Skip to main content
13 12 2017 | 15:57

Πλατφόρμα συνεργασίας στο επίπεδο της τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας

Πλατφόρμα συνεργασίας στο επίπεδο της τεχνολογίας μεταξύ Ελλάδας και Ουγγαρίας

Με παραδείγματα εφαρμογών από τον αγροτικό τομέα, αλλά και ευρύτερα των νέων τεχνολογιών, έγινε η πρώτη παρουσίαση χθες της πλατφόρμας ελληνοουγγρικής επιχειρηματικής και τεχνολογικής συνεργασίας Business Grove σε ένα event στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία που είχε ως τίτλο: "Re:Define Technology".

Μεταξύ των εφαρμογών που "προβλήθηκαν" στα πλαίσια της εκδήλωσης ήταν η τεχνολογική λύση για θερμοκήπια παραγωγής κηπευτικών "Gremon" και το λογισμικό διαχείρισης αγροτοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων "Agrovir". Μέσω του Agro24, o Γιάννης Καπλανέλης, Operations & Marketing της εταιρείας ALX Greece, που ανέλαβε το project του Business Grove, κάλεσε σε συνεργασία όλες τις εταιρείες πληροφορικής της Ελλάδας αλλά και όλες τις αγροτικές οργανώσεις (ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς) που θέλουν να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες για τα μέλη τους. Τόνισε, δε, ότι η πλήρης ανάπτυξη του project θα γίνει από τις αρχές του 2018, οπότε και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επαφή με ακόμα περισσότερους παρόχους τεχνολογικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα.

Ο Ούγγρος πρέσβης σε Ελλάδα και Κύπρο, Erik Haupt, ξεκίνησε την εκδήλωση, λέγοντας, αρχικά, ότι υπάρχει παράδοση στην ουγγρική εφευρετικότητα, υψηλά εκπαιδευμένο δυναμικό και χαμηλό κόστος εργασίας. Επίσης, η Ουγγαρία είναι πολύ κοντά γεωγραφικά με μεγάλες αναπτυγμένες αγορές της Ε.Ε. (Γερμανία, Αυστρία).

Στη συνέχεια ο κ. Haupt αναφέρθηκε στις πολιτικές που ακολούθησε η Ουγγαρία, για να ξεπεράσει γρήγορα την κρίση του 2008. Μεταξύ αυτών, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση, μετά το 2010, υπέγραψε 76 διμερείς συμφωνίες με άλλα κράτη και πολυεθνικές, ανοίγοντας 18.000 θέσεις εργασίας και εμπορικά επιμελητήρια για την προώθηση των εξαγωγών της.

Η ανεργία στην κεντροευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται στο 4,1% και υπάρχει ακόμα και έλλειψη προσωπικού, που δημιουργεί πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, ο Csaba Jonas, εμπορικός ακόλουθος της ουγγρικής πρεσβείας στην Ελλάδα, είπε ότι «με λίγη προσπάθεια θα μπορούσαμε να τριπλασιάσουμε την αξία του διμερούς εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό εξαγωγών από την Ελλάδα προς την Ουγγαρία είναι σε οπωροκηπευτικά και άλλα τρόφιμα, και ακολουθεί το αλουμίνιο και προϊόντα του, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Ουγγαρίας προς την Ελλάδα είναι μηχανήματα και εξοπλισμός, καθώς και αυτοκίνητα.»

Οι λύσεις για τον αγροτικό τομέα

Με τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου της Ουγγαρίας και την ALX Greece, δύο από τις πιο εύφορες χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα και η Ουγγαρία, συναντώνται. Η ALX Greece, συμβολίζει τη γέφυρα μεταξύ των δύο οικονομιών, δημιουργώντας επαφές μεταξύ των εταιρειών των δύο χωρών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Αγροτικής και Κτηνοτροφικής παραγωγής.

Η ALX Greece σας εξασφαλίζει:

 • την υποστήριξη από στελέχη με πολυετή εμπειρία στον τομέα της τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών

 • όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σας σχέσεων και επαφών με σχετικές στο αντικείμενο ή ενδιαφέρον σας εταιρείας της Ουγγαρίας

 • το know-how και technology transfer από υπάρχοντα case studies και υλοποιημένες συνεργασίες

Όλα τα παραπάνω χωρίς καμία οικονομική ή άλλη υποχρέωση.

Επένδυση στην καινοτομία

Πλήθος καινοτομιών που «έρχονται από το μέλλον», έχουν εφαρμοσθεί στις γεωργοκτηνοτροφικές παραγωγικές διαδικασίες της Ουγγαρίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 • Ψηφιακά υποβοηθούμενες «έξυπνες» συμβατικές και υδροπονικές καλλιέργειες
 • Εφαρμογές θερμοκηπίων τύπου «turn key»
 • Σχεδιασμός και κατασκευή μονάδων επεξεργασίας σιτηρών
 • Πλήρεις λύσεις γεωργικών μηχανημάτων
 • Εξελιγμένα «έξυπνα» συστήματα παρακολούθησης, τηλεμέτρησης για εξοικονόμηση άρδευσης και λίπανσης

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 • Τεχνολογίες ενίσχυσης παραγωγικής απόδοσης πτηνοτροφικών μονάδων
 • Εκτροφή και αλυσίδα μεταποίησης υδρόβιων πτηνών
 • Τεχνολογίες χοιροτροφικών – βοοτροφικών – ιχθυοτροφικών μονάδων

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών «turn key»
 • Τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου από υπολείμματα μυκητοκαλλιέργειας
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας ακατέργαστων φυτικών ελαίων
 • Εξελιγμένες τεχνολογίες απόσταξης
 • Τεχνολογίες εξοπλισμού & μηχανημάτων ζυθοποιίας
 • Ευφυή σύστημα αλκοολικής ζύμωσης για οινοποιεία
 • Εφαρμογές σφαγής, επεξεργασίας & μεταποίησης πουλερικών, βοοειδών και χοίρων
 • Τεχνολογία ψύξης σε συνθήκες «χαμηλού οξυγόνου»
 • Πολλαπλές επεξεργασίες φρούτων & λαχανικών

Αειφορία και ενεργειακό αποτύπωμα

Η εντατική καλλιέργεια και παραγωγή, εξαντλεί σταδιακά τους φυσικούς πόρους. Κι εδώ όμως, η επιστήμη και η τεχνολογία προσφέρουν λύσεις που εξασφαλίζουν ανανέωση των πόρων, προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρο ανάπτυξη. Μερικές σημαντικές εφαρμογές από τους τομείς των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι:

 • Τεχνολογίες επεξεργασίας & διαχείρισης υδάτων
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας & διαχείρισης λυμάτων
 • Τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας & βιοαερίου από αξιοποίηση λυμάτων
 • Καινοτόμες ενεργειακές καλλιέργειες παραγωγής βιομάζας
 • Σχεδιασμός & παραγωγή φωτοβολταϊκών pannels
 • Ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα
 • Εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας
 • Υδροηλεκτρικές μονάδες

Μεταφορά και εφαρμογή τεχνογνωσίας

Η υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αναπτυχθεί στους παραπάνω τομείς από τις ουγγρικές επιχειρήσεις, διαχέεται πλέον και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μέσω ενός συστήματος συνεργαζόμενων φορέων που έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας, ο οποίος εκπροσωπείται στην Ελλάδα και την Κύπρο από την ALX GREECE, υποστηρίζει την ανάπτυξη διεπιχειρησιακών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων αυτών των χωρών.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, ο οργανισμός Horticultural Propagation Material Non-Profit Ltd (HHPMN), ο οποίος έχει καταφέρει να σχεδιάσει να δημιουργήσει και να εφαρμόσει λύσεις υψηλής ποιότητας για την αγροτική παραγωγή. Ο μακρόπνοος σχεδιασμός τους, έδωσε το έναυσμα σε μεγάλο αριθμό φορέων και εταιρειών του ιδιωτικού τομέα, να επενδύσουν σημαντικά στην εξέλιξη λύσεων «αγροτεχνολογίας», που συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, και της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα. Γι’ αυτό, σήμερα, η Ουγγαρία συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών χωρών που επηρεάζουν τις εξελίξεις σε θέματα καινοτομίας της αγροτικής και κτηνοτροφικής τεχνολογίας.

Δείτε την παρουσίαση του Τομέα Αγροτικές Τεχνολογίες

Το δελτίο Τύπου

Με στόχο την αμοιβαία ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας (ΜΝΚΗ) και η ALX GREECE πραγματοποίησαν υπό την αιγίδα της Ουγγρικής Πρεσβείας, εκδήλωση με τίτλο Re:Define Technology, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου.

O Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας (MNKH), στοχεύοντας πάντα στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, δημιούργησε τη νέα πλατφόρμα υποστήριξης “Business Grove”, η οποία προάγει την ανάπτυξη διεπιχειρησιακών σχέσεων μεταξύ ουγγρικών και ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας. Στόχος της ενέργειας είναι η προσέλκυση εταιρειών που αναζητούν συνεργασίες τόσο τοπικά όσο και υπερεθνικά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν case studies καινοτόμων εφαρμογών και χρήσεων της τεχνολογίας τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ανοικτή συζήτηση σχετικά με τις μορφές υποστήριξης που μπορεί να προσφέρει το “Business Grove” στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Το παρών έδωσαν στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και δημοσιογράφοι.

Αποστολή  του Business Grove είναι η παροχή πολύπλευρης αρωγής σε υπάρχοντες και νεοφυείς οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναζητούν συνεργασίες στις διεθνείς αγορές και χαρακτηρίζονται από έντονη εξωστρέφεια και καινοτόμο πνεύμα, μέσω της εκτενούς ανάλυσης και βελτίωσης των επιχειρηματικών αναγκών και επιθυμιών τους.

Η νέα πλατφόρμα υποστήριξης, αποτελεί το κατάλληλο έρεισμα για τις εταιρείες που σκοπεύουν να καλλιεργήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους,  ιχνηλατώντας νέους δρόμους ανάπτυξης, προκειμένου να δημιουργήσουν ισχυρούς, και μακροχρόνιους διεπιχειρησιακούς δεσμούς.  

Τα στελέχη της ALX GREECE χάρη στη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία τους, παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και mentoring που βασίζονται σε αξιόπιστες πηγές και σχέσεις.

Την εκδήλωση Re:Define Technology τίμησε με την παρουσία του ο πρέσβης της Ουγγαρίας στην Ελλάδα, κ. Erik Haupt, ο οποίος και προλόγισε την εκδήλωση. Παράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να γνωρίσουν καλύτερα τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου της Ουγγαρίας, ο οποίος αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς εμπορίου και επενδύσεων, ως φορέας που προάγει τη σύναψη επιχειρηματικών και εν γένει οικονομικών σχέσεων, μεταξύ ελληνικών και ουγγρικών επιχειρήσεων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας και η ALX Greece διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία για στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, με έμφαση στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), εφαρμογών αστικής ανάπτυξης και smart cities, γεωργίας και κτηνοτροφίας, παραγωγής τροφίμων και ποτών, υγείας, βιοτεχνολογίας, διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων καθώς και επενδύσεων στην Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.