Skip to main content
09 12 2019 | 10:07

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ζητούν επειγόντως αντισταθμιστικά μέτρα στους δασμούς των ΗΠΑ στα αγροδιατροφικά προϊόντα

Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες ζητούν επειγόντως αντισταθμιστικά μέτρα στους δασμούς των ΗΠΑ στα αγροδιατροφικά προϊόντα

Οι περιφέρειες της ΕΕ τάσσονται σαφώς υπέρ της αποζημίωσης όσων επιχειρήσεων αγροδιατροφικών προϊόντων επηρεάζονται από τους δασμούς ύψους 25 % σε περισσότερα από 1.400 τοπικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κρασιού, του τυριού, του ελαιολάδου και των οινοπνευματωδών.

Οι εμπορικές διαμάχες μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ πλήττουν και τα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα διατροφής. Στη συζήτηση που διεξήχθη στη σύνοδο ολομέλειας, οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία, δεδομένου ότι οι δασμοί των ΗΠΑ βλάπτουν τους παραγωγικούς τομείς, διαταράσσουν τις τοπικές οικονομίες και επηρεάζουν μεγάλο αριθμό οικογενειακών επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας της Ισπανικής Αντιπροσωπείας της, έχει αποφασίσει να ενσωματώσει αρκετές ενστάσεις επί εμπορικών συμφωνιών σε επικείμενη γνωμοδότηση της τον Μάιο του 2020. Ως απάντηση στις ενισχύσεις της ΕΕ προς την Airbus, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει —αρχής γενομένης από τις 18 Οκτωβρίου 2019— δασμούς ύψους 6,9 δισ. ευρώ που επηρεάζουν περισσότερα από 1.400 προϊόντα.

Στις 5 Δεκεμβρίου η ΕτΠ διεξήγαγε διεξοδική συζήτηση με θέμα την ανάγκη να καταβληθούν επειγόντως αποζημιώσεις σε τομείς που επηρεάζουν οι δασμοί που επέβαλε πρόσφατα η κυβέρνηση Trump. Βάση της συζήτησης ήταν το έγγραφο θέσης που παρουσίασε η Ισπανική Αντιπροσωπεία.

Πολλές περιφέρειες υποστηρίζουν το εν λόγω έγγραφο θέσης, στο οποίο η ΕΕ παροτρύνεται επιμόνως να επιτύχει έναν εποικοδομητικό διακανονισμό για την διόρθωση της σημερινής κατάστασης, να αποζημιώσει τις πληγείσες επιχειρήσεις και να προγραμματίσει μέτρα μετριασμού για όσους τομείς και προϊόντα θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την επικείμενη απόφαση στις υπό διαιτησία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) διαφορές ΕΕ - ΗΠΑ.

Εξ ονόματος της Ισπανικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, ο κ. Joan Calabuig (ES/PES) , υπουργός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εξωτερικών Υποθέσεων της Αυτόνομης Κυβέρνησης Βαλένθιας, δήλωσε τα εξής: «Είναι σημαντικό να θεσπίσει η ΕΕ επειγόντως αντισταθμιστικά μέτρα για να βοηθήσει όλους τους τομείς της γεωργίας και των αγροδιατροφικών προϊόντων της Ευρώπης που επηρεάζονται αρνητικά από τα αμερικανικά αντίμετρα που εφαρμόζονται ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της ΕΕ προς τον κατασκευαστή αεροσκαφών Airbus. Η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επηρεάσει τις τοπικές οικονομίες και θα αποβεί εις βάρος μεγάλου αριθμού μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Ενώ εκκρεμούν αρκετές αποφάσεις στις υπό διαιτησία ΠΟΕ διαφορές, η ΕτΠ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναζητήσει με τρόπο πιο προβλεπτικό μέτρα μετριασμού υπέρ των τομέων που ενδέχεται να πληγούν άμεσα από την έκβαση της διευθέτησης μελλοντικών διαφορών.» Η ετήσια αξία της εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων των ισπανικών περιφερειών με τις ΗΠΑ αποτιμάται στα 930 εκατ. ευρώ.

Η αμερικανική αγορά είναι ένας από τους κύριους προορισμούς των εξαγωγών ευρωπαϊκών γεωργικών και αγροδιατροφικών προϊόντων. Οι δασμοί στα αεροναυπηγικά προϊόντα έχουν οριστεί στο 10 %, ενώ τα υπόλοιπα —ως επί το πλείστον αγροδιατροφικά προϊόντα— έχουν φορολογικό συντελεστή 25 %.

Ο κ. Michael Murphy (IE/EPP) , μέλος του Κομητειακού Συμβουλίου του Τίπερερι, επικεφαλής της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας και εισηγητής της επικείμενης γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα τις εμπορικές συμφωνίες, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος για τον αντίκτυπο που έχουν οι κυρώσεις αυτές στις περιφέρειες της Ιρλανδίας, οι οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μου περιφέρειας. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι αμοιβαία επιζήμια για τις περιφέρειες της ΕΕ και των ΗΠΑ. Οι εμπορικές διαφορές αποσταθεροποιούν παραγωγικά οικοσυστήματα και οι επιπτώσεις τους είναι πρωτίστως αισθητές στο τοπικό επίπεδο. Όπως και στην Ισπανία, οι περιφέρειες της Ιρλανδίας επωμίζονται σημαντικό βάρος των δασμών που επιβάλλουν οι ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα έκτακτης ανάγκης με σκοπό τον μετριασμό των εν λόγω ζημιών, ενώ η ΕΕ διαπραγματεύεται τη διευθέτηση αυτής της διαφοράς. Ως εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα την εφαρμογή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών, προσβλέπω στη συνεργασία με τους συναρμοδίους και στη διευκόλυνση των συζητήσεων με θέμα την ανάπτυξη μέσων και μεθόδων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω αποδοχή και κατανόηση των εν λόγω συμφωνιών· τούτο δε ιδίως μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.»

Η Ιρλανδία κατέγραψε εξαγωγές εμπορευμάτων στις ΗΠΑ ύψους 39,4 δισ. ευρώ το 2018. Η συνολική αξία των ιρλανδικών εξαγωγών το 2018 που θα υπόκειτο σε αντίμετρα των ΗΠΑ εκτιμάται σε 366 εκατ. ευρώ, τα οποία με συντελεστή 25 % συνεπάγονται 91,6 εκατ. ευρώ σε πρόσθετους δασμούς. Οι εξαγωγές από ιρλανδικές περιφέρειες ιρλανδικού κρεμώδους λικέρ και βουτύρου ανέρχονται στο 44 % και 95 % αντίστοιχα της συνολικής αξίας των δασμών στα συγκεκριμένα εμπορεύματα.

Ο κ. Guillaume Cros, αντιπεριφερειάρχης Οξιτανίας και εισηγητής της ΕτΠ για την κοινή γεωργική πολιτική, δήλωσε τα εξής: " Ο αγροτικός τομέας στην ΕΕ έχει αποδυναμωθεί εξαιτίας της προτεραιότητας που δίνεται στις εξαγωγές και τις εισαγωγές. Οι στόχοι της ΕΕ όσον αφορά το κλίμα έχουν επίσης ως αποτέλεσμα την αναθεώρηση της εμπορικής μας πολιτικής, με προτεραιότητα την ευρωπαϊκή αγορά και με το διεθνές εμπόριο να έχει τη θέση που του αρμόζει. Για τους λόγους αυτούς η ΕτΠ έχει ζητήσει από την ΕΕ, ως η μεγαλύτερη εισαγωγέας και εξαγωγέας τροφίμων παγκοσμίως, να αξιοποιήσει τη θέση της και να τροποποιήσει τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου γεωργικών προϊόντων με στόχο την επίτευξη εμπορικών σχέσεων που να διέπονται από περισσότερη δικαιοσύνη και αλληλεγγύη".

Σε αντίθεση με τους παραγωγούς σαμπάνιας, η γαλλική οινοβιομηχανία αναμένεται να επηρεαστεί σοβαρά από τους νέους δασμούς των ΗΠΑ, καθότι στην αγορά των ΗΠΑ καταλήγει το 20 % των γαλλικών αμπελοοινικών εξαγωγών με ετήσια έσοδα της τάξης του 1 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές της βιομηχανίας τροφίμων της Γερμανίας προς την αμερικανική αγορά αποτιμώνται συνολικά στο 1,7 δισ. ευρώ. Η Ιταλική Ένωση Αγροτών υποστηρίζει ότι θα επηρεαστούν εξαγωγές αξίας 500 εκατ. ευρώ, στη δε Αυστρία οι δασμοί αφορούν εξαγωγές τυριού αξίας 4 εκατ. ευρώ και εξαγωγές χυμού φρούτων 11 εκατ. ευρώ.

Το έγγραφο θέσης της Ισπανικής Αντιπροσωπείας προειδοποιεί ότι η επιβολή δασμών μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση των φορολογικών μέτρων που θα βλάψουν και άλλους παραγωγικούς τομείς τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεων του ΠΟΕ για αρκετές υποθέσεις σε εμπορικές διαφορές μεταξύ της Airbus και της Boeing. Επομένως, ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει τη συνολική βάση για τις ενισχύσεις στον αεροναυπηγικό τομέα και να σχεδιάσει μέτρα μετριασμού για τους τομείς και τα προϊόντα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις νέες αποφάσεις σε υπό διαιτησία διαφορές.

Στο έγγραφο ενθαρρύνεται η άμεση ενίσχυση του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ και της ΕΕ, έτσι ώστε να επιτευχθεί θεμιτός διακανονισμός που θα διορθώσει την τρέχουσα κατάσταση.

Τέλος, τονίζεται επίσης ότι οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του γεωργικού και του αγροδιατροφικού τομέα στις περιφέρειες της ΕΕ.

Ιστορικό πλαίσιο

Εδώ , μπορείτε να συμβουλευτείτε τον πλήρη κατάλογο προϊόντων και χωρών που επηρεάζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ.