Skip to main content
06 03 2017 | 13:50

Σε τρεις άξονες το σχέδιο ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας, σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου

Σε τρεις άξονες το σχέδιο ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας, σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου

Σε τρεις άξονες θα στηριχθεί το στρατηγικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας και την αναζωογόνηση της περιφέρειας και της υπαίθρου, όπως επισήμανε στην ομιλία του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αποστόλου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα τα δύο τελευταία χρόνια η αγροτική παραγωγή της χώρας επέδειξε αξιόλογες επιδόσεις οι οποίες αντικατοπτρίζονται στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος και των εξαγωγών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Αποστόλου πρωταγωνιστικό ρόλο στο σχέδιο αγροτικής ανασυγκρότησης της χώρας θα παίξουν η αύξηση της απασχόλησης και η ηλικιακή ανανέωση στο αγροτικό επάγγελμα, με απώτερο στόχο να εισέλθουν στην αγορά καταρτισμένοι νέοι αγρότες.

Επιπλέον, ζωτικής σημασίας είναι η αναδιάρθρωση της παραγωγής με στήριξη της κτηνοτροφία και ειδικά της αιγοπροβατοτροφίας, αλλάζοντας τη σχέση της φυτικής προς τη ζωική παραγωγή και αξιοποιώντας προϊόντα όπως π.χ. η φέτα στις διεθνείς αγορές.

Τέλος απαραίτητη είναι η αύξηση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής μέσα από τη συγκρότηση συλλογικών και συνεργατικών σχημάτων όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Για την υλοποίηση αυτού του στρατηγικού σχεδίου θα αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα και κάθε διαθέσιμο εργαλείο, με πρώτο απ΄ όλα το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που ανασυντάχθηκε εκ βάθρων και μπαίνει σε εφαρμογή.

Το ΠΑΑ (2014-2020) ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ.

Μάλιστα το 37% των πόρων θα το διαχειριστούν οι Περιφέρειες στο πλαίσιο της αποκέντρωσης και ενίσχυσης της Αυτοδιοίκησης.

Απαραίτητα βήματα που θα πρέπει να γίνουν είναι οι συνέργειες σε επίπεδο κυβέρνησης και υπουργείων, επενδυτών και επιχειρηματιών, εμπόρων και εξαγωγέων και των ίδιων των παραγωγών σε συνεργατική βάση.

Επιπρόσθετα απαραίτητη είναι η καινοτομία σε προϊόντα, στο marketing, στην τυποποίηση, στην ηλεκτρονική επικοινωνία, στις πωλήσεις. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα της ελληνικής αγοράς και την αδυναμία των επιχειρήσεων να επενδύσουν κατά μόνας στην Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, είναι ανάγκη να προωθηθούν και σε αυτό το τομέα συνεργασίες.

Ώθηση θα δοθεί και τα προγράμματα προβολής και προώθησης ελληνικών προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού, ενώ ενδεικτικό της εξωστρέφειας που καλλιεργείται είναι ότι το 2016 δαπανήθηκαν για το σκοπό αυτό περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ.

Κλείνοντας, ο κ. Αποστόλου τόνισε ότι δίνονται μάχες και στα πλαίσια των συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες. Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση για τις συμφωνίες με Καναδά και Νότια Αφρική για την προστασία της φέτας, η Επιτροπή δεσμεύτηκε εντός της μεταβατικής περιόδου των 5 χρόνων εφαρμογής της συμφωνίας να αρχίσει την διαδικασία αναθεώρησής της, με σκοπό την επίτευξη για όλες τις Γ.Ε. της Ε.Ε. που περιλαμβάνονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης της «φέτας», του ιδίου επίπεδου προστασίας.

Σύμφωνα με τον κ. Αποστόλου με τη λήξη της μεταβατικής περιόδου δεν θα χρησιμοποιείται ο όρος φέτα σε κανένα προϊόν των συγκεκριμένων χωρών.