Skip to main content
03 04 2019 | 09:18

Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων της ΚΑΠ έως το 2027 ζητά η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου

Κατάργηση ιστορικών δικαιωμάτων της ΚΑΠ έως το 2027 ζητά η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου

Όλες οι ενισχύσεις ανά εκτάριο για τους αγρότες των κρατών μελών της Ε.Ε. θα πρέπει να φθάσουν στο 75% του μέσου όρου των επιδοτήσεων έως το 2024 και στο 100% μέχρι το 2027, σύμφωνα με δέσμη προτάσεων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ε.Ε. μετά το 2020, που ενέκρινε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου (COMAGRI) την Τρίτη 2 Απριλίου.

Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης:

  • ανώτατο όριο-πλαφόν των άμεσων ενισχύσεων στις 100.000 € ανά εκμετάλλευση,
  • την υποστήριξη των μικρών εκμεταλλεύσεων, των νέων αγροτών και των αγροτισσών
  • την κατάρτιση εθνικών σχεδίων για την ΚΑΠ από τα κράτη μέλη έως το 2022

Η εν λόγω ψηφοφορία αφορά δεύτερη δέσμη 8.000 τροπολογιών για τη βελτίωση της πρότασης της Κομισιόν για την κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των γεωργών και των καταναλωτών μετά το 2020, η οποία επικεντρώθηκε στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη μετά το 2020. Οι τροπολογίες της Επιτροπής Γεωργίας για τον λεγόμενο κανονισμό Στρατηγικών Σχεδίων εγκρίθηκαν με 27 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 1 αποχή.

Η πρώτη δέσμη για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που επικεντρώθηκε στους νέους κανόνες της ΕΕ για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) για τα γεωργικά προϊόντα μετά το 2020, εγκρίθηκε την Δευτέρα 1η Απριλίου, με 29 ψήφους υπέρ, επτά κατά και μία αποχή.

Μείωση των πληρωμών σε μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υποστήριξη μικρών, νέων και γυναικών αγροτών

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να περιορίζουν τις ετήσιες άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες στο επίπεδο των 100.000 ευρώ, αλλά θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους αγρότες να εκπέσουν στο 50% του εισοδήματος που σχετίζονται με τη γεωργία από το συνολικό ποσό πριν από τη μείωση, λένε οι ευρωβουλευτές. Επιθυμούν επίσης να διοχετεύσουν τουλάχιστον το 5% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων σε μικρομεσαίους γεωργούς μέσω ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο.

Τουλάχιστον 2% των εθνικών προϋπολογισμών άμεσων πληρωμών θα πρέπει να διατεθεί στους νέους γεωργούς (ανά εκτάριο για τα πρώτα επτά έτη). Πρέπει να χορηγηθεί περαιτέρω στήριξη στους νέους γεωργούς από τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης.

Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν επίσης τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν χρήματα αγροτικής ανάπτυξης για συγκεκριμένες δράσεις για την προώθηση της μεγαλύτερης ένταξης των γυναικών στις αγροτικές οικονομίες.

Στρατηγικά σχέδια: Το νέο μοντέλο παράδοσης θα πρέπει να αναβληθεί έως το 2022

Το λεγόμενο νέο μοντέλο παράδοσης που βασίζεται σε εθνικά στρατηγικά σχέδια που θα καταρτιστούν από τα κράτη μέλη και θα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να καθυστερήσει κατά ένα έτος έως το 2022 για να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής τους, ανέφερε η Επιτροπή Γεωργίας.

Επέκταση των οικολογικών συστημάτων για την προστασία της καλής μεταχείρισης των ζώων

Οι βουλευτές του ΕΚ επιθυμούν να αφιερώσουν τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για την αγροτική ανάπτυξη σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα και όχι λιγότερο από το 20% των άμεσων ενισχύσεων στα οικοσυστήματα. Αυτά τα εθελοντικά οικολογικά προγράμματα θα πρέπει να υποστηρίζουν όχι μόνο το περιβάλλον αλλά και την καλή διαβίωση των ζώων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους αγρότες, τον ορισμό του ενεργού γεωργού, την ισοπέδωση των άμεσων πληρωμών και τους κανόνες για τη μεταφορά χρημάτων μεταξύ πυλώνων διατίθενται εδώ.«Προσπάθησα να βρω μια ισορροπία μεταξύ της στήριξης των αγροτών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η πράσινη αρχιτεκτονική έχει ενισχυθεί, δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε κίνητρα. Μια δικαιότερη κατανομή των πληρωμών έχει προταθεί για τη στήριξη των γεωργικών μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων", δήλωσε η εισηγήτρια Esther Herranz García (EPP, ES).

"Η βασική προτεραιότητα ήταν η διαφύλαξη των κοινών κανόνων για την προστασία της πολιτικής της ΕΕ και η ίση μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την ΕΕ και η αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς, παρέχοντας παράλληλα μεγαλύτερη ελευθερία στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες εσωτερικές τους συνθήκες. Η επιτροπή επέμεινε επίσης να διατηρήσει τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ στο σημερινό της επίπεδο και ελπίζω ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ υποστηρίζουν την έκκλησή μας να διατηρήσουμε μια ισχυρή ΚΓΠ», πρόσθεσε.Επόμενα βήματαΤο κείμενο που εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά από το Κοινοβούλιο ως σύνολο. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές της 23ης και 26ης Μαΐου. Η Διάσκεψη των Προέδρων (Πρόεδρος του ΕΚ και ηγέτες των πολιτικών ομάδων) μπορεί στη συνέχεια να αποφασίσει να διαβιβάσει το κείμενο στην ολομέλεια. Διαφορετικά, η νέα Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να επανεξετάσει το ζήτημα.

Τι ψηφίστηκε σε πρώτη φάση

Συνοπτικά με την πρώτη ψηφοφορία αποφασίστηκαν τα εξής:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια αγοράς για την καλύτερη αντιμετώπιση των διαταραχών της.
  • Ενίσχυση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των μειώσεων των τιμών και την αποφυγή πτωχεύσεων
  • Διεύρυνση του δικτύου ασφαλείας στην αγορά με επέκταση της δημόσιας παρέμβασης σε νέους τομείς όπως η λευκή ζάχαρη, το πρόβειο κρέας, το χοίρειο κρέας και το κοτόπουλο.
  • Επέκταση του συστήματος αδειοδότησης νέων αμπελώνων αμπέλου, προσθέτοντας πληροφορίες για τη διατροφή στις ετικέτες του κρασιού

Περισσότερες πληροφορίες (στα αγγλικά) εδώ: