Skip to main content
15 12 2014 | 08:59

Εξάμηνη παράταση για τον "Αλέξανδρο Μπαλτατζή" θα ζητήσει η Ελλάδα

Εξάμηνη παράταση για τον "Αλέξανδρο Μπαλτατζή" θα ζητήσει η Ελλάδα

Παράταση πληρωμών για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» θα ζητήσει η Ελλάδα, καθώς και άλλες χώρες της Ε.Ε. στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών. Ουσιαστικά η ελληνική κυβέρνηση θα παραδεχτεί ότι δεν έχει απορροφήσει τα κονδύλια στην ώρα της, ενώ ούτε έχει λάβει ακόμα από την Κομισιόν την απαραίτητη έγκριση για να περάσει στο επόμενο Πρόγραμμα και να μεταφέρει εκεί τις πληρωμές.

Οι άλλες χώρες που θα ζητήσουν παράταση των προγραμμάτων τους είναι οι Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία και Σλοβακία.

Αναλυτικότερα, η περίοδος προγραμματισμού για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013 κανονικά λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ωστόσο, οι προαναφερθείσες αντιπροσωπείες τονίζουν ότι η προθεσμία αυτή θα πρέπει να αναβληθεί για έξι μήνες προκειμένου να καταστεί δυνατή η πλήρης και αποτελεσματική χρήση των πόρων στα κράτη μέλη, ιδίως εκείνων που πλήττονται από τη δύσκολη οικονομική κατάσταση και εκείνων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Leader.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα εξετάσει αίτημα της βελγικής αντιπροσωπείας με θέμα την επέκταση των μεταβατικών ρυθμίσεων για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική συνέχεια μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020.

Τα άλλα θέματα της ατζέντας

Ξεκινά σήμερα, 15 Δεκεμβρίου, τις εργασίες του το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας υπό την ιταλική προεδρία και ολοκληρώνεται αύριο στις 16 του μηνός. Στην ατζέντα των συνεδριάσεων περιλαμβάνονται η ανααθεώρηση της νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή και τα βιολογικά προϊόντα, το πρόγραμμα προώθησης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία και ο γαλακτοκομικός τομέας, ενώ το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει τις προτάσεις της ιταλικής προεδρίας για τους Νέους Αγρότες και την έκθεση για τα λάθη στις αγροτικές δαπάνες.

Επίσης στο Συμβούλιο, θα συζητηθούν και οι έλεγχοι για την εφαρμογή των κανόνων στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, για την υγεία των ζώων και των φυτών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την ενσωμάτωση του συστήματος επίσημων ελέγχων με τις πολιτικές της Ε.Ε.

Σημαντική θα είναι η παρέμβαση της Πολωνίας, που θα ζητήσει επιπλέον ενίσχυση για τον κλαδο της παραγωγής μήλων, που έχει πληγεί από το ρωσικό εμπάργκο.

Τέλος, η Ελλάδα θα ενημερώσει για τα αποτελέσματα της Συνδιάσκεψης των Οργανισμών Πληρωμών της Ε.Ε. (ΟΠΕΚΕΠΕ κ.λπ.) που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή τον περασμένο Απρίλιο.

Όσον αφορά την αλιεία, το Συμβούλιο θα επιδιώξει να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό για το 2015 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα κράτη μέλη στα ύδατα της ΕΕ και, για τα σκάφη της ΕΕ, σε ορισμένα ύδατα εκτός ΕΕ.

Ο στόχος της πρότασης είναι να προσδιοριστούν οι ανώτατες ποσότητες ψαριών από τα ειδικά αποθέματα που μπορούν να αλιεύονται -συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TACs) -, καθώς και τα όρια της αλιευτικής προσπάθειας (αριθμός ημερών στη θάλασσα) για τα σκάφη της ΕΕ. Τα TACs καθορίζονται ετησίως με βάση επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων.

Αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο της πρόσφατα αναθεωρημένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), η οποία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι έμβιοι υδρόβιοι πόροι αξιοποιούνται υπό βιώσιμες, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες.