Skip to main content
19 03 2019 | 10:06

Παράταση αιτήσεων έως 28/3 για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα»

Παράταση αιτήσεων έως 28/3 για τον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Γεωργικού Τομέα»

Μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν ανακοινώθηκε η τροποποίηση - συμπλήρωση των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού για το έργο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα». Με την τροποποιητική απόφαση δόθηκε παράταση και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι 28/03/2019 (από 18/3/2019 που ήταν η αρχική διορία).

Ειδικότερα:

Στην παράγραφο 2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα προστίθεται παράγραφος 3. με την εξής απαίτηση:

3. να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008.

Στην παράγραφο 3.2.3.4.1 που Περιγράφονται οι Δράσεις Δημοσιότητας και προβολής μπαίνουν τα ακόλουθα:

«Α. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 12 παρ. 3 α' του ν. 3688/08 κατά την υποβολή της προσφοράς του.»

Β. Στα έχοντας Υπόψη ενσωματώνεται το σύνολο των ακόλουθων:

- Του π.δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186/Α/23-09-1997), όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 3166/2003, ν. 3444/2006 καθώς και με το ν. 3688/2008 και ισχύει.

- της εγκυκλίου με αριθ. Πρωτ. 11813/749/20‐10‐2010 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα: «Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008 (Α'163)».

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Γ. Στην Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα να ενσωματωθεί το ακόλουθο:

γ) να κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008

Δ. Για την απόδειξη της τεχνικής του ικανότητας (Β.4) της παραγράφου (2.2.6) να ενσωματωθεί το ακόλουθο:

γ) Σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 3688/2008.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή 3/4/2019 και ώρα 12:00.