Skip to main content
25 07 2018 | 13:37

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για αιτήσεις χρηματοδότησης αντιχαλαζικών από τον ΕΛΓΑ

Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου παρατάθηκε η προθεσμία για αιτήσεις χρηματοδότησης αντιχαλαζικών από τον ΕΛΓΑ

Παράταση έως τις 18 Σεπτεμβρίου δόθηκε σε όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης στο Μέτρο 5.1 που αφορά την ενίσχυση για αντιχαλαζική προστασία, σύμφωνα με την παρακάτω απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης:

«Τροποποίηση της με αριθ. Πρωτ. ΕΛ.Γ.Α.4882/11-04-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 5.1«Επενδύσεις σε προληπτικά μετρά που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 –2020 όπως ισχύει, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Την τροποποίηση του σημείου 5.1.α της Πρόσκλησης ως εξής:

α) Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υπαχθούν στο καθεστώς ενίσχυσης, υποβάλλουν αίτηση στήριξης (φάκελος υποψηφιότητας) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2.

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 23/04/2018 και λήγει την 18/09/2018.

2.Την τροποποίηση του σημείου 5.2.ι της Πρόσκλησης ως εξής:

ι) Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, πρωτότυπο υπογεγραμμένο από τον δυνητικό δικαιούχο και αντίγραφο, το αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών (3 Οκτωβρίου 2018), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης. Τα δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο) υποβάλλονται στο αρμόδιο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ. Με την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, χωρίς την επίκληση περιστατικών ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η αίτηση στήριξης απορρίπτεται».