Skip to main content
27 04 2015 | 10:06

Η νέα ΚΑΠ υπό το πρίσμα των στελεχών της ΠΑΣΕΓΕΣ παρουσιάστηκε στη Χίο

Η νέα ΚΑΠ υπό το πρίσμα των στελεχών της ΠΑΣΕΓΕΣ παρουσιάστηκε στη Χίο

Την άποψη πως ο πρωτογενής τομέας, ως βάση της πραγματικής οικονομίας της Ελλάδας, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει το πεδίο απ’ όπου θα ξεκινήσει η ανάταξη της οικονομίας και η αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, διατύπωσε από το "Ομήρειο" της πόλης της Χίου ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ Γιάννης Κολυβάς, παρουσιάζοντας την εθνική επιλογή για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική στην προγραμματική περίοδο 2014- 2020.

Αναφερόμενος στη σπουδαιότητα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, τη χαρακτήρισε ως ένα «αποτελεσματικό εργαλείο» το οποίο δίνει «την απαραίτητη ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, στηρίζει την ποιοτική πρωτογενή παραγωγή και ενισχύει τους νέους αγρότες».

Επανεκκίνηση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής

«Η νέα Κ.Α.Π. σηματοδοτεί την επανεκκίνηση της ελληνικής γεωργίας. Στόχος της είναι να καταστεί ο ευρωπαϊκός αγροτικός κλάδος δυναμικότερος, πιο ανταγωνιστικός και να ανταποκρίνεται καλύτερα στο όραμα της Ευρώπης του 2020», ανέφερε ο κ. Κολυβάς λέγοντας μάλιστα με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο ότι η ελληνική αγροτική παραγωγή ζημιώθηκε από τις επιδοτήσεις καθώς αυξήθηκαν οι αγρότες «του καναπέ».

Προσαρμογή στις απαιτήσεις της νέας εποχής

Όπως εξήγησε ο κ. Κολυβάς κύριος στόχος της νέας ΚΑΠ 2014- 2020 είναι να εξασφαλίσει την παραγωγή επαρκών, ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της υπαίθρου. Έτσι ως στόχους έθεσε την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση της βιωσιμότητας αλλά και την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της αγροτικής παραγωγής.

Αναφερόμενος στις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ ο Γ. Διευθυντής της ΠΑΣΕΓΕΣ τις διέκρινε σε δύο πυλώνες. Πρώτα στις άμεσες ενισχύσεις και τα μέτρα για την αγορά και δεύτερον στην αγροτική ανάπτυξη. Στον πρώτο πυλώνα περιλαμβάνονται η βασική εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς, καθώς και τα μέτρα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών και της ενδυνάμωσης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Στον δεύτερο πυλώνα όπως είπε εντάσσεται κυρίως η στήριξη ενώ ανταγωνιστικού, φιλικού στο περιβάλλον και βιώσιμου γεωργικού τομέα μέσα από την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, το αγροτικό τοπίο, τη βιοποικιλότητα αλλά και τη συμβολή στη μείωση των κλιματικών αλλαγών.

Τι αλλάζει στην ελληνική γεωργία με τη νέα ΚΑΠ

Ο κ. Κολυβάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που επιφέρει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική σε σχέση με το παρελθόν.

Έτσι με βάση τα όσα εξήγησε ως πρώτη αλλαγή έρχεται η αναπροσαρμογή της αξίας των δικαιωμάτων στους ενεργούς αγρότες.

Η νέα ΚΑΠ προβλέπει τρεις κατηγορίες ενισχύσεων: τους βοσκότοπους, τις αροτραίες καλλιέργειες και τις δενδρώδεις.

Μάλιστα ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην απαραίτητη υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών όπως το πρασίνισμα ανάλογα με το είδος της καλλιέργειας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις στοχευμένες ενισχύσεις στους παραγωγούς νεαρής ηλικίας αλλά και στους αγρότες με φυσικούς περιορισμούς ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για ενίσχυση των μικροκαλλιεργητών.

Τέλος έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη στήριξης συγκεκριμένων τομέων της ελληνικής γεωργίας για την ενίσχυση της επάρκειας προϊόντων και εξαγωγών.

Κώστας Γανιάρης: Τελευταία ευκαιρία για ανταγωνιστική γεωργία που θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση

 Τελευταία ευκαιρία για ανταγωνιστική γεωργία που θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση «Η νέα προγραμματική περίοδος αποτελεί για την Ελλάδα χρυσή αλλά πιθανώς και την τελευταία ίσως ευκαιρία να καταστεί η αγροτικής της οικονομία βιώσιμη και ανταγωνιστική οδηγώντας την χώρα σε έξοδο από την κρίση» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κώστας Γανιάρης, μέλος του ΔΣ της ΠΑΣΕΓΕΣ και της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην ημερίδα με θέμα «Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η εφαρμογή της στη χώρα μας» που διοργανώθηκε από την ΠΑΣΕΓΕΣ στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015, με τη συνδρομή των Συνεταιρισμών της Χίου.

Αναλυτικότερα, τα βασικά σημεία της ομιλίας του κ. Γανιάρη έχουν ως εξής: «Από συστάσεως του ελληνικού κράτους η γεωργία η κτηνοτροφία η αλιεία αποτελούσε και εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί το βασικό μοχλό της πολυπόθητης ανάπτυξης.Μέχρι και το 2020 θα εισρεύσουν στην χώρα μας κοινοτικοί πόροι περίπου 20,8 δις ευρώ με εκτίμηση δημόσιας δαπάνης 26 δις ευρώ, εκ των οποίων για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα υπό την στενή έννοια, προορίζονται περίπου 11 δις ευρώ.

Καθίσταται συνεπώς απαραίτητος ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός ώστε οι πόροι να κατευθυνθούν κυρίως σε παραγωγικές επενδύσεις, στην έρευνα και σε έργα αγροτικών υποδομών.

Τα κυριότερα στοιχεία ενός εθνικού σχεδίου αγροτικής ανάπτυξης πρέπει είναι τα εξής:

  • Κατασκευή έργων υποδομής
  • Επιστημονική έρευνα και σύνδεση της με την παραγωγή.
  • Δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ελέγχων, ιχνηλασιμότητας και πιστοποιήσεων.
  • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων μεταποίησης, τυποποίησης.
  • Παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και ειδικότερα κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, τυροκομικά, κρέας) όπου η χώρα είναι έντονα και μακροχρόνια ελλειμματική.
  • Εφαρμογή της συμβολαιακής γεωργίας.
  • Εξυγίανση του εμπορίου.

Η νέα Προγραμματική Περίοδος, αποτελεί για την Ελλάδα την χρυσή αλλά πιθανώς και την τελευταία ευκαιρία ώστε να καταστεί η αγροτική οικονομία βιώσιμη, ανταγωνιστική, οδηγώντας την χώρα σε έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναληφθούν συντονισμένες δράσεις και πρωτοβουλίες, τις οποίες η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει καταθέσει στους αρμόδιους εθνικούς φορείς, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο πρώτιστος και μέγιστος στόχος που είναι η μετατροπή του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών στον αγροτικό τομέα από αρνητικό σε θετικό.

Η παραγωγική ανασυγκρότηση η αγροτική ανάπτυξη, η μείωση των ελλειμμάτων δεν υπακούν σε ιδεοληψίες, δεν επιβάλλονται με αφορισμούς, δεν διατάσσονται με νόμους αλά επιδιώκονται με ορθολογισμό και σχεδιασμό.

Πρέπει άμεσα να οικοδομηθεί το νέο υγιές παραγωγικό μοντέλο που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.Αν δεν γίνουμε παραγωγικοί, αν δεν γίνουμε ανταγωνιστικοί όσα δανεικά και να πάρουμε, η κρίση δεν θα ξεπεραστεί και τα μνημόνια θα διαδέχονται το ένα το άλλο.

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επιδιωχθεί άμεσα η μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και η καθιέρωση μειωμένου τιμολογίου στο αγροτικό πετρέλαιο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο πρώτιστος και μέγιστος στόχος που είναι η μετατροπή του ισοζυγίου εξαγωγών – εισαγωγών στον αγροτικό χώρο από αρνητικό σε θετικό».

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι χαιρετισμοί τόσο του Αντιπεριφερειάρχη Σταμάτη Καρμαντζή όσο και του Δημάρχου Μανώλη Βουρνού.

Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Γεώργιος Ανέστης, αναφέρθηκε στην φιλοσοφία του νέου σχεδιασμού λέγοντας ότι στοχεύει στην διόρθωση «κακώς κειμένων» όπως για παράδειγμα την χορήγηση επιδοτήσεων σε άτομα που δεν τις δικαιούταν, την αυτάρκεια των αγαθών και του πολλαπλασιαστικού υλικού στην Ελλάδα. Παράλληλα ο κ. Ανέστης ζήτησε από τους αγρότες να ενισχύσουν τις συλλογικές δράσεις, δηλαδή τους γεωργικούς συνεταιρισμούς μιας και αυτό θα βοηθήσει σημαντικά τους ίδιους.

Με πληροφορίες από το politischios.gr και το paseges.gr