Skip to main content
09 10 2017 | 15:23
του Κώστα Στέφου
του Κώστα Στέφου

Αγρότισσα θα χάσεις τη σύνταξή σου;

Με αφορμή ερωτήματα αγροτών σχετικά με το συνταξιοδοτικό, τους περεχούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Με το άρθρο 34 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α΄) αναγνωρίζεται ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση και το διάστημα κατά το οποίο καλόπιστα καταβάλλονταν οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και ο οικείος ασφαλιστικός φορέας τις εισέπραττε ανεπιφύλακτα για ικανό χρονικό διάστημα, μολονότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του ασφαλισμένου οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση.

Το θέμα ήταν γνωστό από ετών και μάλιστα το περιγράφω ακριβώς σε προηγούμενο άρθρο μου, που δημοσιεύτηκε με τίτλο “Από τον ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ”. Δημιουργήθηκε μετά από δικαστική απόφαση και έκτοτε ως νομολογία πλέον ίσχυσε επί σειρά ετών.

Έπρεπε να διαμένεις κοντά στην εκμετάλλευση σου και να βιοπορίζεσαι από την γεωργία, άλλως κακώς εισέφερες στην ασφάλιση. Θύματα ήταν κυρίως αγρότισσες, οι οποίες ενώ πλήρωναν κανονικά τις εισφορές, δεν δικαιώνονταν σύνταξης και ελάμβαναν επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσες τις εισφορές που είχαν εν τω μεταξύ καταβάλει. Το πρόβλημα λύθηκε οριστικά όταν χρειάστηκε η σύνδεση – συνέχεια του νόμου “Κατρούγκαλου” με το προηγούμενο καθεστώς.

Με άλλα λόγια, συγχωρούνται οι αμαρτίες στον πρώην ΟΓΑ για να προχωρήσουμε – συνεχίσουμε στον ΕΦΚΑ.

Το “θα χάσεις τη σύνταξή σου” είναι ψευδής, ανυπόστατη και κακόβουλη διάδοση που δυστυχώς συνεχίζεται. Απαραίτητα αυτονόητη προϋπόθεση είναι η καταβολή των εισφορών που αναλογούν. Χωρίς εισφορές δεν γίνεται τίποτα.

Με τη διάταξη του άρθρου 60 του ν. 4449/2017 προβλέφθηκε, ότι στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που έχουν υποβάλει μέχρι 31.12.2016 αίτημα συνταξιοδότησης αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του εν λόγω Φορέα εφόσον έχουν καταβάλλει τις αναλογούσες εισφορές για το διάστημα αυτό. Εννοείται ότι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4144/2013 (Α’ 88), περί διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών.

Προθεσμία εξόφλησης έως τις 30.11.2017

Ως ημερομηνία καταβολής των σχετικών εισφορών ορίσθηκε η 30.6.2017, καθώς, κατά το χρόνο δημοσίευσης της υπόψη διάταξης, αυτή ήταν η καθορισθείσα ημερομηνία εξόφλησης των εισφορών των ασφαλισμένων στον πρώην ΟΓΑ για το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

Δεδομένου ότι η καταληκτική αυτή ημερομηνία εξόφλησης παρατάθηκε με την αριθ. 209/15.6.2017 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ και πλέον προβλέπεται προθεσμία εξόφλησης έως τις 30.11.2017 για όλους τους ασφαλισμένους, η παράταση καλύπτει και την κατηγορία στην οποία αναφέρεται η ως άνω διάταξη και επομένως, οι εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016 δεν θεωρούνται ληξιπρόθεσμες πριν τις 30.11.2017 και για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων. Έχουμε δηλαδή χρονικό περιθώριο ακόμα ένα δίμηνο.

Ασφαλιστική ενημερότητα

Εδώ όμως επιβάλλεται να τονίσω ότι η ασφαλιστική ενημερότητα από το σύστημα εκδίδεται με μόνη την εξόφληση των εισφορών του ΕΦΚΑ, χωρίς προς το παρόν να λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές των προηγούμενων ετών. Μπορείς δηλαδή να οφείλεις ασφαλιστικές εισφορές, ακόμα και στο Κ.Ε.Α.Ο., αλλά εξ αιτίας του γεγονότος ότι εξοφλείς κανονικά τον ΕΦΚΑ, δεν έχεις προς το παρόν πρόβλημα. Συμπερασματικά, εξοφλούμε κανονικά τον ΕΦΚΑ και περιμένουμε τη ρύθμιση των αναμενόμενων μέχρι 120 δόσεων για τις παλιές οφειλές. Το πιθανότερο σενάριο είναι χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα να είναι αδύνατη η ρύθμιση των οφειλών. Το υπόθεση έχει τη λογική ότι δεν μπορείς να πληρώσεις τα τρέχοντα θα εξοφλείς και τις οφειλές;

Δυστυχώς για τους αγρότες και όχι μόνο, θα πέσουν πολλά μαζί το Νοέμβριο.

Το β΄ εξάμηνο του 2016, ο επανυπολογισμος του ΕΦΚΑ με βάση τις πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις, ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΜΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας. Η ρύθμιση των οφειλών έχει απόλυτη προτεραιότητα – επιβάλλεται, διότι αρρύθμιστες οι οφειλές θα εμποδίζουν την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας με ότι αυτό συνεπάγεται. Να υπενθυμίσω τέλος την αναμενόμενη φορολογική και ασφαλιστική συγχώνευση. Είναι μνημονική υποχρέωση. Ευτυχώς οι συνταξιούχοι εξαιρούνται από τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Θέλει ψυχραιμία και ρύθμιση οπωσδήποτε. Δεν κρύβουμε τα προβλήματα μας κάτω από το χαλί. Τα αντιμετωπίζουμε. Απευθυνόμαστε στους γνώστες, στους ειδικούς. Θα επανέλθω.

*Πρόεδρος του Γ.Ο.Ε.Β της πεδιάδας των Σερρών

Πηγή: anexartitos.gr