίωση στο γονιδίωμα των φυτών και των ζώων.

Αυτή είναι η νέα τάση, αν μας το επιτρέψει η Πολιτική.

Αυτές οι νέες τεχνολογίες μας βοηθούν να κάνουμε ότι κάναμε πριν αλλά πιο γρήγορα, ακριβέστερα και πιο αποδοτικά. Αλλά ο στόχος είναι ο ίδιος, να αυξήσουμε την ποικιλότητα και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην επιλογή των καλύτερων στελεχών φυτών.

Οι τεχνολογίες αυτές δεν είναι τόσο κοστοβόρες. Δεν χρειάζεται να είσαι κάποια μεγάλη εταιρεία για να τις χρησιμοποιήσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι αν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κανονικά από όλες τις επιχειρήσεις ή θα κριθούν, με νόμο, κρίσιμες τεχνολογίες, υψηλής επικινδυνότητας.

Αυτό που θέλουμε είναι ένα ευνοϊκό κανονιστικό πλαίσιο που να μας βοηθάει να αξιοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες. Στην Ευρώπη είμαστε ηγέτες σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, γιατί η απαγόρευση της γενετικής τροποποίησης μας έχει οδηγήσει στην αναζήτηση εναλλακτικών επιστημονικών οδών.

Κινδυνεύουμε να εισάγουμε στην Ευρώπη τις νέες γενιές αγροτικών προϊόντων που πρόκειται να αναπτυχθούν με αυτές τις νέες τεχνολογίες, από την Αργεντινή, τη Βραζιλία και από αλλού.

Χρειαζόμαστε μία πλήρη εργαλειοθήκη για τη γενετική βελτίωση, θέλουμε όλα τα εργαλεία μας. Δεν μπορούμε να βγούμε στην αγορά με μισά εργαλεία.

«Embracing the power of nature»: Ξεκινήσαμε μία νέα εκστρατεία ενημέρωσης στην Ευρώπη με σκοπό να εξηγήσουμε στους πολίτες τι είναι η γενετική βελτίωση και ποια είναι τα οφέλη της. Μιλάμε για τους σπόρους.

Υπάρχουν πολλά fake news για τη γεωργία, τη γενετική βελτίωση, τα λιπάσματα. Πολλοί γράφουν και μιλούν για αυτά, αλλά χωρίς στοιχεία. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα fake news και να ενημερώσουμε για τη δική μας ιστορία.

Κωνσταντίνος Οιχαλιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η λίπανση του αραβόσιτου ακολουθεί ακριβώς την ίδια πορεία με την παραγωγικότητα. Όταν ο παραγωγός εισπράττει κάποια χρήματα, τότε επενδύει στη λίπανση της καλλιέργειας.

Στην Ε.Ε. έχουμε σταδιακή μείωση της χρήσης των λιπασμάτων από το 1995 και μετά. Η μείωση της κατανάλωσης είναι πιο έντονη για Κάλιο και Φώσφορο.

Έχουμε συστηματική υπολίπανση των ελληνικών εδαφών; Για να απαντήσει κανείς σε αυτό θα πρέπει να έχει ακριβή ισοζύγια και εδαφολογικές αναλύσεις.

Στην Κίνα από το 1996 και μετά αυξάνεται η χρήση λιπασμάτων.

Τα αποτελέσματα από τη χρήση λιπασμάτων στην Αφρική μπορεί να είναι πολύ θετικά, αλλά χρειάζεται προσαρμογή στα εδάφη, στις συνήθειες των αγροτών κ.ά.

Στην Ευρώπη είχαμε περιόδους υπερ-λιπάνσεων (και από τις κοπριές), οπότε εμφανίστηκαν τα οικολογικά προβλήματα. Αυτό που πρέπει να γίνει ώστε να μη μειώσουμε υπερβολικά τις λιπάνσεις, αλλά να έχουμε και αποδόσεις αυξημένες, είναι να βελτιώσουμε τις διαθέσιμες τεχνολογίες.

Θέλουμε λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης, που θα έχουν διαθεσιμότητα των υλικών άμεσα συνδεδεμένη με τις ανάγκες θρέψης των φυτών.

Δημήτρης Καρπούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κύριος στόχος του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού είναι να μην επιτρέπει την έγκριση φυτοπροστατευτικών ουσιών των οποίων η χρήση ενέχει κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων και την ποιότητα του περιβάλλοντος.

Μέτρα ανάσχεσης μη σημειακών πηγών ρύπανσης:

  • Εκπαίδευση των παραγωγών στη χρήση ορθών πρακτικών κατά τη διάρκεια του ψεκασμού
  • Αποφυγή καλλιεργητικών πρακτικών που ευνοούν την επιφανειακή απορροή (συμπίεση εδάφους)
  • Εγκατάσταση φυτικών ζωνών ανάσχεσης

Μέτρα ανάσχεσης σημειακών πηγών ρύπανσης

  • Εκπαίδευση των παραγωγώ στην εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών πριν ή μετά τον ψεκασμό
  • Εφαρμογή μέτρων όπως βιοκλίνες και heliosec

Το κοινό Δελτίο Τύπου των τριών φορέων

Την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 διοργανώθηκε στο Ξενοδοχείο «Τιτάνια» ημερίδα των Συνδέσμων Προϊόντων Θρέψης και Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), Πολλαπλασιαστικού υλικού (ΣΕΠΥ) και Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) με τίτλο «Η Συμβολή των εισροών στον Αγροδιατροφικό τομέα».

Ο Πρόεδρος του ΣΕΠΥ κ. Θύμης Ευθυμιάδης, εκ μέρους των τριών Συνδέσμων, αναφέρθηκε στους σκοπούς της συνεργασίας τονίζοντας την κεφαλαιώδη συμβολή του κλάδου των εισροών, αφενός στην προώθηση των κοινών τους θέσεων και αφετέρου στην περαιτέρω ενημέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών.

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γενικός Γραμματέας, Νίκος Αντώνογλου.

Διακεκριμένοι ομιλητές από τον επιστημονικό, επιχειρηματικό και διεθνή χώρο παρουσίασαν τις θέσεις τους για τα ζητήματα των σύγχρονων αγροδιατροφικών αναγκών και των νέων τεχνολογιών και προϊόντων στα γεωργικά εφόδια.

Την ημερίδα συντόνισαν οι δημοσιογράφοι κ.κ. Νίκος Φιλιππίδης και Γιώργος Μακρής.

Ο κ. Ραψομανίκης, εκπρόσωπος του FAO, παρουσίασε τις Τάσεις και τις Προοπτικές για τον Παγκόσμιο Αγροτικό Τομέα και την Ανάπτυξη, από την πλευρά του Παγκόσμιου 0ργανισμού για την Γεωργία και τα Τρόφιμα.

O ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Ηλίας Ελευθεροχωρινός τόνισε τη συμβολή των γεωργικών εισροών στην κάλυψη των αναγκών επιβίωσης της ανθρωπότητας.Στο δεύτερο μέρος έγινε αναφορά στα εργαλεία που συμβάλλουν στην επάρκεια, ασφάλεια και ποιότητα της παραγωγής.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπόρων, κ. Garlich Von Essen ανέπτυξε το πως οι σύγχρονοι τρόποι γενετικής βελτίωσης των φυτών ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες και την αγορά. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Οιχαλιώτης αναφέρθηκε στις ολιστικές εφαρμογές των λιπάνσεων, καθώς και στις περιβαλλοντικές και βιοτεχνολογικές προκλήσεις της θρέψης φυτών. Τέλος, ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Καρπούζας μίλησε για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε ένα πλαίσιο γεωργίας με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Στο πολυπληθές ακροατήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό κόσμο, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και στελέχη των εταιρειών μελών των συνδέσμων και δημοσιογράφοι. Τόσο οι εισηγήσεις όσο και οι ερωτήσεις που ακολούθησαν κράτησαν πολύ υψηλό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και συνέβαλαν σε μια ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση.

Στα συμπεράσματα της ημερίδας τονίστηκε ότι στις προκλήσεις των σύγχρονων και μελλοντικών αγροδιατροφικών αναγκών οι εισροές αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την επάρκεια, ασφάλεια και ποιότητα της γεωργικής παραγωγής.

Πέτρος Αλεξανδρής