Skip to main content
09 02 2015 | 16:28

Τρεις εποχιακούς κτηνίατρους θα προσλάβει ο ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο

Τρεις εποχιακούς κτηνίατρους θα προσλάβει ο ΕΛΓΑ στο Ηράκλειο

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού (3 ατόμων) του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.6/231/30649/29-12-2014 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ΕΛ.Γ.Α. με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α. και στην Κεντρική Διοίκηση/Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού μέχρι τις 11-2-2015, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) τίτλο σπουδών,

γ) άδεια άσκησης επαγγέλματος

δ) πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και 4 υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986, υποδείγματα των οποίων θα προμηθευτούν από τις υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α.

Επισημαίνεται ότι θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν μεταφορικό μέσο για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Τέλος, οι προσλαμβανόμενοι θα είναι στη διάθεση του Οργανισμού, ο οποίος θα καθορίζει κάθε φορά με απόφασή του το Περιφερειακό Υποκατάστημα στη γεωγραφική δικαιοδοσία του οποίου θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν οι απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με έδρα την έδρα του Περιφερειακού Υποκαταστήματος.