Skip to main content
17 11 2015 | 10:36

Προσθήκες για ΕΛΓΑ, άδειες στάβλων και ληγμένα γεωργικά φάρμακα φέρνει το νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες

Προσθήκες για ΕΛΓΑ, άδειες στάβλων και ληγμένα γεωργικά φάρμακα φέρνει το νομοσχέδιο για τις βοσκήσιμες γαίες

Την κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης και, αντίστοιχα ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ, προβλέπει διάταξη που προστέθηκε στο σχέδιο νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες, όπως κατατέθηκε προς ψήφιση και συζήτηση στη Βουλή από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. Επιπλέον, με άλλες διατάξεις-προσθήκες:

α) Δίνεται η δυνατότητα χρήσης ληγμένων φαρμάκων, εφόσον δεν έχουν υποστεί μη επιτρεπόμενες αλλοιώσεις

β) Παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας σταυλικών εγκαταστάσεων μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου του 2016

Οι αλλαγές στον ΕΛΓΑ, τις αποζημιώσεις και τις εισφορές

Καταργείται το ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ (70.000 €) και κατά συνέπεια καταργείται και το ανώτατο όριο ασφαλιστικής εισφοράς. Πιο αναλυτικά, η αιτιολογική έκθεση στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων των ν. 3877/2010 (Α΄ 160) και 2342/1995 (Α΄ 208)», αναφέρει τα εξής:

«Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου, με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010, στους πόρους του ΕΛΓΑ ορίζεται για την καλλιέργεια της ελιάς η ασφαλιστική εισφορά σε ποσοστό 1,5% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, εξαιτίας της μεγάλης και σταθερής συνεισφοράς της καλλιέργειας στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές (30 εκατ. € επί των εσόδων κατ’ έτος), σε σχέση με τις καταβληθείσες για την καλλιέργεια αυτή αποζημιώσεις. Σημειώνεται ότι: α) η περίπτωση αυτή προβλέπεται με σχετική κοινή Υπουργική απόφαση και β) για λόγους νομοτεχνικής ορθότητας αντικαθίσταται το σύνολο των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3877/2010.

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου, με την οποία αντικαθίσταται η παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3877/2010, προστίθεται και η αλιευτική παραγωγή στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη.

Με την παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3877/2010. Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, η μέση παραγωγή ανά νομό και ανά στρέμμα ή δένδρο των δηλούμενων καλλιεργειών. Διαγράφεται η φράση «ανά νομό» για να υπάρχει η δυνατότητα καθορισμού της μέσης παραγωγής και ανά περιφέρεια ή γεωγραφική ζώνη ή ακόμα και ανά χώρα. Επίσης, στην τρίτη παράμετρο για τον υπολογισμό της ασφαλιζόμενης αξίας προστίθεται η λέξη «μέση» έτσι ώστε να διασφαλιστεί η στατιστική επεξεργασία της αξίας κάθε προϊόντος.

Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 17 του ν. 3877/2010, διότι δεν υπάρχουν Πίνακες Πιστοποιημένων Εμπειρογνωμόνων, ούτε και διαδικασία ή φορέας που να τους πιστοποιεί.

Με την παράγραφο 6 του προτεινόμενου άρθρου, προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 1 του άρθρου 1 προκειμένου να επεκταθεί η ενεργητική προστασία της αγροτικής δραστηριότητας τόσο σε κινδύνους που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ (παθήσεις και ασθένειες) όσο και σε κινδύνους που δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο 3877/2010, μέσω επιχορηγούμενων δράσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 21 καταργείται: α) η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α΄160) και β) η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου.

Με την περίπτωση α΄ καταργείται το ανώτατο όριο αποζημίωσης των 70.000 €. Από τις χρήσεις των ετών 2011 και 2012 διαπιστώνεται ότι μόνο 10 παραγωγοί το 2011 και 6 παραγωγοί το 2012 ξεπερνούσαν αυτό το όριο. Επίσης, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί είναι διαφορετικοί κάθε χρονιά και είχαν καλλιέργειες υψηλής ασφαλιζόμενης αξίας.

Με την περίπτωση β΄ καταργείται το ανώτατο όριο αποζημίωσης (70.000 €) και κατά συνέπεια καταργείται και το ανώτατο όριο ασφαλιστικής εισφοράς. Το ανώτατο όριο ασφαλιστικής εισφοράς έχει δημιουργήσει ανισότητες μεταξύ παραγωγών του ίδιου κλάδου ή και διαφορετικού.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) «μεγάλοι» και «μεσαίοι» παραγωγοί και κτηνοτρόφοι καταβάλλουν την ίδια ασφαλιστική εισφορά,

β) παραγωγός με θερμοκηπιακή καλλιέργεια 4 στρεμμάτων καταβάλει την ίδια ασφαλιστική εισφορά με κάποιο παραγωγό που έχει θερμοκηπιακές καλλιέργειες 10 στρεμμάτων, β) παραγωγοί με υψηλής ασφαλιζόμενης αξίας καλλιέργειες καταβάλλουν την ίδια ασφαλιστική εισφορά με παραγωγούς που έχουν στην εκμετάλλευσή τους μικρότερης ασφαλιζόμενης αξίας καλλιέργειες.

Επίσης, δημιουργείται πρόβλημα στον καθορισμό ασφαλίστρου σε περιπτώσεις πτηνοτροφικών ή χοιροτροφικών μονάδων ή ανθοκομικών καλλιεργειών που αιτούνται την ένταξή τους στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Τέλος, σημειώνεται ότι από τους 760.000 περίπου ασφαλισμένους το έτος 2012, οι 3.500 περίπου είχαν εισφορές που έφθαναν στα ανώτατα όρια.

Με την κατάργηση των ανώτατων ορίων, από τους 3.500 παραγωγούς, οι 2.500 περίπου θα εξακολουθούν να καταβάλλουν εισφορές μέχρι του ανώτατου ορίου, 500 παραγωγοί περίπου θα καταβάλλουν μέχρι 5.000 € και οι υπόλοιποι 500 από 5.000 € και πάνω. Παράλληλα δημιουργήθηκαν πολλά τεχνικά κατά την υποβολή της ΔΚΕ, όπου όταν κάποιος παραγωγός έφθανε το ανώτατο κατά περίπτωση όριο δεν προχωρούσε στη δήλωση των υπόλοιπων αγροτεμαχίων του.»

Δίνεται η δυνατότητα χρήσης ληγμένων γεωργικών φαρμάκων, υπό προϋποθέσεις​

Στην τροποποίηση του Νόμου 4036/2012 περί Φυτοπροστασίας περιλαμβάνεται μία διάταξη για τα ληγμένα γεωργικά φάρμακα, των οποίων τόσο η χρήση όσο και η κατοχή ή διάθεση συνεπάγεται κυρώσεις και σοβαρά έξοδα καταστροφής (με αποστολή σε ειδικές εγκαταστάσεις του εξωτερικού) για τους παραβάτες. Με την τροπολογία, εφόσον τελικά ψηφισθεί, επιτρέπεται ο επανέλεγχος της σταθερότητας των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων και η αναγραφή επί της συσκευασίας ή της ετικέτας τους, με ευθύνη του κατόχου της άδειας διάθεσης στην αγορά, νέας ημερομηνίας λήξης για κανονικές συνθήκες αποθήκευσης. Η ημερομηνία αυτή αναγράφεται κατά τον ίδιο τρόπο που είχε αναγραφεί η αρχική ενώ λαμβάνεται μέριμνα ώστε να διατηρούνται ταυτόχρονα και οι αρχικές ενδείξεις.

Παράλληλα, αν ψηφισθεί η τροπολογία, οι ποινές και τα πρόστιμα που προβλέπονται στις περιπτώσεις χρήσης ή διάθεσης ληγμένων γεωργικών φαρμάκων θα επιβάλλονται εφόσον τα ληγμένα εμφανίζουν μη επιτρεπτές αποκλίσεις στην εγγυημένη σύνθεση ή τις φυσικοχημικές ιδιότητές τους σε σχέση με τα οριζόμενα στο φάκελο που υποβλήθηκε για τη χορήγηση της άδειας διάθεσης στην αγορά. Δίνεται, έτσι, η δυνατότητα σε περίπτωση ληγμένων αλλά όχι αλλοιωμένων σκευασμάτων, να υποβάλλει κάποιος ένσταση και να προσκομίσει στοιχεία αναλύσεων που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν μη επιτρεπτές αποκλίσεις από την εγγυημένη σύνθεση.

Μια άλλη σημαντική τροπολογία αφορά τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων, σε περιπτώσεις γενικά παραβάσεων της νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα. Με βάση την τροπολογία, οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης και για την εξέταση της ένστασης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή παραβόλου ίσου με το 10% του προστίμου. Η αξία του παραβόλου επιστρέφεται σε περίπτωση μερικής ή ολικής ευδοκίμησης της ένστασης.

Παράταση αδειοδότησης στάβλων

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τροποποιείται ο νόμος 4056/2012 και παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας σταυλικής εγκτάστασης για υφιστάμενες μονάδες, για διάστημα 18 μηνών από τότε που έληξε, δηλαδή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου του 2016.

Αιτιολογική έκθεση Σχέδιο νόμου