Skip to main content
21 03 2017 | 14:02
του Χρήστου Βοργιάδη
του Χρήστου Βοργιάδη

Το όπλο μας, η καθαρή αγροτική βάση

Μεγαλώνοντας σε μια αγροτική οικογένεια, σε μια καθαρά αγροτική περιοχή, είναι δύσκολο να αποφύγεις από μικρό παιδί τις αγροτικές εργασίες αλλά και πολύ πιθανό να θελήσεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με την καλλιέργεια της γης. Βέβαια τη σημερινή εποχή με την άθλια οικονομική κατάσταση της χώρας μας, οι δυσκολίες του επαγγέλματος γίνονται ακόμη περισσότερες.

Τα διάφορα κατά καιρούς προγράμματα (νέοι αγρότες, απονιτροποίηση, κ.ά.) που επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προώθηση νέων καλλιεργειών, η δημιουργία ομάδων παραγωγών με πολύ μικρό αριθμό μελών, μπορούν να θεωρηθούν ως κάποια κίνητρα για τους νέους των μεγάλων αστικών κέντρων που πλήττονται από την ανεργία για να μετακομίσουν στην ύπαιθρο ή και αυτούς που ζουν εκεί να παραμείνουν και να ασχοληθούν με τη γη ασκώντας το επάγγελμα του αγρότη.

Ένα επάγγελμα που τα τελευταία χρόνια χτυπιέται αλύπητα από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, με άδικα και δυσβάσταχτα μέτρα, κάτι που το καθιστά ως μη βιώσιμο.

Η απάντηση-αντίδραση του αγροτικού κόσμου δίνεται μέσα από κινητοποιήσεις με όποια μορφή και αν έχουν αυτές. Στη φετινή κοινητοποίηση όπως είδαμε, οι αγρότες παρουσιάστηκαν διχασμένοι και το κάθε μέτωπο αποφάσιζε ξεχωριστά για τη μορφή με την οποία θα δοθεί ο αγώνας. Κάποιοι επέλεξαν τον παλιό τρόπο αντίδρασης και το κλείσιμο των δρόμων, ενώ άλλοι θεώρησαν σωστό ότι δεν πρέπει ο αγώνας τους να δυσκολέψει την ζωή των υπόλοιπων Ελλήνων πολιτών και έτσι αποφάσισαν να μην κλείσουν δρόμους.

Στα αιτήματά τους συναντούσες ελάχιστες διαφορές. Οι συναντήσεις που είχαν με τον υπουργό δεν έβγαλαν πουθενά, με τον υπουργό να δηλώνει ότι οι πόρτες του υπουργείου είναι πάντα ανοιχτές για νέους διαλόγους με τους αγρότες.

Αναφέρθηκαν ως αιτίες διαχωρισμού του αγροτικού κόσμου οι κομματικοί χρωματισμοί κάποιων συνδικαλιστών, τα προσωπικά συμφέροντα, οι φιλοδοξίες ορισμένων νέων προσώπων να αναλάβουν αυτοί την εκπροσώπηση των αγροτών, και ο καταλογισμός των ευθυνών σε συγκεκριμένα πρόσωπα όσον αφορά την περσινή αποτυχία του αγώνα τους.

Είναι θλιβερό σε μια μεγάλη οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας σήμερα, και η ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα, την αγρο-κτηνοτροφία, να μην μπορούν να δοθούν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των αγροτών από την πλευρά της κυβέρνησης.

Προβλήματα που κατά την προσωπική μου γνώμη αφορούν και τα “του οίκου μας” ψάχνοντας την χαμένη μας ταυτότητα και ένα καθαρό ενιαίο αγροτικό κίνημα. Ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, που βγάζει το ψωμί του αποκλειστικά και μόνο από το αγροτικό επάγγελμα, θα ήθελα να προτείνω στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να βοηθήσει τον Έλληνα αγρότη να αποκτήσει την χαμένη του ταυτότητα μέσα από αλλαγές που απαιτείται να γίνουν, για να υπάρξει καθαρότητα στη βάση του.

Οι παρακάτω προτάσεις πιστεύω θα βοηθήσουν έτσι ώστε να επιτύχουμε μια καθαρή βάση εκπροσώπησης του αγροτικού κόσμου, η οποία γίνεται μέσα από τους αγροτικούς συλλόγους αλλά και τις ομάδες παραγωγών.

Α) Θα πρέπει να ψηφιστεί νόμος που να απαγορεύει μέλη του ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών να είναι και μέλη των ΔΣ αγροτικών συλλόγων. Η ταυτόχρονη ύπαρξη ίδιων προσώπων ως μέλη, σε ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει, από την στιγμή που σε ένα αγροτικό συνεταιρισμό -ας πούμε μικρό σε αριθμό μελών- το ΔΣ εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του, και φυσικά τα ίδια πρόσωπα που είναι μέλη των ΔΣ αγροτικών συλλόγων μια περιοχής, ενός μεγάλου Δήμου, είναι οξύμωρο να τους εκπροσωπούν, αφού η συνεργασία τους με τρίτους και οι συμφωνίες που έχουν έρθει για την πώληση των προϊόντων των αγροτικών συνεταιρισμών μπορεί να καταστεί εμπόδιο στις όποιες αποφάσεις παρθούν από τα μέλη του αγροτικού συλλόγου, στους οποίους είναι οι ίδιοι εκπρόσωποι ως μέλη του ΔΣ.

Β) Μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες να έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε ΔΣ αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών συλλόγων. Πιστεύω είναι προφανές και δεν χρήζει εξήγησης, ότι η προστασία και η διεκδίκηση των συμφερόντων των αγροτικών συνεταιρισμών, αλλά και των αγροτικών συλλόγων θα είναι διαφορετική όταν στα ΔΣ τους υπάρχουν μόνο κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και να υπενθυμίσω στον υπουργό να κάνει όσο το δυνατόν συντομότερο, πράξη της εξαγγελίας του -προ 40 ημερών περίπου- της εφαρμογής νομοσχεδίου που θα υποχρεώνει τις εμπορικές επιχειρήσεις να εξοφλούν τους αγρότες-παραγωγούς νωπών προϊόντων μέσα σε διάστημα 60 ημερών. Σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι για να έχει αντίκρισμα η πολύ θετική αυτή εξαγγελία, θα πρέπει να μην αγοράζουν τα προϊόντα μας με ανοιχτή τιμή και να μην υπάρχουν τεράστιες αποκλίσεις τιμών αγοράς των προϊόντων, μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων.

*αγρότης από τη Βέροια