Skip to main content
30 10 2019 | 14:57

Τι αλλάζει στην αγορά λιπασμάτων με τον νέο κανονισμό 2019/1009

Τι αλλάζει στην αγορά λιπασμάτων με τον νέο κανονισμό 2019/1009

Εντός της τριετίας μεταξύ Ιουνίου 2019 και Ιουνίου 2022 θα πρέπει να έχει προσαρμοστεί η εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά λιπασμάτων στις απαιτήσεις του νέου κανονισμού 2019/1009, ο οποίος άρχισε να ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 5 Ιουνίου του 2019.

Οι κυριότερες αλλαγές στη φιλοσοφία του νέου κανονιστικού πλαισίου, σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό (2003/2003) που αφορά την κυκλοφορία των λιπασμάτων με σήμανση "CE", είναι ότι:

  • προάγει την κυκλική οικονομία και
  • περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κυκλοφορίας όλων των κατηγοριών προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν στην αγορά, σε αντίθεση με τον προηγούμενο κανονισμό που περιελάμβανε μόνο τα ανόργανα λιπάσματα.

Όσα λιπάσματα δεν εντάσσονταν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. ΕΚ 2003/2003, δηλαδή μερικά ανόργανα λιπάσματα, λιπάσματα με παρεμποδιστές που δεν είναι CE, οργανοανόργανα και οργανικά λιπάσματα, οι βιοδιεγέρτες κ.ά, κυκλοφορούν στην αγορά με βάση τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Η αναθεώρηση του κανονισμού έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, προάγοντας ένα νέο ενιαίο και εναρμονισμένο πλαίσιο. Ωστόσο ο νέος κανονισμός επιτρέπει την κυκλοφορία λιπασμάτων στα κράτη μέλη και με βάση τις εθνικές τους νομοθεσίες.

Συνοπτικά ο νέος κανονισμός εισάγει τα ακόλουθα νέα στοιχεία:

  • Διευρύνει τον ορισμό των προϊόντων λίπανσης, εντάσσοντας στην έννοιά του όλες τις λειτουργίες που διέπουν τη θρέψη των φυτών.
  • Συγκεκριμένα ως «Προϊόν Λίπανσης» ορίζεται: «κάθε ουσία, μείγμα, μικροοργανισμός ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που χορηγείται ή προορίζεται να χορηγηθεί σε φυτά ή στη ριζόσφαιρά τους ή σε μανιτάρια ή στη μυκητόσφαιρά τους ή προορίζεται να αποτελέσει αυτή τη ριζόσφαιρα ή μυκητόσφαιρα, είτε σε καθαρή μορφή είτε αναμεμειγμένο με άλλο υλικό, με σκοπό να παράσχει θρεπτικά στοιχεία στα φυτά ή στα μανιτάρια ή να βελτιώσει την αποδοτικότητα της θρέψης τους».
  • Περιλαμβάνει 7 κατηγορίες για τα προϊόντα λίπανσης, ανάλογα με τη λειτουργία τους, οι οποίες περιλαμβάνουν επιπρόσθετες υποκατηγορίες (βλ. παρακάτω)
  • Ορίζει κατηγορίες από συστατικά υλικά που μπορούν αποκλειστικά να αποτελούνται τα προϊόντα λίπανσης.
  • Υιοθετούνται δηλαδή δυο νέα ακρωνύμια το ΚΛΠ (Κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος) και το ΣΚΥ (Κατηγορίες συστατικών Υλικών), τα οποία αποτελούν τη βάση με την οποία θα χαρακτηρίζονται και θα κατηγοριοποιούνται τα προϊόντα λίπανσης που εντάσσονται στο νέο κανονισμό.
  • Θέτει για κάθε κατηγορία προϊόντος λίπανσης και για κάθε κατηγορία συστατικών υλικών, συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, τόσο ως προς την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, όσο και ως προς τους στόχους της αποδοτικότητας τους στη θρέψη φυτών.
  • Ορίζει διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης των προϊόντων λίπανσης, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατηγορίες λειτουργίας προϊόντος (ΚΛΠ) για προϊόντα λίπανσης της ΕΕ

ΜΕΡΟΣ Ι

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΠ

1. Λίπασμα

A. Οργανικό λίπασμα

I. Στερεό οργανικό λίπασμα

II. Υγρό οργανικό λίπασμα

B. Οργανο-ανόργανο λίπασμα

I. Στερεό οργανο-ανόργανο λίπασμα

II. Υγρό οργανο-ανόργανο λίπασμα

Γ. Ανόργανο λίπασμα

I. Ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

α) Στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

i) Απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

A) Απλό στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο

ii) Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

A) Σύνθετο στερεό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο

β) Υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

i) Απλό υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

ii) Σύνθετο υγρό ανόργανο μακροθρεπτικό λίπασμα

II. Ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

α) Απλό ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

β) Σύνθετο ανόργανο μικροθρεπτικό λίπασμα

2. Υλικό ασβέστωσης

3. Βελτιωτικό εδάφους

A. Οργανικό βελτιωτικό εδάφους

B. Ανόργανο βελτιωτικό εδάφους

4. Υπόστρωμα καλλιέργειας

5. Αναστολέας

A. Αναστολέας νιτροποίησης

B. Αναστολέας απονίτρωσης

Γ. Αναστολέας ουρεάσης

6. Βιοδιεγέρτης φυτών

A. Μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

B. Μη μικροβιακός βιοδιεγέρτης φυτών

7. Σύμμεικτο προϊόν λίπανσης

Χρνοδιάγραμμα

Ο νέος κανονισμός ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από τις 16 Ιουλίου 2019 και εφαρμόζεται από τις 16 Ιουλίου 2022.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως τις 16 Ιουλίου 2020, δημοσιεύει έγγραφο οδηγιών προς τους παρασκευαστές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς με σαφείς πληροφορίες και παραδείγματα σχετικά με την οπτική εμφάνιση της ετικέτας των συσκευασιών.

Έως τις 16 Ιουλίου 2026, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου κανονισμού και του συνολικού αντικτύπου του ως προς την επίτευξη των στόχων του, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 καταργείται από τις 16 Ιουλίου 2022.