Skip to main content
15 09 2017 | 07:15

Πανευρωπαϊκά εργαλεία για τη γεωργία ακριβείας μπαίνουν σε εφαρμογή για μια νέα πράσινη επανάσταση

Πανευρωπαϊκά εργαλεία για τη γεωργία ακριβείας μπαίνουν σε εφαρμογή για μια νέα πράσινη επανάσταση

Η υιοθέτηση τεχνικών γεωργικής ακρίβειας επιτρέπει στην Ε.Ε. να αυξήσει τη γεωργική παραγωγή της, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τομέα γεωργικών προϊόντων. Για αυτό το λόγο, η Ε.Ε. υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία αιχμής σε μια σειρά συναρπαστικών λύσεων που θα αξιοποιήσουν πραγματικά όλες τις ευκαιρίες από αυτό που υπόσχεται να είναι μια αγροτική επανάσταση του 21ου αιώνα.

Η γεωργία ακριβείας στην ουσία «παράγει περισσότερα με λιγότερα». Με την έκρηξη της ψηφιακής επανάστασης, οι τεχνολογίες που επικεντρώνονται, για παράδειγμα, στα Big Data («Μεγάλα Δεδομένα») και στο «Διαδίκτυο των πραγμάτων» (Internet of Things) άνοιξαν πολλές πόρτες για την προώθηση των τεχνικών καλλιέργειας ακριβείας.

Με το 70 έως 80% του νέου γεωργικού εξοπλισμού να διαθέτει πλέον κάποια μορφή γεωργικής ανάλυσης ακριβείας, υπάρχουν σήμερα τέτοιου είδους τεχνολογίες και στα τέσσερα στάδια του κύκλου ανάπτυξης των καλλιεργειών (προετοιμασία του εδάφους, σπορά, διαχείριση καλλιεργειών και συγκομιδή). Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι αροτραίες καλλιέργειες και η δενδροκομία που ωφελήθηκαν - οι κτηνοτρόφοι βλέπουν, επίσης, τα θετικά οφέλη που προκύπτουν από τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να ενισχύσει τις νέες τεχνικές, παρέχοντας χρηματοδότηση για νέες επενδύσεις τόσο μέσω του προγράμματος FP7 όσο και του προγράμματος πλαισίου «Ορίζοντας 2020».

Παρουσιάζοντας την καινοτόμο έρευνα της Ε.Ε.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, με ανακοίνωσή της η CORDIS (Community Research and Development Information Service) παρουσίασε 13 σχέδια χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της νέας επανάστασης στη γεωργία.

Πολλές πρωτοποριακές πρωτοβουλίες, όπως η ECHORD PLUS PLUS (μέσω των ειδικών υποέργων GAROTICS και MARS), SWEEPER και VINEROBOT επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη προηγμένων ρομποτικών λύσεων που θα αναπτυχθούν άμεσα σε χωράφια και θερμοκήπια, ώστε να αξιολογούνται και να συλλέγονται οι καλλιέργειες με αποδοτική και λιγότερης έντασης εργασία.

Άλλα έργα έχουν επικεντρωθεί σε συστήματα αισθητήρων αιχμής που είναι σε θέση να παρακολουθούν και να αναλύουν γεωργικά δεδομένα. Ειδικότερα, το έργο FIGARO έχει αναπτύξει ένα πολύπλοκο σύνολο αισθητήρων που βελτιώνει σημαντικά τη διαχείριση άρδευσης για καλλιέργειες υψηλής κατανάλωσης νερού, ενώ το έργο SYMPHONY έχει σχεδιάσει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης που εντοπίζει γρήγορα την παρουσία τοξινών στο γάλα, υποσχόμενο έτσι πολύ μεγάλη βοήθεια προς τους γαλακτοπαραγωγούς.

Τέλος, ο πρωταρχικός στόχος μιας άλλης ομάδας έργων είναι η ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και ανοικτών πλατφορμών Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας που στοχεύουν στην παροχή συμβουλών, ενημέρωσης και υποστήριξης των γεωργών, καθώς και στην ενθάρρυνση της ενεργού συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. Το έργο AGROIT έχει υλοποιήσει μια τέτοια ανοιχτή πλατφόρμα, αξιοποιώντας τη δύναμη των σύγχρονων smartphones και την οικονομία των apps. Εν τω μεταξύ, το έργο FOODIE έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα βασισμένη σε clouds (αόρατους server) που φιλοξενούν τόσο χωρικά όσο και μη χωρικά γεωργικά δεδομένα, ενώ το έργο AUDITOR έχει αναπτύξει ένα σύστημα εδάφους βελτίωσης GNSS, που είναι σε θέση να παρέχει υπηρεσίες υψηλών επιδόσεων και οικονομικά αποδοτικές εφαρμογές στους γεωργούς.