Skip to main content
20 07 2015 | 10:19

Τα χρήματα του "πακέτου Γιούνκερ" είναι ήδη εγκεκριμένα - Τι δίνει τελικά η Κομισιόν;

Τα χρήματα του "πακέτου Γιούνκερ" είναι ήδη εγκεκριμένα - Τι δίνει τελικά η Κομισιόν;

Τα 35 δισ. ευρώ του αναπτυξιακού "πακέτου Γιούνκερ", όπως το ονομάζουμε όλοι, είναι τελικά τα κονδύλια που έχουν ήδη εγκριθεί για την Ελλάδα, μέσω των διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως είναι το ΕΣΠΑ, το ΠΑΑ, οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ, τα προγράμματα για τους ανέργους κ.λπ. Τι έχει προσφέρει όμως η Κομισιόν και θέλει τόσο πολύ να το διαφημίζει ως μέρος της διάσωσης της Ελλάδας από την τρόικα και ως μέρος της περιβόητης "συμφωνίας";

Αυτό που δίνει είναι μέτρα διευκόλυνσης της Ελλάδας έτσι ώστε να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τα κονδύλια αυτά, ειδικά τα πρώτα χρόνια 2014-2016, που είναι και τα πιο δύσκολα για την άντληση ρευστότητας και επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Το ένα και πολύ βασικό είναι η χρηματοδότηση κατά 100% σε αγροτικά προγράμματα και ΕΣΠΑ, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται ελληνική συμμετοχή για να αντληθούν περίπου 3,5 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, βέβαια, η Κομισιόν παρέχει και ένα ανέλπιστο "δώρο" στα κρατικά έσοδα, με σημαντικό δημοσιονομικό αντίκτυπο σε μία πολύ κρίσιμη συγκυρία για την κυβέρνηση που μάχεται να μην υπάρξουν πρόσθετα μέτρα: Οι επιδοτήσεις αυτές που φτάνουν περίπου στο 2% του ΑΕΠ, θα αποτελέσουν, με την κατάθεσή τους σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος, έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό, ένα έσοδο που προσμετράται δημοσιονομικά στον υπολογισμό του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ένα μέρος του θα αντισταθμιστεί αργότερα από δαπάνες για έργα αλλά το ήμισυ και πλέον του ποσού είναι καθαρά έσοδα.

Σημειώνεται ότι ενώ ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2015 είχε τεθεί στο 1% του ΑΕΠ, οι προβλέψεις της Κομισιόν που είδαν το φως της δημοσιότητας προχθές κάνουν λόγο για μηδενικό πλεόνασμα ή και για πρωτογενές έλλειμμα μετά τη λήψη των μέτρων που έχει συμφωνήσει η Αθήνα. Και ναι μεν υπάρχει πλέον μία "χαραμάδα" ευελιξίας, δεδομένης της ύφεσης 2%-4% που εκτιμούν οι κοινοτικές υπηρεσίες, αλλά παραμένει ο στόχος για 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2018 και μετά.

Η πρόταση Juncker

Η πρόταση της Κομισιόν είναι ένα από τα δύο χρηματοδοτικά "νέα" των προηγούμενων ημερών, μαζί με το πρώτο δάνειο γέφυρα των 7 δισ. ευρώ που επίσης οδεύει προς εκταμίευση.

Προβλέπει κίνητρα που άμεσα παρέχουν στήριξη στην οικονομία. Ουσιαστικά πρόκειται για τα πρώτα βήματα στο πνεύμα της συμφωνίας της Συνόδου Κορυφής προηγούμενης Δευτέρας που προβλέπει το αναπτυξιακό "αντίβαρο" των 35 δισ. ευρώ.

Το ποσό δεν είναι νέο χρήμα αλλά τα 20 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ και τα 15 δισ. ευρώ των αγροτικών επιδοτήσεων, αμφότερα για την περίοδο 2014- 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, το ποσό συμπληρώνεται και από άλλα μικρότερα κοινοτικά προγράμματα.

Δίδονται όμως πρόσθετες διευκολύνσεις που συνδέονται με τα 3,5 δισ. ευρώ και όχι μόνο:

1. Γρήγορη αποδέσμευση του 5% των αποπληρωμών του ΕΣΠΑ (500 εκατ. ευρώ) που τώρα ολοκληρώνεται (σ.σ. κανονικά θα έπρεπε να γίνει μετά από χρόνια και τον έλεγχο των προγραμμάτων)

2. Εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013 αναδρομικά (από 95% σήμερα) κάτι που θα φέρει εξοικονόμηση περίπου 2 δισ. ευρώ για τον ελληνικό προϋπολογισμό.

3. Αύξηση κατά 7% της προχρηματοδότησης του ΕΣΠΑ που τώρα αρχίζει, κάτι που μεταφράζεται σε 1 δισ. ευρώ επιπλέον (σ.σ. έχει ήδη φτάσει η προκαταβολή του 2014 αλλά δεν έχει χρησιμοποιηθεί παρά σε έναν μικρό βαθμό, απουσία ρευστότητας).

4. Δάνεια μέσω ΕτΕΠ για ιδιωτικά έργα ή για ΣΔΙΤ. Στην απόφαση της Συνόδου αναφέρεται επίσης ότι το Επιχειρηματικό Σχέδιο για την Ευρώπη (πακέτο Juncker) θα παρέχει, επίσης, χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα.

5. Αύξηση του νέου ΕΣΠΑ λόγω κρίσης. Επίσης η Κομισιόν με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το 2016, η Επιτροπή θα επανεξετάσει την κατανομή των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής σε όλα τα κράτη μέλη για την περίοδο 2017 έως 2020, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ. "Η επανεξέταση αυτή είναι επίσης πιθανό να αυξήσει περαιτέρω το ύψος της ενωσιακής χρηματοδότησης που διατίθεται για επενδύσεις στην Ελλάδα" επισημαίνεται.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι από το πακέτο των 35 δισ. ευρώ ήδη έχουν εκταμιευθεί 4,5 δισ. ευρώ (κυρίως στο σκέλος των επιδοτήσεων αγροτών).


Χρηματοδότηση της ΕΕ που διατίθεται στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία από Διαρθρωτικά/Επενδυτικά ταμεία (2014-2020, σε εκατ. ευρώ)

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), ΠΑΝ, FEAD, ΕΓΤΕ

Προγραμματισμένα ποσά για την περίοδο 2014-2020

Ήδη καταβληθέντα ποσά

2014 έως τη 12η Ιουλίου 2015

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

8 397

230

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

3 247

92

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

3 691

104

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ-YEI)

172

54

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ-FEAD)

281

31

Γεωργία

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

4 718

0

- Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ)

15 074

3 972

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

389

0

ΣΥΝΟΛΟ

35 969

4 483

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πηγή φωτογραφίας: Kostas Kalyvas