Skip to main content
04 11 2016 | 11:27

Περισσότερο διεθνές εμπόριο και λιγότερη Κοινή Αγροτική Πολιτική στις προτεραιότητες της Κομισιόν για το 2017

Περισσότερο διεθνές εμπόριο και λιγότερη Κοινή Αγροτική Πολιτική στις προτεραιότητες της Κομισιόν για το 2017

Σε διαχειριστικούς ρυθμούς μπαίνει το θέμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με αποτέλεσμα να αποσύρεται από το πεδίο των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τουλάχιστον για το 2017. Σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες, στην πρώτη προτεραιότητα της Κομισιόν υπάρχει στο τέλος, με βάση μία αναφορά στη σχετική ανακοίνωση, η πρόθεση για απλοποίηση της ΚΑΠ και η καλύτερη πρόσβαση των αγροτών στις αγορές. Δεν υπάρχει όμως πουθενά ως κεντρική προτεραιότητα, ούτε ως μία από τις 21 βασικές πρωτοβουλίες, κάποια διαδικασία βελτίωσης, αναθεώρησης ή συζήτησης για την ΚΑΠ, σε νομοθετικό επίπεδο. Αντίθετα, αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες από την πλευρά του προέδρου της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ-Γιούνκερ για νέες συμεφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, την Ενεργειακή Ένωση, την προστασία των ψηφιακών δεδομένων, την οριζόντια διαχείριση και τον έλεγχο των ευρωπαϊκών κονδυλίων - περιλαμβάνει και τις αγροτικές επιδοτήσεις - καθώς και θέματα ασφάλειας και μετανάστευσης.

Το δελτίο τύπου της Κομισιόν

Το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το επόμενο έτος επικεντρώνεται σαφώς στην υλοποίηση των 10 προτεραιοτήτων που περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Με βάση το πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επεξεργαστούν κοινή δήλωση σχετικά με από κοινού συμφωνηθέντες στόχους και προτεραιότητες για το 2017, ώστε να μετατραπούν γρήγορα οι προτάσεις σε δράσεις και να αποφέρουν απτά αποτελέσματα για τους πολίτες.

Ο πρόεδρος Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Επικεντρωνόμαστε στα σημαντικά θέματα, σε συγκεκριμένες ενέργειες που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων. Με την ευκαιρία της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης τον προσεχή Μάρτιο, οφείλουμε να συσπειρωθούμε γύρω από ένα θετικό θεματολόγιο. Αυτός είναι ο σκοπός του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής. Τις προσεχείς εβδομάδες θα επιλέξω — μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — σειρά πρωτοβουλιών μείζονος πολιτικής σημασίας που θα πρέπει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα στη νομοθετική διαδικασία κατά τους προσεχείς μήνες. Αυτή είναι η Ευρώπη που παράγει αποτελέσματα.»

Ο πρώτος αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Σε αυτή την εποχή προκλήσεων, θα πρέπει να συνεργαστούμε και να συμβάλουμε στην προστασία, την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση των Ευρωπαίων πολιτών. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει καθορίσει σαφείς και στοχοθετημένες προτεραιότητες από την πρώτη ημέρα. Ακούσαμε προσεκτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τους πολίτες για τους οποίους εργαζόμαστε. Σημειώσαμε σοβαρή πρόοδο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, δηλ. στην τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης, στη διαχείριση της μετανάστευσης και στην προώθηση των εργασιών για την κλιματική αλλαγή, καθώς και στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Υπάρχουν όμως ακόμη πολλά που πρέπει να υλοποιηθούν και φέτος πρέπει να συνάψουμε συμφωνίες σχετικά με πολλές σημαντικές προτάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Τώρα είναι που όλοι μας πρέπει να πετύχουμε αποτελέσματα .»

Στο φετινό πρόγραμμα εργασίας προτείνονται 21 βασικές πρωτοβουλίες, καθώς και 18 νέες προτάσεις REFIT για τη βελτίωση της ποιότητας της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της καταλληλότητας των κανόνων. Για να εξασφαλιστεί η εστίαση στην παραγωγή αποτελεσμάτων, το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής προσδιορίζει 34 εκκρεμείς προτάσεις προτεραιότητας που υποβάλαμε τα προηγούμενα δύο έτη και των οποίων η ταχεία έγκριση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα έχει απτό αντίκτυπο στην πράξη.

Από την έναρξη της θητείας της, αυτή η Επιτροπή καθόρισε τις προτεραιότητές της ώστε να επικεντρωθεί στα σημαντικά θέματα, για τα οποία η αποτελεσματική ευρωπαϊκή δράση μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Κατά το τελευταίο έτος, η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο γι αυτές τις προτεραιότητες, οδήγησε σε σταθερή πρόοδο σε βασικούς τομείς. Πετύχαμε αποτελέσματα και στις 10 προτεραιότητες. Το παρόν πρόγραμμα εργασίας προβλέπει συγκεκριμένες προτάσεις για το επόμενο έτος, οι οποίες αποτελούν τη συμβολή της Επιτροπής στη διαδικασία προετοιμασίας της 60ής επετείου των Συνθηκών της Ρώμης τον Μάρτιο 2017. Θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι προτάσεις μας θα εγκριθούν άμεσα.

Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τις 10 προτεραιότητες στο πλαίσιο 21 νέων πρωτοβουλιών:

1) για την ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων, θα προτείνουμε πρωτοβουλία για τους νέους, σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο·

2) θα εκπονήσουμε ενδιάμεση επανεξέταση για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

3) θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική για την ενεργειακή ένωση, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για τα οχήματα με χαμηλές εκπομπές και την κινητικότητα·

4) θα οικοδομήσουμε βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την ενιαία αγορά, της στρατηγικής της Ευρώπης για το διάστημα και του σχεδίου δράσης για την ένωση κεφαλαιαγορών καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη δικαιότερη φορολογία των εταιριών·

5) θα παρουσιάσουμε ιδέες για τη μεταρρύθμιση της ΕΕ των 27 και την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής Ένωσης και θα προτείνουμε ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

6) θα υλοποιήσουμε τη στρατηγική «Εμπόριο για όλους» και θα συνεχίσουμε τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας, ενισχύοντας παράλληλα τα μέσα εμπορικής άμυνας·

7) θα συνεχίσουμε τις εργασίες για την Ένωση ασφάλειας για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και θα εναρμονίσουμε τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής·

8) θα υλοποιήσουμε το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση·

9) για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης ως παγκόσμιου παράγοντα, θα παρουσιάσουμε σχέδιο δράσης Ευρωπαϊκής άμυνας, περιλαμβανομένου ενός Ευρωπαϊκού ταμείου άμυνας, και η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα εγκρίνουν τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία και θα εφαρμόσουν τη συνολική στρατηγική της ΕΕ και την εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ·

10) θα προσαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία στις διατάξεις των Συνθηκών σχετικά με τις κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και θα αξιολογήσουμε τη δημοκρατική νομιμότητα των υφιστάμενων διαδικασιών για τη θέσπιση ορισμένων πράξεων παραγώγου δικαίου της ΕΕ. Τέλος, θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την επιβολή του δικαίου της ΕΕ.

Το έτος αυτό προτείνουμε την απόσυρση 19 εκκρεμουσών νομοθετικών προτάσεων που είναι παρωχημένες και θα καταργήσουμε 16 υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις που έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου. Θα εντείνουμε επίσης τις προσπάθειές μας σχετικά με την ατζέντα της επιβολής της νομοθεσίας σε διάφορους τομείς πολιτικής, περιλαμβανομένων της ενιαίας αγοράς και του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι ακόμα και η καλύτερη νομοθεσία δεν έχει καμία χρησιμότητα αν δεν αποφέρει πραγματικά αποτελέσματα στην πράξη.

Πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες που θα παρουσιάσουμε το επόμενο έτος αποτελούν συνέχεια του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT) και θα επικαιροποιήσουν και θα βελτιώσουν την υφιστάμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτυγχάνει τους στόχους της αποτελεσματικά και χωρίς περιττές επιβαρύνσεις. Κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων μας, έχουμε λάβει υπόψη ιδίως τις 22 γνώμες που διατυπώθηκαν από την πλατφόρμα REFIT, τη νεοσυσταθείσα ανεξάρτητη ομάδα εμπειρογνωμόνων η οποία εξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία και βασίζεται σε προτάσεις πολιτών και ενδιαφερόμενων μερών για τη μείωση του διοικητικού και οικονομικού φόρτου της νομοθεσίας της ΕΕ. Παράλληλα με το πρόγραμμα εργασίας, δημοσιεύουμε πίνακα αποτελεσμάτων ο οποίος αναφέρει λεπτομερώς τη συνέχεια που δίνεται στις γνωμοδοτήσεις της πλατφόρμας REFIT και την πορεία των 231 πρωτοβουλιών για την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο με τις δράσεις που πρόκειται να αναλάβει τους επόμενους δώδεκα μήνες. Το πρόγραμμα εργασίας ενημερώνει το κοινό και τους συννομοθέτες σχετικά με τις πολιτικές μας δεσμεύσεις για νέες πρωτοβουλίες, την απόσυρση εκκρεμών προτάσεων και την επανεξέταση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ. Δεν καλύπτει τις τρέχουσες εργασίες της Επιτροπής στο πλαίσιο του ρόλου της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας ούτε τις τακτικές πρωτοβουλίες που εγκρίνει κάθε έτος.

Η προετοιμασία του προγράμματος εργασίας για το 2017 εμπλουτίστηκε από τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της νέας διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της νομοθεσίας και βάσει της επιστολής προθέσεων που εστάλη από τον πρόεδρο Γιούνκερ και τον πρώτο αντιπρόεδρο Τίμερμανς στις 14 Σεπτεμβρίου μετά την ομιλία του Προέδρου για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Πρόγραμμα Εργασίας 2017 της Επιτροπής

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα Εργασίας 2017 της Επιτροπής

Παράρτημα 1 - Βασικές πρωτοβουλίες

Παράρτημα 2 – Νέες δράσεις REFIT

Παράρτημα 3 – Προτεραιότητες για τους συννομοθέτες

Παράρτημα 4 – Προβλεπόμενες αποσύρσεις και τροποποιήσεις

Παράρτημα 5 – Κατάλογος καταργούμενων πράξεων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του REFIT

Συνοπτικός πίνακας αποτελεσμάτων του REFIT

Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker

Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης του 2016, Επιστολή προθέσεων και Πρόοδος όσον αφορά τις δέκα προτεραιότητες

Δήλωση της Μπρατισλάβα

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας