Skip to main content
03 11 2014 | 11:16

Στις θέσεις τους οι νέοι Επίτροποι – τι ζήτησε ο Γιούνκερ από τον Χόγκαν

Από την 1η Νοεμβρίου ξεκίνησε επίσημα τη θητεία της η νέα Κομισιόν υπό την προεδρία του Ζαν Κλωντ Γιούνκερ. Ουσιαστικά, οι νέοι Επίτροποι αναλαμβάνουν καθήκοντα από σήμερα, Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου.

Το πρώτο και άμεσο μέλημα του Φιλ Χόγκαν, αρμόδιου για θέματα Γεωργίας, είναι να προασπίσει τον προϋπολογισμό του τομέα του, καθώς τον «εποφθαλμιούν» οι άλλοι Επίτροποι. Ήδη έχει γίνει πρόταση για περικοπή των κονδυλίων της ΚΑΠ, προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις για το εμπάργκο της Ρωσίας, ενώ υπάρχει και φόβος για ένα γενικότερο ταμείο διαχείρισης κρίσεων (έμπολα κ.λπ.) που μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από την ΚΑΠ.

Και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων τα πράγματα δυσκολεύουν: Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του νέου σχήματος, το χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου για την Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, θα βρίσκεται, κατά κανόνα, σε άμεση σύνδεση και υπό την καθοδήγηση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις θα συντονίζεται και από τον Αντιπρόεδρο για την Ενεργειακή Ένωση.

Το αγροτικό χαρτοφυλάκιο

Αναλυτικότερα, ειδικά για τα θέματα αγροτικής πολιτικής ο κ. Γιούνκερ είχε στείλει τον Σεπτέμβριο σχετική επιστολή στον κ. Χόγκαν:

«Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των τροφίμων μας και τις θέσεις εργασίας μας και την ατζέντα για την ανάπτυξη. Συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας στην Ευρώπη και στην διασφάλιση της ευημερίας των αγροτικών περιοχών μας. Δεδομένου ότι η μεταρρύθμιση έχει μόλις αποφασιστεί, η πρώτη σας πρόκληση θα είναι να εφαρμοστεί κατά τρόπο δυναμικό, ως μέρος των βασικών προτεραιοτήτων μας. Τα πρότυπα παραγωγής και οι δομές στον τομέα της γεωργίας της ΕΕ πρέπει να προσαρμοστούν για να ληφθούν υπόψη η παγκόσμια αύξηση του πληθυσμού, οι εισοδηματικές ανισότητες, η σπανιότητα των φυσικών πόρων και η κλιματική αλλαγή. Οι προκλήσεις αυτές θέτουν επίσης νέες ευκαιρίες για τον αγροτικό τομέα μας.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας, θα θέλαμε να επικεντρωθείτε στα εξής:

  • Στην συνεισφορά, ως μέρος της ομάδας του έργου που καθοδηγείται και συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, στο πακέτο για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που θα παρουσιαστεί εντός των πρώτων τριών μηνών της θητείας μας. Θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθείτε στη διασφάλιση ότι οι δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη είναι καλά ενσωματωμένες στις επενδυτικές στρατηγικές για εργασία και την ανάπτυξη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Στην εφαρμογή της προσφάτως συμφωνηθείσας μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η συμβολή της στην εργασία και την ατζέντα για την ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αρχή της επικουρικότητας και σε ζητήματα που σχετίζονται με την ευελιξία και την απλούστευση των μέσων της ΚΓΠ.
  • Εντός των πρώτων δώδεκα μηνών, θα εξετάσετε τις δυνατότητες περαιτέρω απλούστευσης των άμεσων ενισχύσεων και ιδίως όσον αφορά τους τομείς του πρασινίσματος, της ανάπτυξης της υπαίθρου, της πολιτικής ποιότητας και του καθεστώτος για τα φρούτα και τα λαχανικά.
  • Στην ανανέωση των προσπαθειών να συμβάλει ο τομέας της γεωργίας στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στην μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, επίσης, υπό το πρίσμα της προόδου για την κλιματική δράση, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
  • Στην τακτική παρακολούθηση των ωφελειών των δράσεων σε επίπεδο ΕΕ, στην επανεξέταση της αποτελεσματικότητας των δαπανών των προγραμμάτων και στην υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται.
  • Στην επίβλεψη των δαπανών σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, προστατεύοντας πάντα τον προϋπολογισμό της ΕΕ από απάτες.
  • Συνεισφέροντας στην αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016 μέσω της εξεύρεσης τρόπων περαιτέρω αύξησης της εστίασης της ΚΓΠ στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στην ανταγωνιστικότητα».

Δήλωση Γιούνκερ

Με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων, που θα ολοκληρωθούν στις 31 Οκτωβρίου 2019, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker δήλωσε: «Χάρη στη δημοκρατική υποστήριξη των ευρωπαίων πολιτών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, η νέα Επιτροπή αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντά της. Είναι καιρός να στρωθούμε στη δουλειά. Οι ευρωπαϊκές προκλήσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Από σήμερα, η ομάδα μου και εγώ θα εργαστούμε σκληρά για να κάνει η Ευρώπη τη νέα αρχή που υποσχεθήκαμε. Μαζί με μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα, ανυπομονώ να επιτύχουμε αποτελέσματα για την Ευρώπη κατά την επόμενη πενταετία.»