Skip to main content
13 09 2019 | 11:44

"Σκορπίζουν" οι αρμοδιότητες του νέου Επιτρόπου Γεωργίας, ο οποίος θα έχει προϊστάμενο τον Ολλανδό Τίμερμανς

"Σκορπίζουν" οι αρμοδιότητες του νέου Επιτρόπου Γεωργίας, ο οποίος θα έχει προϊστάμενο τον Ολλανδό Τίμερμανς

Την ξεκάθαρη υποβάθμιση του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου Γεωργίας περιλαμβάνει το "Γράμμα προς τον Επίτροπο", Janusz Wojciechowski, που δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου από το γραφείο της επόμενης προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen.

Προς το τέλος της επιστολής αναφέρει ότι: "Κατά κανόνα, θα εργαστείτε υπό την καθοδήγηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου για την Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης", εννοώντας τον Ολλανδό Φρανς Τίμερμανς. Στον τελευταίο θα περάσουν απευθείας αρμοδιότητες όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που αφορούν τους αγρότες και την ύπαιθρο, ενώ στον Ολλανδό θα περάσει και ένα μεγάλο μέρος των περιβαλλοντικών θεμάτων, που κανονικά αποτελούσαν αντικείμενο του Επιτρόπου για το Περιβάλλον.

Ολόκληρο το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

"Αγαπητέ Janusz,

Νωρίτερα φέτος, οι Ευρωπαίοι πολίτες προσήλθαν στις ευρωπαϊκές εκλογές με συμμετοχή-ρεκόρ. Μας ζήτησαν να είμαστε αποφασιστικοί και φιλόδοξοι στα μεγάλα θέματα της εποχής μας, που διαμορφώνουν το μέλλον της κοινωνίας, της οικονομίας και του πλανήτη μας.

Οι αλλαγές στο κλίμα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και η γεωπολιτική έχουν ήδη σημαντική επίδραση στη ζωή των Ευρωπαίων. Βλέπουμε μεγάλες μετατοπίσεις σε όλo το φάσμα από τις παγκόσμιες δομές εξουσίας έως την τοπική πολιτική. Αν και αυτοί οι μετασχηματισμοί μπορεί να έχουν διαφορετική φύση, θα πρέπει να επιδείξουμε την ίδια φιλοδοξία και αποφασιστικότητα στην ανταπόκρισή μας. Αυτό που κάνουμε τώρα θα καθορίσει σε τι είδους κόσμο θα ζουν τα παιδιά μας και θα καθορίσει την θέση της Ευρώπης στον κόσμο.

Η δική μας δουλειά ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι να οδηγήσουμε, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που παρουσιάζουν αυτές οι αλλαγές και να συνεργαστούμε με ανθρώπους από όλη την Ευρώπη και με τις κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τα θεσμικά όργανα που τους υπηρετούν.

Αυτή είναι η αρχή των πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών μου για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2019-2024, την οποία υπέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Ιουλίου 2019. Περιέγραψα έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες στις οποίες θέλω να επικεντρωθεί το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτές οι προτεραιότητες αλληλοσυνδέονται και αποτελούν μέρος της ίδιας εικόνας. Με αυτό το πνεύμα, έχω δημιουργήσει μία ομάδα, μια επιτροπή, στην οποία θα εργαστούμε όλοι, θα αποφασίζουμε και θα παραδίδουμε μαζί.

Ένας ανοιχτός και συνεκτικός τρόπος εργασίας

Αυτή η προσέγγιση αντικατοπτρίζει τον ανοικτό, συνεκτικό και συνεργατικό τρόπο εργασίας που θα ενσταλάξω σε όλη την Επιτροπή, καθώς και στις σχέσεις μας με άλλους.

Το Κολλέγιο: Μία ομάδα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί με βάση την αρχή της συλλογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε μία ομάδα: όλοι δουλεύουμε μαζί, ακολουθώντας μια προσέγγιση ολόκληρης της κυβέρνησης, όλοι έχουμε τη γνώμη μας, όλοι αποφασίζουμε συλλογικά και όλοι αναλαμβάνουμε την κυριότητα του τι συμφωνείται.

Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες και τις δεσμεύσεις μας, θα εξουσιοδοτήσω οκτώ Αντιπροέδρους να καθοδηγήσουν και να συντονίσουν τις Θεματικές Ομάδες των Επιτρόπων για κάθε μία από τις Προτεραιότητες της Επιτροπής. Θα υποστηριχθούν σε αυτό το ρόλο από τη Γενική Γραμματεία. Όλοι οι Επίτροποι θα είναι σε μία ή περισσότερες Ομάδες. Ο Επίτροπος για τον Προϋπολογισμό και τη Διοίκηση θα μου αναφέρεται άμεσα.

Από τους οκτώ Αντιπροέδρους, οι τρεις Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι θα έχουν διπλή λειτουργία. Ως αντιπρόεδροι, θα ηγηθούν μια Ομάδα Επιτρόπων και θα υποστηριχθούν από τη Γενική Γραμματεία. Επιπλέον, θα διαχειρίζονται έναν τομέα πολιτικής και θα έχουν μια Γενική Διεύθυνση υπό την εξουσία τους για αυτό το μέρος της δουλειάς τους. Ένα από τα τρία Στελέχη, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος Timmermans, θα προεδρεύσει του Κολλεγίου εν απουσία μου.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος θα με υποστηρίξει στο συντονισμό της εξωτερικής διάστασης του έργου όλων των Επιτρόπων. Για να διασφαλιστεί ότι η εξωτερική μας δράση θα γίνει πιο στρατηγική και συνεκτική, θα συζητηθεί συστηματικά και θα αποφασιστεί συστηματικά από το Σώμα. Για να το υποστηρίξει αυτό, όλες οι υπηρεσίες και τα γραφεία θα προετοιμάσουν τις εξωτερικές πτυχές των συνεδριάσεων του σώματος σε εβδομαδιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας τη διαδικασία που ήδη εφαρμόζεται για τις διοργανικές σχέσεις. Αυτό θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμίσει καλύτερα τις εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές του έργου μας. Αυτή θα είναι μια «Γεωπολιτική Επιτροπή».

Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε και να ακουστούμε περισσότερο, ξεκινώντας από την ίδια την Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις του Κολλεγίου θα είναι χώροι ανοιχτής και ειλικρινής συζήτησης. Ως Πρόεδρος θα θέσω την ημερήσια διάταξη, αλλά όλες οι αποφάσεις του Σώματος θα λαμβάνονται συλλογικά. Σύμφωνα με τη δέσμευσή μας να ψηφιοποιήσουμε πλήρως την Επιτροπή και την ανάγκη χρησιμοποίησης των πόρων με ευσυνειδησία, οι συναντήσεις του Κολλεγίου θα είναι χωρίς χαρτί και ψηφιακές.

Κάθε Επίτροπος θα διασφαλίσει την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα πολιτικής τους. Το Σώμα ως σύνολο θα είναι υπεύθυνο για τη συνολική υλοποίηση των στόχων.

Διοργανικές σχέσεις και καλύτερη χάραξη πολιτικής

Μαζί με τις στενές σχέσεις μας με το Συμβούλιο, θέλω να ενισχύσω την ειδική εταιρική σχέση της Επιτροπής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η προτεραιότητα πρέπει να περικόψει το έργο κάθε μέλους του Σώματος, ξεκινώντας από τον εαυτό μου.

Θα περιμένω να εξασφαλίσετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται τακτικά, ιδίως πριν από σημαντικά γεγονότα και σε βασικά στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων. Υπό το πρίσμα της υποστήριξής μου για δικαίωμα πρωτοβουλίας για το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να συνεργαστείτε στενά με τις αρμόδιες επιτροπές και να είστε ενεργός και παρών κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των ψηφισμάτων που ζητούν να νομοθετεί η Επιτροπή.

Όσο περισσότερο δημιουργούμε μια συναίνεση κατά το σχεδιασμό πολιτικής, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να γίνει νόμος και να κάνει τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια ανοικτή και συνεργατική προσέγγιση καθ 'όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, από τον σχεδιασμό της πολιτικής μέχρι την τελική συμφωνία. Θα περιμένω να παρακολουθήσετε όλες τις πολιτικές διαπραγματεύσεις, γνωστές ως τριμερείς συναντήσεις, με τα άλλα θεσμικά όργανα.

Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ρύθμιση είναι στοχοθετημένη, εύκολη στην τήρησή της και δεν προσθέτει περιττό ρυθμιστικό φόρτο. Η Επιτροπή πρέπει πάντα να έχει το περιθώριο να ενεργεί όπου χρειάζεται. Ταυτόχρονα, πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στους πολίτες ότι οι πολιτικές και οι προτάσεις μας προσφέρουν και διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Με αυτό το πνεύμα, η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα νέο μέσο για την εφαρμογή της αρχής της "One In, One Out". Κάθε νομοθετική πρόταση που δημιουργεί νέα βάρη θα πρέπει να απαλλάξει τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις από ένα ισοδύναμο υφιστάμενο βάρος σε επίπεδο ΕΕ στον ίδιο τομέα πολιτικής. Θα συνεργαστούμε επίσης με τα κράτη μέλη, για να διασφαλίσουμε ότι κατά τη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ δεν προσθέτουν περιττά διοικητικά βάρη.

Οι προτάσεις πρέπει να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, να διεξάγονται ευρείες διαβουλεύσεις, να υπόκεινται σε εκτίμηση αντικτύπου και να εξετάζονται από την ανεξάρτητη επιτροπή ελέγχου κανονιστικών ρυθμίσεων. Θα εξασφαλίσετε ότι τηρούν τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας και θα δείξουν το σαφές όφελος από την ευρωπαϊκή δράση.

Δεδομένου ότι οποιαδήποτε νομοθεσία είναι εξίσου καλή με την εφαρμογή της, θέλω να επικεντρωθείτε στην εφαρμογή και την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα σας. Θα πρέπει να παρέχεται υποστήριξη και συνεχή καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή και να είστε έτοιμοι να αναλάβετε ταχεία δράση εάν παραβιάσετε το δίκαιο της ΕΕ.

Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στο σπίτι

Θέλω να ενισχύσω τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων και των θεσμών που τους υπηρετούν, να περιορίσουμε το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας και να επικοινωνήσουμε για το τι κάνει η Ευρώπη.

Πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους Ευρωπαίους, όχι μόνο με τους κατοίκους των πρωτευουσών ή με την γνώση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περιμένω να επισκεφθείτε κάθε κράτος μέλος εντός του πρώτου εξαμήνου της θητείας μας το αργότερο. Θα πρέπει να συνεδριάζετε τακτικά με τα εθνικά κοινοβούλια και να συμμετέχετε σε διάλογους πολιτών σε ολόκληρη την Ένωση, ιδίως στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης.

Μια ισχυρότερη σχέση με τους πολίτες αρχίζει με την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Θα επιμείνω στα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και δεοντολογίας για το Σώμα ως σύνολο. Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία για τη συμπεριφορά μας ή την ακεραιότητά μας. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς των Επιτρόπων καθορίζει τα πρότυπα και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται.

Θα διασφαλίσετε ότι οι δημοσιονομικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν αξία για τους φορολογούμενους και ακολουθούν τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Αξιοποιήστε στο έπακρο τις δυνατότητές μας

Το Κολεγιακό Συμβούλιο με ισότητα των φύλων που παρουσιάζω σήμερα ανταποκρίνεται στη δέσμευσή μου να συνθέσουμε μια Επιτροπή που θα είναι πιο αντιπροσωπευτική και θα αξιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων μας. Αυτό είναι μια καλή αρχή, αλλά υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά που πρέπει να γίνει.

Περιμένω να αξιοποιήσετε όλα τα ταλέντα της Ευρώπης όταν πρόκειται να δημιουργήσετε τα δικά σας γραφεία. Αυτό σημαίνει την επίτευξη μιας κατάλληλης ισορροπίας όσον αφορά το φύλο, την εμπειρία και τη γεωγραφία.

Η Επιτροπή πρέπει επίσης να αποτελέσει παράδειγμα για την εξασφάλιση καλύτερης εκπροσώπησης και ποικίλων φωνών στη δημόσια ζωή μας. Με αυτό το πνεύμα, όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις που διοργανώνει η Επιτροπή θα πρέπει να στοχεύουν στην παρουσίαση ισόρροπων ομάδων φύλου και ευρείας κλίμακας προοπτικών από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αποστολή σας

Θα ήθελα να σας εμπιστευθώ τον ρόλο του Επιτρόπου για τη Γεωργία. Η παροχή προσιτών τροφίμων για τους πολίτες και ενός δίκαιου βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς είναι μία από τις ιδρυτικές αποστολές της Ευρώπης. Σήμερα, περίπου 21 εκατομμύρια άνθρωποι εργάζονται σε 11 εκατομμύρια αγροκτήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παραμένουν μέρος του υφάσματος των αγροτικών κοινοτήτων μας και προμηθευτής ασφαλών, θρεπτικών και προσιτών τροφίμων για τους Ευρωπαίους.

Ο γεωργικός μας τομέας είναι και ο κεντρικός παράγοντας για την επίτευξη των δεσμεύσεών μας για την ουδετερότητα ως προς την αλλαγή του κλίματος και επίσης είναι εκτεταμένα εκτεθειμένη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να την υποστηρίξουμε και στα δύο μέτωπα, για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει ανταγωνιστική.

Σύγχρονη και βιώσιμη γεωργία

Το έργο σας κατά τα επόμενα πέντε χρόνια θα είναι να διασφαλίσουμε ότι ο γεωργικός τομέας θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις διαρκείς δεσμεύσεις του, υποστηρίζοντας παράλληλα την προσαρμογή του στις αλλαγές του κλίματος, των δημογραφικών στοιχείων και των τεχνολογιών. Θέλω επίσης να εστιάσετε σε μια πιο υγιεινή και πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Αυτό θα αποτελέσει σημαντικό μέρος της Πράσινης Πράξης της Ευρώπης.

Βασίζομαι στην υποστήριξή σας για την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια σύγχρονη και απλοποιημένη Κοινή Γεωργική Πολιτική για την περίοδο μετά το 2020. Η τελική συμφωνία πρέπει να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την επισιτιστική ασφάλεια και τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους. Πρέπει να ενθαρρύνει την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών και να διασφαλίσει ότι ο κλάδος μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός, να προσφέρει δίκαιο εισόδημα και να στηρίξει τους νέους γεωργούς.

Μόλις ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, θα πρέπει να επικεντρωθείτε στην πλήρη εφαρμογή της νέας πολιτικής. Θα συνεργαστείτε στενά με τα κράτη μέλη για τα στρατηγικά τους σχέδια, ώστε να διασφαλιστεί ότι επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ στόχων σε επίπεδο ΕΕ και εθνικών προτεραιοτήτων. Θα δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα κριτήρια και τις απαιτήσεις σχετικά με τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους.

Θέλω να συμβάλλετε στη νέα στρατηγική «farm to fork» (από το χωράφι στο πιάτο) για βιώσιμα τρόφιμα, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της παραγωγής τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής παραγωγής.

Ως μέρος της φιλοδοξίας μας για μηδενική ρύπανση, θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων συμβάλλουν στους στόχους μας για το κλίμα, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, κυρίως μειώνοντας τη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και χημικών ουσιών στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Θα ήθελα επίσης να εξετάσετε τρόπους ενίσχυσης του συστήματος των γεωγραφικών ενδείξεων. Αποτελεί βασικό στοιχείο της διατήρησης της υψηλής ποιότητας τροφίμων και των προτύπων και της διασφάλισης ότι η πολιτιστική, γαστρονομική και τοπική κληρονομιά μας διατηρείται και πιστοποιείται ως αυθεντική σε όλο τον κόσμο.

Θα αναπτύξετε ένα νέο μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές, σε στενή συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία. Θα εξασφαλίσετε ότι οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών καλύπτονται ειδικά από τα εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής.

Ως μεγαλύτερος εισαγωγέας και εξαγωγέας τροφίμων στον κόσμο, θα πρέπει να προωθήσετε τα ευρωπαϊκά πρότυπα τροφίμων υψηλής ποιότητας παγκοσμίως.

Κατά κανόνα, θα εργαστείτε υπό την καθοδήγηση του εκτελεστικού αντιπροέδρου για την Πράσινη Συμφωνία της Ευρώπης. Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα σας στηρίξει στην εργασία σας.

Ο δρόμος μπροστά

Η αποστολή που περιγράφεται παραπάνω δεν είναι εξαντλητική ή συντακτική. Άλλες ευκαιρίες και προκλήσεις αναμφίβολα θα εμφανιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών. Σε όλα αυτά τα θέματα, θα σας ζητήσω να συνεργαστείτε στενά μαζί μου και με άλλα μέλη του Σώματος.

Μόλις υπάρξει περισσότερη σαφήνεια, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε το δρόμο για μια φιλόδοξη και στρατηγική εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανυπομονώ να συνεργαστώ από κοντά σε ένα συναρπαστικό και δοκιμαστικό χρόνο για την Ένωση μας. Μπορείτε βεβαίως να υπολογίζετε στην πλήρη προσωπική και πολιτική υποστήριξή μου πριν από την ακρόασή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καθ 'όλη τη διάρκεια της εντολής μας.

Με εκτίμηση,

Ursula von der Leyen"