Skip to main content
31 05 2016 | 16:12

Ο Γιώργος Κράββας ανέλαβε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής GLOBAL G.A.P. για την Ελλάδα

Ο Γιώργος Κράββας ανέλαβε πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής GLOBAL G.A.P. για την Ελλάδα

Ο Διευθυντής AGRISYSTEMS του Φορέα Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD), Γεώργιος Φ. Κράββας, ορίστηκε Προέδρος της Τεχνικής Επιτροπής GLOBALG.A.P. για την Ελλάδα (NTWG GREECE), με οργανισμό συντονισμού την TÜV HELLAS (TÜV NORD). Πρωταρχικός σκοπός της Επιτροπής είναι η εναρμόνιση των απαιτήσεων του Πρωτοκόλλου πιστοποίησης Φρούτων και Λαχανικών GLOBALG.A.P. IFA F&V με τα Ελληνικά δεδομένα ταυτόχρονα με μία περαιτέρω ανάλυση στις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Γεωργία με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής του από όλους τους ενδιαφερόμενους εκπροσώπους του κλάδου της Γεωργικής Παραγωγής στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής, τα μέλη (στην πλειοψηφία τους εκπρόσωποι Φορέων Πιστοποίησης αλλά και εξειδικευμένοι σύβουλοι στον τομέα της γεωργικής παραγωγής) είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τις εξελίξεις αναφορικά με την πορεία της μετάφρασης της 5ης έκδοσης του Προτύπου GLOBALG.A.P. στα Ελληνικά και να ενημερωθούν για την κατάσταση του κλάδου των πιστοποιήσεων στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, εκφράστηκαν οι θέσεις και οι προβληματισμοί των μελών σχετικά με τη νέα έκδοση του Προτύπου καθώς και τα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν έως την υποχρεωτική εφαρμογή του, την 1η Ιουλίου 2016. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην Επιτροπή είναι εθελοντική και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης παραγωγικοί και μη φορείς του κλάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Ο Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TÜV HELLAS (TÜV NORD) χαιρετίζει την ανάληψη της Προεδρίας της Ελληνικής Επιτροπής GLOBAL G.A.P από ένα διακεκριμένο στέλεχός της, καθώς η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο του οργανισμού ως Φορέα Πιστοποίησης στον χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της επιτυχημένης πορείας του Φορέα στον Αγροτικό Τομέα, καθώς αναδεικνύεται ως στρατηγικός εταίρος στην ελληνική και ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα.

Το Πλαίσιο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBAL G.A.P)

Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBAL G.A.P είναι ένα σύστημα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων με το οποίο αξιολογείται η συμμόρφωση των γεωργικών εκμεταλλέυσεων με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες τις διεργασίες παραγωγής των προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η εφαρμογή του συστήματος GLOBAL G.A.P από τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα συμβάλλει στη διατήρηση της εμπιστοσύνης του καταναλωτή ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, την ελαχιστοποίηση των επιζήμιων επιπτώσεων στο περιβάλλον, την ελαχιστοποίηση της χρήσης αγρό-χημικών, της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της χρήσης φυσικών πόρων και της εξασφάλισης θετικής αντιμετώπισης σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.

TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Making the World Safer

Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης, μέλος του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD GROUP. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης (Third Party Inspection-Certification), σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Μέχρι σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερα από 10.000 Συστήματα Ποιότητας παρέχοντας πιστοποιητικά με παγκόσμια αναγνώριση που αποτελούν διαβατήριο εγκυρότητας στις διεθνείς αγορές.

Στον τομέα των Επιθεωρήσεων συμμετέχει και καθορίζει αποφασιστικά το παρόν και μέλλον της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων έχοντας αναλάβει την επιθεώρηση και πιστοποίηση των μεγαλύτερων έργων υποδομής της χώρας μας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Φορέα με περισσότερα από 1.000 σεμινάρια και 15.000 συμμετέχοντες πρωτοπορεί στην ενδυνάμωση του σύγχρονου στελέχους με εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, η νέο-ιδρυθείσα Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσώπων / Επαγγελματιών παρέχει πιστοποίηση σε πλήθος ειδικοτήτων σχετιζόμενων με τον κλάδο της κατασκευής και της βιομηχανίας, των πωλήσεων, της διοίκησης και του τουρισμού σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης προσώπων ELOT EN ISO/IEC 17024, εφαρμόζοντας πλήρως τυποποιημένες διαδικασίες, ελεγμένες από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).