Skip to main content
01 02 2019 | 10:21

Νέα απόφαση για εισαγωγή και παρασκευή λιπασμάτων

Νέα απόφαση για εισαγωγή και παρασκευή λιπασμάτων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού και του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για την «Εισαγωγή, Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών παρασκευής λιπασμάτων».

Αναλυτικά στην εν λόγω απόφαση αναφέρονται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Εισαγωγή Λιπασμάτων από Τρίτες Χώρες

1.Προϋποθέσεις χορήγησης Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες.

Για τη χορήγηση της Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να:

α. Ασκούν νόμιμα την εμπορία λιπασμάτων τύπου Α΄ ή Β΄ στη χώρα.

β. Ο τύπος του λιπάσματος που θα εισάγουν να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές:

αα) των τύπων λιπασμάτων που φέρουν την ένδειξη «Λίπασμα ΕΚ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 2003/2003 (EE L 304), όπως κάθε φορά ισχύει ή

ββ) να είναι σύμφωνος με τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του άρθρου 49 του ν. 4235/2014 (Α΄32) όπως αυτά ισχύουν καθώς και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ? εξουσιοδότηση των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13β του ν. 1565/85 (Α΄ 164) «Λιπάσματα».

2. Δικαιολογητικά χορήγησης Άδειας Εισαγωγής λιπασμάτων από τρίτες χώρες

α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου με τα παρακάτω στοιχεία:

αα) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης

ββ) Οίκος παραγωγής και εμπορίας, χώρα παραγωγής, χώρα προέλευσης του προϊόντος

γγ) Τύπος λιπάσματος, εμπορικό όνομα

δδ) Χαρακτηριστικό του τύπου του λιπάσματος (αριθμός κυκλοφορίας, oμάδα ένταξης κλπ) για τα λιπάσματα της υποπερ. ββ) της περ. β της παρ.1 του παρόντος άρθρου

εε) Ποσότητα, μονάδα μέτρησης και είδος συσκευασίας

στ) Σημείο εισόδου, τόπος αποθήκευσης και δειγματοληψίας. β. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του προϊόντος του οίκου παραγωγής ή εμπορίας μεταφρασμένο σε γλώσσα ελληνική στο οποίο να αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης, η κοκκομετρική σύσταση (όπου απαιτείται), η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπου απαιτείται).

ΑΡΘΡΟ 2

Έλεγχος Λιπασμάτων Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής

Για τον έλεγχο των ενδοκοινοτικά αποκτώμενων λιπασμάτων και των λιπασμάτων που παράγονται σε εγχώριες μονάδες παραγωγής ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:

Να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης.

Να υποβάλλει στην αρμόδια για τα λιπάσματα Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση κάθε τύπου «λίπασμα ΕΚ», υποβάλει την προαναφερθείσα αίτηση και τα δικαιολογητικά, μόνον κατά την πρώτη φορά διακίνησης ποσότητας αυτού από την συνολική αιτηθείσα ποσότητα.

Για τις επόμενες ποσότητες του ίδιου τύπου λιπάσματος, για έξι μήνες και μέχρι εξαντλήσεως της δηλωθείσας στην αίτηση ποσότητας, δεν απαιτείται νέα υποβολή αίτησης ούτε δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Ελέγχου Λιπασμάτων για τον τόπο αποθήκευσης ή/και δειγματοληψίας κάθε ποσότητας του εν λόγω λιπάσματος.

ΑΡΘΡΟ 3

Εισαγωγή Πρώτης Ύλης από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτική απόκτηση

Για την εισαγωγή πρώτης ύλης παρασκευής λιπάσματος από τρίτες χώρες και ενδοκοινοτική απόκτηση, ο ενδιαφερόμενος απαιτείται:

α. Να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας Απόφασης,

β. Να υποβάλλει στην αρμόδια για τα λιπάσματα Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση με τα εξής δικαιολογητικά:

αα) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας της επιχείρησης

ββ) Οίκος παραγωγής και εμπορίας, χώρα παραγωγής, χώρα προέλευσης του προϊόντος

γγ) Τύπος προϊόντος ή ονομασία

δδ) Ποσότητα, μονάδα μέτρησης και είδος συσκευασίας

εε) Σημείο εισόδου, τόπος αποθήκευσης.

γ. Πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο πιστοποιητικού ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης του προϊόντος του οίκου παραγωγής ή εμπορίας μεταφρασμένο σε γλώσσα ελληνική στο οποίο να αναφέρεται η μέθοδος ανάλυσης, η κοκκομετρική σύσταση (όπου απαιτείται), η περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα (όπου απαιτείται).

Συνοδευτικά αρχεία

PDF icon Το ΦΕΚ με την απόφαση