Skip to main content
11 11 2014 | 11:23

Η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετα μέτρα στήριξης των ροδακινοπαραγωγών

Με μία απλή καταγραφή των μέτρων που έχει ήδη λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση των αγροτών της Ε.Ε. που έχουν πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο, απάντησε ο νέος Επίτροπος, Φιλ Χόγκαν, στο αίτημα του υπουργού Γεωργίας, Γιώργου Καρασμάνη, για περισσότερες ενισχύσεις στους Έλληνες παραγωγούς ροδακίνων και νεκταρινιών.

Βεβαίως, ο κ. Χόγκαν επεσήμανε ότι υπάρχουν ανάλογα αιτήματα και από άλλα κράτη μέλη, αλλά στο περιθώριο της συνάντησης δεν παρέλειψε να σχολιάσει το γεγονός ότι υπάρχουν και «αδιάθετα κονδύλια» από τα συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης των γεωργών, με ελάχιστες χώρες να έχουν αξιοποιήσει το σύνολο των χρημάτων που τους αναλογούν (π.χ. Ολλανδία).

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, τη;ς 10ης Νοεμβρίου, ο κ. Καρασμάνης τόνισε ότι τα αρχικά μέτρα έκτακτης ανάγκης της αγοράς για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια που ακολουθήθηκαν από περαιτέρω μέτρα σχετικά με άλλα φρούτα και λαχανικά που εγκρίθηκαν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους δεν αμβλύνουν την έντονη επίδραση της ρωσικής απαγόρευσης προς τους παραγωγούς.

Η κατάσταση στην ελληνική παραγωγή

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα που κατέθεσε η χώρα στο Συμβούλιο των Υπουργών, η Ρωσία είναι ο κύριος εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν το 30% της αξίας της γεωργικής παραγωγής και αντιπροσωπεύουν το 65% των ελληνικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων προς τη Ρωσία. Τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια που είναι ιδιαίτερα ευπαθή προϊόντα και έχουν μια περιορισμένη περίοδο εμπορίας κυριαρχούν σε αυτές τις εξαγωγές. Οι εξαγωγές ροδάκινων και νεκταρινιών προς τη Ρωσία αντιπροσωπεύουν περίπου το 30-35% της παραγωγής του κλάδου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ρωσική απαγόρευση στις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ, οδήγησε σε οικονομικές επιπτώσεις και απώλειες εισοδήματος για τους παραγωγούς. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση αυτή σημαίνει για την Ελλάδα την απώλεια μιας βασικής αγοράς που αποκτήθηκε με ακραίες προσπάθειες, δημιουργώντας έτσι ένα σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος.

Από την πρώτη στιγμή, στις 16 Ιουλίου, ο Επίτροπος Γεωργίας έχει ενημερωθεί για τις αρνητικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία ήταν σοβαρή και ορατή για τους Έλληνες παραγωγούς, πολύ πριν από την ανακοίνωση της ρωσικής απαγόρευσης εισαγωγών.

Η αναζήτηση εναλλακτικών προορισμών για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια, που είναι ευπαθή προϊόντα με περιορισμένη συγκομιδή και περίοδο εμπορίας, είναι εξαιρετικά δύσκολη, λαμβάνοντας επίσης υπόψη την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος της κρίσης, όπως αναφέρθηκε, ήταν προφανής για τους Έλληνες παραγωγούς πριν από τη ρωσική ανακοίνωση της απαγόρευσης και την έναρξη ισχύος των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν από την Επιτροπή. Οι αποστολές έπρεπε να αποκλίνουν σημαντικά, καλύπτοντας πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις (πάνω από 1.500 χιλιόμετρα) για να φτάσουν στον προορισμό τους, παρακάπτοντας την Ουκρανία.

Η υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος οδήγησε σε περαιτέρω ύφεση των τιμών, ενώ η ρωσική απαγόρευση ήταν η χαριστική βολή. Κατά συνέπεια, φέτος οι τιμές παραγωγού κυμάνθηκαν μεταξύ 0,12 και 0,29 ευρώ / κιλό, σε σύγκριση με τις τιμές 0,50, 0,60 και 0,80 ευρώ / κιλό κατά τα προηγούμενα έτη. Οι τιμές παραγωγού, δηλαδή, μειώθηκαν έως και 75%, ή κοντά στα επίπεδα των τιμών απόσυρσης με αποτέλεσμα σοβαρές απώλειες εισοδήματος, πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των παραγωγικών αγροκτημάτων.

Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα της κοινής δράσης στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, και οι συνέπειες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν σε επίπεδο ΕΕ.

Τα έκτακτα μέτρα, που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σταθεροποίηση των αγορών, ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν από τους Έλληνες αγρότες, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (75%) είναι πρώιμη συγκομιδή και είχαν ήδη διατεθεί στην αγορά, σε πολύ χαμηλές τιμές, πριν τεθούν σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα.

Έτσι, παρόλο που η Επιτροπή έχει λάβει μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του ρωσικού εμπάργκο, χρησιμοποιώντας διαφανείς, δίκαιες και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, οι Έλληνες παραγωγοί φαίνεται να είναι σε μειονεκτική θέση, δεδομένου ότι επωφελούνται τελικά μια αμελητέα στήριξη σε σχέση με τις απώλειες που υπέστησαν λόγω της προηγούμενης κατάστασης στην Ουκρανία, η οποία οδήγησε στο ρωσικό εμπάργκο.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα ζητά την αποζημίωση των παραγωγών των ροδάκινων και νεκταρινιών των περιοχών που επλήγησαν σοβαρά από την κρίση, προκειμένου να τους στηρίξει και να καλύψει τουλάχιστον ένα μέρος των απωλειών του εισοδήματός τους.