Skip to main content
08 11 2019 | 15:56

Από 21 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Σιγκαπούρης - Τι προβλέπει για τα προϊόντα ΠΟΠ

Από 21 Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Σιγκαπούρης - Τι προβλέπει για τα προϊόντα ΠΟΠ

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σήμερα την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου. Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία με χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και παρά τους πανηγυρισμούς σε επίπεδο Βρυξελλών, ήταν μία εύκολη διαπραγμάτευση, καθώς η Σιγκαπούρη δεν έχει καθόλου γεωργικό τομέα, είναι μία χώρα αμιγώς του Τριτογενή Τομέα (Τουρισμός, Υπηρεσίες, Τράπεζες, Εμπόριο κ.ά.) με περιορισμένους κατασκευαστικούς τομείς. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι από το 2013, με έγγραφο της τότε κυβέρνησης της Σιγκαπούρης που δημοσιεύεται στον ιστότοπο της Ε.Ε. (εδώ), η χώρα δεσμεύεται να δημιουργήσει μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, στο οποίο θα μπορεί να εγγράφεται όποιο προϊόν διαθέτει αντίστοιχη καταχώρηση στο Μητρώο ΠΟΠ/ΠΓΕ της Ε.Ε. Βέβαια, θα εξετάζεται κάθε φορά και κατά περίπτωση ο φάκελος του προϊόντος, αλλά το περιθώριο αναγνώρισης είναι πολύ μεγάλο, καθώς ο μόνος περιορισμός είναι να μην διαθέτει αντίστοιχη παραγωγή η Σιγκαπούρη εντός των συνόρων της. Ειδικά για τις ελιές Καλαμάτας υπάρχει ξεχωριστή αναφορά που λέει ότι η ονομασία προέλευσης "Ελιά Καλαμάτας" δεν θα συγχέεται με την ποικιλία ελαιοδέντρων "Καλαμάτα". Αντίστοιχη αναφορά γίνεται και για τα πορτοκάλια Βαλέντσια, που έχει κατοχυρώσει η Ισπανία. Για την Ελλάδα, αξίζει να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι σημαντική καθώς αποτελεί τον 19ο εμπορικό εταίρο της Σιγκαπούρης στον κόσμο και τα κύρια προϊόντα που εξάγει, εκτός από τις επιτραπέζιες ελιές, είναι η φέτα, το παγωτό, οι μπαταρίες, τα ανταλλακτικά πλοίων και ο τοματοπολτός.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε σήμερα: «Πρόκειται για την πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο δυναμικές περιοχές του κόσμου. Επισφραγίζει τις προσπάθειες της παρούσας Επιτροπής να δημιουργήσει ένα δίκτυο εταίρων προσηλωμένων στο ανοικτό, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου το 2014 μέχρι σήμερα, το εμπόριο έχει δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, και πλέον συμβάλλει στην απασχόληση 36 εκατομμυρίων ατόμων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αντιπροσωπεύει το 35% του ΑΕΠ της ΕΕ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο για την ευημερία της Ευρώπης.»

Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: «Η εμπορική συμφωνία μας με τη Σινγκαπούρη αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της προσήλωσής μας στο δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο. Η συμφωνία θα ωφελήσει τους εργαζομένους, τους γεωργούς και τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, τόσο εδώ όσο και στη Σινγκαπούρη. Επιπλέον, περιλαμβάνει στιβαρές ρήτρες για την προστασία των ανθρωπίνων και των εργασιακών δικαιωμάτων, καθώς και του περιβάλλοντος. Με τη συμφωνία αυτή, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε θέσει σε εφαρμογή 16 εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ. Συνολικά, διατηρούμε 42 εμπορικές συμφωνίες με 73 εταίρους, οι οποίες καλύπτουν το ένα τρίτο του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο του είδους παγκοσμίως.»

Εμπορικές σχέσεις Ε.Ε.-Σιγκαπούρης

Η Σινγκαπούρη είναι μακράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, με το συνολικό διμερές εμπόριο προϊόντων να ξεπερνά σε αξία τα 53 δισ. ευρώ και το εμπόριο υπηρεσιών να αντιστοιχεί σε επιπλέον 51 δισ. ευρώ. Περισσότερες από 10.000 ενωσιακές εταιρείες είναι εγκατεστημένες στη Σινγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής του Ειρηνικού. Η Σινγκαπούρη είναι επίσης ο υπ' αριθμόν ένα προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, με τις επενδύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης να αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια: τα συνδυασμένα διμερή επενδυτικά αποθέματα ανήλθαν σε 344 δισ. ευρώ το 2017.

Βάσει της εμπορικής συμφωνίας, η Σινγκαπούρη θα άρει όλους τους εναπομείναντες δασμούς σε προϊόντα της ΕΕ. Η συμφωνία παρέχει επίσης νέες ευκαιρίες για τους ενωσιακούς παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος, τα έργα μηχανικού, η πληροφορική και οι θαλάσσιες μεταφορές. Επιπλέον, θα καταστήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον πιο προβλέψιμο. Επιπροσθέτως, η συμφωνία θα καταστήσει δυνατή τη νομική προστασία 190 εμβληματικών ευρωπαϊκών προϊόντων τροφίμων και ποτών, τα οποία είναι γνωστά ως γεωγραφικές ενδείξεις. Η Σινγκαπούρη αποτελεί ήδη τον τρίτο σημαντικότερο προορισμό για τα εν λόγω ιδιαίτερα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η Σινγκαπούρη συμφώνησε επίσης να άρει ορισμένα εμπόδια στο εμπόριο, πέραν των δασμών, σε βασικούς τομείς, αναγνωρίζοντας για παράδειγμα τις δοκιμές ασφάλειας της ΕΕ για τα αυτοκίνητα και για πολλές ηλεκτρικές συσκευές ή αποδεχόμενη ετικέτες που χρησιμοποιούν οι εταιρείες της ΕΕ για τα υφάσματα.

Επιπλέον, η ΕΕ και η Σινγκαπούρη έχουν συνάψει συμφωνία προστασίας των επενδύσεων, η οποία μπορεί να τεθεί σε ισχύ αφότου κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης

Θεματικά ενημερωτικά δελτία

Χάρτης των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά με τη Σινγκαπούρη

Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για την Ελλάδα

Τα κείμενα της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας