Skip to main content
27 03 2018 | 08:15

Η τιμή της καλλιεργήσιμης γης διπλασιάστηκε τα τελευταία 5 χρόνια στη Βουλγαρία παρά τους περιορισμούς που μπήκαν το 2014

Η τιμή της καλλιεργήσιμης γης διπλασιάστηκε τα τελευταία 5 χρόνια στη Βουλγαρία παρά τους περιορισμούς που μπήκαν το 2014

Η τιμή της γεωργικής γης στην Βουλγαρία διπλασιάστηκε τα τελευταία 5 χρόνια και αυτό συνέβη παρά την παγκόσμια κρίση και τους νομοθετικούς περιορισμούς όσον αφορά τους ξένους υποψήφιους αγοραστές οι οποίοι πρέπει να διαμείνουν στη χώρα τουλάχιστον 5 χρόνια για να έχουν δικαίωμα να αγοράσουν καλλιεργήσιμη γη. Τα στοιχεία ανακοινώθηκαν από τη Eurostat. Οι ειδικοί θεωρούν πως μπορεί να πρόκειται τόσο για κερδοσκοπία, όσο και για ανάπτυξη της βουλγάρικης γεωργίας ή για ύπαρξη νέων επενδυτών.

Η γεωργία στην Βουλγαρία πέρασε μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σχετικές κυρίως με την επιστροφή των απαλλοτριωμένων γαιών στους προηγούμενους ιδιοκτήτες τους ή στους κληρονόμους τους, στο όριο των πραγματικών τους συνόρων πριν την εθνικοποίηση τον καιρό του κομμουνισμού. Με αυτόν τον τρόπο εκατομμύρια Βούλγαροι βρέθηκαν ιδιοκτήτες κτημάτων τα οποία ως σύγχρονοι πολίτες δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Κάποιοι τα πούλησαν, άλλοι τα νοίκιασαν και διαμορφώθηκαν μεγαλύτερα χωράφια στα οποία εργάζονται τουλάχιστον το 20% των Βουλγάρων που είναι σε ηλικία και σε θέση να δουλεύουν. Χάρη σ’ αυτούς τους ανθρώπους η γεωργία το 2016 σημείωσε την μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σύγκριση με τους άλλους τομείς της οικονομίας, αυξάνοντας την παραγωγικότητά της με 4,3%. Βάση αυτών των θετικών αποτελεσμάτων αυξήθηκε η αξία της καλλιεργήσιμης γης. Η Βουλγαρία δεν είναι μεγάλη χώρα. Η έκτασή της είναι μέτρια σε σχέση με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η γεωργική της γη αποτελείται από 3,5 εκατ. στρέμματα και υπάρχει τάση να αυξηθεί.

Αυτά τα εδάφη χρησιμοποιούνται κυρίως για την καλλιέργεια δημητριακών και ελαιούχων σπόρων και λιγότερο για φρούτα και λαχανικά. Καλύτερες συνθήκες για τα δημητριακά έχει στη Βορειοανατολική Βουλγαρία, στη Δοβρουτσά που ονομάζεται «ο σιτοβολών της Βουλγαρίας». Εκεί η γεωργική γη έχει το υψηλότερο κόστος για τη χώρα και δη 6.000 ευρώ το στρέμμα, η οποία ξεπερνά αρκετά τη μέση τιμή για τη χώρα που σήμερα είναι 3.937 ευρώ, ενώ πριν 5 χρόνια ήταν 2.112 ευρώ το στρέμμα. Αυτή η αύξηση δεν είναι εμπόδιο στην Βουλγαρία να παρατηρείται και η πιο χαμηλή τιμή γεωργικής γης στην Ε.Ε. με τιμή από 1.166 ευρώ το στρέμμα.Ποιος και γιατί ψάχνει να αγοράσει καλλιεργήσιμη γη στη Βουλγαρία; Σαν βασικός και περιορισμένος φυσικός πόρος η γη έχει ειδική σημασία για κάθε ανεξάρτητο κράτος και όσον αφορά την αγοραπωλησία της υπάρχει ευαισθησία που έχει να κάνει με πατριωτισμό, εθνική ασφάλεια και άλλους γεωπολιτικούς ενδοιασμούς. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες το 2014 στην Βουλγαρία εισήχθηκαν περιορισμοί για την αγορά καλλιεργήσιμης γης από ξένους που δεν έχουν διαμείνει στη χώρα τουλάχιστον 5 χρόνια.

Τότε οι νομοθετικοί περιορισμοί προκάλεσαν κοινωνικές φιλονικίες αλλά εγκρίθηκαν από την Βουλή. Άλλο θέμα είναι το γεγονός πως ξένοι επενδυτές αγοράζουν ήδη υπάρχουσες εταιρείες μέσω των οποίων αγοράζουν καλλιεργήσιμη γη. Έτσι κάμποσες μεγάλες δυτικές εταιρείες και επενδυτικά ταμεία εγκαταστάθηκαν στη Βόρεια Βουλγαρία και λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια. Η καλλιεργήσιμη γη έχει αξία γιατί σ’ αυτήν παράγονται προϊόντα που είναι σημαντικά για τον άνθρωπο, για την διατροφή του ντόπιου πληθυσμού ή για εξαγωγή.

Από αυτήν την άποψη η Βουλγαρία έχει καλές γεωγραφικές και κλιματολογικές συνθήκες. Πρόκειται για έναν από τους πρώτους παραγωγούς λεβάντας και ροδέλαιου. Ταυτόχρονα τα κονδύλια από την ΕΕ δεν είναι λίγα. Ο πληθυσμός, αν και το 75% των κατοίκων ζουν σε πόλεις, παραμένει συνδεδεμένος με τη γη, γνωρίζει τις γεωργικές διαδικασίες, παράγει τρόφιμα για την προσωπική του κατανάλωση και φροντίζει ζώα.

Οι δυνατότητες της βουλγάρικης Γεωργίας δεν είναι μικρές και οι προοπτικές φαντάζουν αισιόδοξες. Το ότι η τιμή της καλλιεργήσιμης γης ανεβαίνει δείχνει ακριβώς αυτό και απ’ ότι φαίνεται η τάση θα διατηρηθεί και στο μέλλον. Εκτός αυτού οι τιμές στη Βουλγαρία είναι χαμηλότερες απ’ ότι στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ με πρωταθλητή την Ολλανδία όπου το στρέμμα κοστίζει 63.000 ευρώ.

Πηγή: Βουλγάρικη Ραδιοφωνία