Skip to main content
09 06 2016 | 09:21

Τρεις ερωτήσεις στην Κομισιόν για την προστασία των ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων στις διεθνείς συμφωνίες, από τρεις ευρωβουλευτές

Τρεις ερωτήσεις στην Κομισιόν για την προστασία των ελληνικών ΠΟΠ προϊόντων στις διεθνείς συμφωνίες, από τρεις ευρωβουλευτές

Εύα Καϊλή, Μαρία Σπυράκη, Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσαν τα τελευταία 24ωρα ερωτήσεις προς την Κομισιόν με κυρίαρχο αίτημα την προστασία της ΠΟΠ ελληνικής φέτας και της ΠΟΠ ελιάς Καλαμάτας στα κείμενα των διαθνών εμπορικών συμφωνιών με τις χώρες της Νότιας Αφρικής, τις ΗΠΑ (TTIP) και τον Καναδά (CETA).

Η ερώτηση της Εύας Καϊλή

«Στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας της ΕΕ με τα 15 κράτη της Νοτίου Αφρικής (SADC) (συμφωνία ΣΟΕΣ ΕΕ-SADC) ουσιαστικά αίρεται η προστασία δύο σημαντικών προϊόντων ΠΟΠ όπως το τυρί φέτα και οι ελιές Καλαμών. Σύμφωνα στοιχεία του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Γιοχάνεσμπουργκ, στη Νότια Αφρική εισάγεται μόνο η ελληνική φέτα «Δωδώνη», ενώ όλα ανεξαιρέτως τα παρεμφερή προϊόντα είναι παραγωγής Ν. Αφρικής, αλλά παρασκευάζονται από αγελαδινό γάλα. Για τις «ελιές Καλαμάτας», με βάση τη συμφωνία SADC, «η ονομασία Kalamon ή Kalamata μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται από τους παραγωγούς της Ν. Αφρικής σε παρόμοια προϊόντα».

Πέραν της προστασίας των προϊόντων, σήμερα για την παραγωγή των 100.000 τόνων φέτας, εργάζονται 300.000 άτομα, σε 100.000 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οικογενειακής κατά βάση μορφής. Η Ελλάδα εξάγει φέτα αξίας 250.000,00€ σε 35 χώρες και στις 5 ηπείρους, η δε εξαγωγή της είναι αυξημένη κατά 73% την τελευταία δεκαετία και αποτελεί το 86% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών τυροκομικών. Για τις επιτραπέζιες ελιές η αξία των εξαγωγών αγγίζει τα 450.000,00€.

α) Στα πλαίσια της συμφωνίας SADC πόσα προϊόντα ΠΟΠ εξακολουθούν να προστατεύονται και σε πόσα μειώθηκε η προστασία, παραχωρώντας δικαίωμα παραγωγής σε χώρες της Νότιας Αφρικής;

β) Είναι δυνατή η αναθεώρηση της συμφωνίας εντός της μεταβατικής περιόδου των 5 ετών;»

H ερώτηση της Μαρίας Σπυράκη

«Την 1/6/2016, το Συμβούλιο ενέκρινε εξ ονόματος της ΕΕ, την υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ε.Ε και της ομάδας ΣΟΕΣ της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής.

Η υπογραφή της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης θα πραγματοποιηθεί στις 10/6/2016.

Στη συμφωνία δεν αναγνωρίζεται η ταυτότητα και η ονομασία της φέτας ως ελληνικού μόνο προϊόντος. Δηλαδή παραγωγοί από τη Ν.Αφρική θα μπορούν να παράγουν, να εμπορεύονται και να εξάγουν τυροκομικά προϊόντα, υπό την επωνυμία “South Africa Feta”,”Feta style”ή “Feta type”.

Πρακτικά, ακυρώνεται το καθεστώς προστασίας ΠΟΠ για τη ελληνική φέτα και την ονομασία της. Από τη λίστα της προστασίας ΠΟΠ εξαιρούνται και οι ελιές Καλαμών, υπό την προϋπόθεση μη παραπλάνησης του καταναλωτή αναφορικά με την περιοχή προέλευσης.

Τα ζητήματα αυτά αποκτούν σημασία εν όψει και άλλων εν εξελίξει διαπραγματεύσεων εμπορικών συμφωνιών, όπως η ΤΤIP.

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Περιορίζει η προαναφερόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και τρίτης χώρας την εφαρμογή διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, όπως αυτό που αφορά τα προϊόντα ΠΟΠ;
  2. Στη βάση ποιών διατάξεων και με ποια αιτιολογία εξαιρέθηκαν από τη λίστα των προϊόντων ΠΟΠ η ελληνική φέτα και οι ελιές καλαμών;
  3. Ποιες ήταν οι θέσεις των κρατών – μελών σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα κατά τη σχετική διαπραγμάτευση;»

Η ερώτηση του Μανώλη Κεφαλογιάννη

«Οι πρόσφατες ανακοινώσεις εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν δύναται πλέον να τροποποιήσει την εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ε.Ε. και των χωρών μελών της Αναπτυξιακής Συνεργασίας Νοτίου Αφρικής έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους Έλληνες κτηνοτρόφους και αγρότες. Δύο εμβληματικά ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα και οι ελιές Καλαμάτας, σε αντίθεση με 251 άλλα ευρωπαϊκά Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα, έμειναν απροστάτευτα.

Οι ανακοινώσεις εκ μέρους της επιτροπής και της ελληνικής Κυβέρνησης ότι μετά το πέρας της 5ετίας θα υπάρχει η δυνατότητα σχετικών τροποποιήσεων δεν ικανοποιεί τους παραγωγούς. Αντίστοιχες ανησυχίες υφίστανται τόσο για την επικείμενη εμπορική συμφωνία Ε.Ε. – Καναδά (CETA), όσο και για τις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις με τις Η.Π.Α. (ΤΤΙΡ).

Δυστυχώς, η ελλιπής προστασία των ευαίσθητων ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε., προδιαθέτει αρνητικά σημαντική μερίδα των ευρωπαίων παραγωγών και καταναλωτών, σε σχέση με τις εμπορικές συμφωνίες που διεξάγει η Ε.Ε., καθώς δημιουργείται η εντύπωση

α) άνισης αντιμετώπισης μεταξύ τέτοιων προϊόντων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες

β) αθρόων εισαγωγών παρεμφερών προϊόντων με τα ευρωπαϊκά που θα πλήξουν τα εισοδήματα των ευρωπαίων παραγωγών.

Αν η Επιτροπή δεν καταφέρει να ανατρέψει αυτή την εντύπωση τότε είναι πιθανό να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες, χωρίς όμως να έχει συμμάχους τους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πώς σκοπεύει να προστατέψει τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών φέτας και ελιάς Καλαμάτας στις προαναφερθείσες εμπορικές συμφωνίες;
  2. Οφείλει η Επιτροπή να συντάξει λίστα ευρωπαϊκών προϊόντων Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. τα οποία εφεξής θα προστατεύονται σε όποιες νέες ή τροποποιημένες εμπορικές συμφωνίες συνάπτει με άλλες χώρες ή ομάδες Κρατών;»