Skip to main content
31 05 2017 | 08:33

Οι ευρωβουλευτές της COMAGRI ζήτησαν να μη μειωθούν τα κατώτατα όρια καδμίου στα φωσφορούχα λιπάσματα

Οι ευρωβουλευτές της COMAGRI ζήτησαν να μη μειωθούν τα κατώτατα όρια καδμίου στα φωσφορούχα λιπάσματα

Προτάσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας σε υψηλής αποτελεσματικότητας και φιλικών προς το περιβάλλον λιπασμάτων για τους αγρότες εγκρίθηκαν χθες από την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου (COMAGRI), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η οποία όμως δεν αναφέρεται στο πραγματικό διακύβευμα της χθεσινής ψηφοφορίας: Την προτεινόμενη μείωση των κατώτατων ορίων καδμίου στα φωσφωρούχα λιπάσματα. Αυτό ήταν το βασικό ζήτημα, στο οποίο πρέπει να απαντήσουν οι ευρωβουλευτές σύμφωνα με δελτίο τύπου των οργανώσεων COPA-COGECA, που εκδόθηκε πριν την ψήφιση της εισήγησης των Juitema και Gardini. Οι COPA-COGECA ζήτησαν να υπερψηφιστεί η εισήγηση για την αναθεώρηση των κανονισμών, η οποία αναθεώρηση αποσκοπεί στην εναρμόνιση των κανόνων διάθεσης των προϊόντων θρέψης στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά. Επίσης, εναρμονίζει τα επίπεδα καδμίου στα φωσφορούχα λιπάσματα και περιλαμβάνει διαδικασία έγκρισης για τη διάθεση άλλων προϊόντων θρέψης, όπως τα λιπάσματα βραδείας απελευθέρωσης και τα οργανικά λιπάσματα ευρωπαϊκής προέλευσης.

Στην ανακοίνωση των COPA-COGECA, ο γραμματέας, Pekka Pesonen εξηγεί ότι «ανησυχούμε πώς τα ανόργανα λιπάσματα δεν είναι αυστηρά προσδιορισμένα από τους κανονισμούς. Θέλουμε έναν ξεκάθαρο ορισμό των ανόργανων λιπασμάτων, που να θέτει υψηλότερα πρότυπα περιεκτικότητας θρεπτικών συστατικών και μία ευρωπαϊκή λίστα τύπων ανόργανων λιπασμάτων περιορισμένης χρήσης. Επίσης, ανησυχούμε για το προτεινόμενο επίπεδο καδμίου στα φωσφορούχα λιπάσματα. Θέλουμε ανώτατο όριο ίσο ή πάνω από 60 mg/kg P2O5 μετά από μία 15ετή μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του εναρμονισμένου επιπέδου σε όλη την Ε.Ε. Δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις που να υποστηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, δεν έχει γίνει από την Κομισιόν μελέτη για τις συνέπειες σε αγρότες και καλλιέργειες από τη διάθεση προϊόντων θρέψης μειωμένης απόδοσης, λόγω της μείωσης των επιπέδων του καδμίου.»

Η εισήγηση του Ολλανδού ευρωβουλευτή, Jan Huitema, και της Ιταλίδας Elisabetta Gardini, σχετικά με τους νέους κανονισμούς που προωθεί η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς για την τοποθέτηση και κυκλοφορία των προϊόντων θρέψης στην ΕΕ, εγκρίθηκε από τα μέλη της COMAGRI με 30 ψήφους υπέρ, 6 κατά και 3 αποχές.

«Ο ευρωπαϊκός αγροτικός τομέας παίζει ρόλο κλειδί στην κυκλική οικονομία. Η σημερινή ψηφοφορία ξεκλειδώνει καινοτομίες στη χρήση οργανικών λιπασμάτων με πιο αποτελεσματικό και κυκλικό τρόπο. Αυτά είναι καλά νέα τόσο για τους αγρότες όσο και για το περιβάλλον», δήλωσε ο κ. Huitema.

Περισσότερα λιπάσματα θα είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή αγορά

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της COMAGRI, οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των λιπασμάτων, ιδιαίτερα όσων παρασευάζονται από ανακυκλωμένα ή οργανικά συστατικά, σε όλοκληρη την ευρωπαϊκη αγορά και έτσι να μειωθεί η εξάρτηση της Ε.Ε. από τις εισαγωγές πρώτων υλών για ανόργανα λιπάσματα από Τρίτες Χώρες.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν:

  • να επεκταθούν οι πρώτες ύλες που μπορούν να προστεθούν σε λιπάσματα με το σήμα CE, όπως υποπροϊόντα μεταποίησης τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς και υποπροϊόντα από εργοστάσια βιοκαυσίμων χωρίς μολυσματικούς παράγοντες,
  • να επικαιροποιηθούν οι κανονισμοί ώστε να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των καινοτόμων προϊόντων θρέψης και έτσι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για τη χρήση όσων προέρχονται από ανακυκλωμένες και οργανικές πρώτες ύλες και
  • να δοθεί η δυνατότητα για ευρεία κυκλοφορία στην αγορά της Ε.Ε. των βιοδιεγερτών των φυτών, που βελτιώνουν τη διατροφική επάρκεια του φυτού, την ανθεκτικότητά του στο αβιοτικό στρες, την ποιότητα των καλλιεργειών και τη διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, έτσι ώστε να μειωθεί η χρήση των λιπασμάτων γενικότερα.

Επόμενα βήματα

Η γνωμοδοτική εισήγηση της COMAGRI θα σταλεί στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία θα θέσει σε ψηφοφορία το τελικό σχέδιο κανονισμού στη συνεδρίαση της 11-12 Ιουλίου.

Πάντως, οι Copa-Cogeca επικροτούν στην ανακοίνωσή τους την επέκταση του κανονιστικού πλαισίου για τα οργανικά λιπάσματα και τα προϊόντα θρέψης που βασίζονται σε υποπροϊόντα, αλλά επισημαίνουν ότι «χρειάζεται μεγαλύτερος ρεαλισμός σε τέτοια θέματα».