Skip to main content
25 03 2020 | 22:39

Κατώτεροι των προσδοκιών οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας στη σημερινή τηλεδιάσκεψη

Κατώτεροι των προσδοκιών οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Γεωργίας στη σημερινή τηλεδιάσκεψη

Για κανένα από τα προβλήματα του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα που προέκυψαν από τα έκτακτα μέτρα σε όλη την Ε.Ε. για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού SARS-Cov2, δεν έλαβαν απόφαση απόψε οι Υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας που συνεδρίασαν από απόσταση και υπό την προεδρία της Κροατίας.

Βεβαίως, σκοπός της τηλεδιάσκεψης που ολοκληρώθηκε στις 19.00 ώρα Βρυξελλών, ήταν να γίνει μία πρώτη συζήτηση των προβλημάτων, αλλά αυτό θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει διότι η αγροτική οικονομία ήδη υφίσταται τις επιπτώσεις, ενώ για τον υπόλοιπο επιχειρηματικό κόσμο έχουν ληφθεί πολύ πιο έγκαιρα αποφάσεις και μέτρα στήριξης είτε από κάθε χώρα ξεχωριστά είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Κομισιόν, διά των Επιτρόπων, Janusz Wojciechowski και Virginijus Sinkevičius, κατά τη συνεδρίαση περιορίστηκε στο να αναφερθεί στο κονδύλι των 37 δισ. ευρώ για τις ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις, με τίτλο "Corona Response Investment Initiative", καθώς και την αύξηση των επιτρπόμενων μέγιστων ποσών κρατικής ενίσχυσης ανά επιχείρηση: Έως 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Για τις εταιρείες που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, το ανώτατο όριο καθορίζεται σε 800.000 ευρώ. Επιπλέον, η Επιτροπή ανακοίνωσε παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής της ενιαίας αίτησης άμεσων ενισχύσεων (δήλωση ΟΣΔΕ) για το 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι το αντίστοιχο ανώτατο όριο για τις κρατικές ενισχύσεις de minimis προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους είναι 15.000 ευρώ ανά τριετία.

H Υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, Marija Vučković.
Η προεδρεύουσα στο Συμβουλίου Υπουργών και Υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, Marija Vučković, δήλωσε: «Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, είναι καθοριστικής σημασίας να εντοπιστούν τα κρίσιμα εμπόδια που προκαλούνται από την πανδημία. Καταφέραμε να τα εντοπίσουμε σήμερα. Τα κυριότερα θέματα που επεσήμαναν τα περισσότερα κράτη μέλη ήταν οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων, οι αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης και στη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς και το ανεπαρκές εργατικό δυναμικό λόγω κλεισίματος των συνόρων, κοινωνικών αποστάσεων, υποχρεωτικής απομόνωσης ή καραντίνας. Μετά τη σημερινή ανταλλαγή, έχουμε μια σαφέστερη ιδέα για την κατάσταση.»

Ωστόσο, αυτά είναι θέματα που είχαν ήδη γνωστοποιήσει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο τόσο οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις, με αλλεπάλληλες επιστολές όσο και το Ευρωκοινοβούλιο, μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης, μία μέρα πριν τη διάσκεψη.

Στην ανακοίνωσή της, η Κροατική προεδρία περιορίστηκε να πει ότι «απαιτούνται πρόσθετα ειδικά και στοχοθετημένα μέτρα για τη στήριξη του γεωργικού και αλιευτικού τομέα της Ε.Ε., ανταποκρινόμενα στις ειδικές ανάγκες κάθε χώρας. Επιπλέον, οι Υπουργοί και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν την προθυμία τους να διερευνήσουν περαιτέρω μέτρα για την υποστήριξη των παραγωγών μας. Η Προεδρία θα χρησιμοποιήσει τη σημερινή ανταλλαγή ως βάση για τις μελλοντικές εργασίες τις προσεχείς εβδομάδες.»

Τα κράτη μέλη πρότειναν πρόσθετα μέτρα ως πιθανή απάντηση στην κρίση του κοροναϊού στη γεωργία και την αλιεία, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης ή της παρέκκλισης από ορισμένες διαδικασίες, για παράδειγμα όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, την τροποποίηση των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, την υποβολή εκθέσεων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων από τους δικαιούχους. Έχει προταθεί αυξημένη ευελιξία στην εφαρμογή των μέτρων της ΚΑΠ και στη μεταφορά των εγκεκριμένων κεφαλαίων μεταξύ μέτρων και προγραμμάτων, καθώς και διευκόλυνση των προκαταβολών και ενεργοποίηση μέτρων παρέμβασης και κρίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό για την κοινή οργάνωση της αγοράς.

Όσον αφορά την αλιεία, τα κράτη μέλη πρότειναν μεγαλύτερη ευελιξία στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ, απλουστεύοντας τις διαδικασίες επαναπρογραμματισμού και χαλαρώνοντας τα τρέχοντα ανώτατα όρια. Επισημάνθηκε επίσης η δυνατότητα αποζημίωσης για την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων χωρίς τους τρέχοντες περιορισμούς και για τη χορήγηση ενίσχυσης στην αποθεματοποίηση.

«Οι Υπουργοί καλούν σήμερα την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά και να υπερασπίζεται την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και να προτείνει κατάλληλες δράσεις όπου εντοπίζονται προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Χρειαζόμαστε λίγες μέρες για να συνοψίσουμε τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αξιολογήσουμε και θα αποφασίσουμε τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν. Ο στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής ζωντανό, να κρατήσουμε τους πολίτες μας προστατευμένους, τροφοδοτημένους και απασχολούμενοι», δήλωσε στο τέλος η κυρία Vučković.

Η σημερινή ανακοίνωση του ΥπΑΑΤ

Πριν την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, που συμμετείχε από την Αθήνα, γνωστοποίησε τις βασικές ελληνικές θέσεις με σχετική ανακοίνωση:

«Οι βασικές θέσεις με τις οποίες προσέρχεται η πατρίδα μας στο Συμβούλιο εν μέσω της κρίσης συμπυκνώνονται στις προσπάθειες που καταβάλλει στην παρούσα φάση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μιας στοχευμένης στήριξης των κλάδων της πρωτογενούς παραγωγής που πλήττονται. Η προσέγγιση και η στήριξη αυτή προφανώς θα συνεκτιμάται και θα συνυπολογίζεται καθώς θα εξελίσσεται η κρίση και αυτό απαιτεί μεθοδικότητα και επιμονή ώστε τα μέτρα στήριξης να κατευθύνονται στους παραγωγικούς τομείς που τα χρειάζονται περισσότερο για να πιάνουν τόπο. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναμένεται η διαμόρφωση των κατάλληλων πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα πρέπει να κινηθεί υιοθετώντας ευέλικτες πολιτικές τόσο στα ζητήματα των κρατικών ενισχύσεων όσο και στα ζητήματα της αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί του παρόντος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει μεριμνήσει ώστε να υπαχθούν στα ανακουφιστικά μέτρα της Κυβέρνησης οι παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες προφανώς έχουν πληγεί και συμπεριελήφθησαν στη σχετική λίστα των αντίστοιχων ΚΑΔ και επιπλέον έχει μετακινήσει κατά δύο μήνες τις συμβατικές υποχρεώσεις παραγωγών προς τον ΕΛΓΑ.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς καταγράφοντας τα προβλήματα και μελετώντας τους τρόπους επίλυσης τους.

Στο πλαίσιο αυτό εξάλλου, ενισχύθηκε η ρευστότητα με την επιτάχυνση και την ταχύτερη πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ.»