Skip to main content
13 03 2019 | 16:13

Μωραΐτης: Η νέα ΚΑΠ είναι συνέχεια των προηγούμενων που οδήγησαν στην καταστροφή τους φτωχούς αγρότες

Μωραΐτης: Η νέα ΚΑΠ είναι συνέχεια των προηγούμενων που οδήγησαν στην καταστροφή τους φτωχούς αγρότες

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της περιόδου 2021-2027 αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων που οδήγησαν χιλιάδες φτωχούς αγρότες στην καταστροφή, τόνισε ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Μωραΐτης, μιλώντας σε Επιτροπές της Βουλής όπου έγινε σχετική συζήτηση χθες.

Υπογράμμισε πως κάθε φορά που αναθεωρείται η ΚΑΠ, λαμβάνονται νέα μέτρα για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου, ο οποίος είναι η ανάπτυξη και η κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων μέσα από τη συρρίκνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

Στην Ελλάδα βασικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι το επόμενο διάστημα οι Οργανώσεις Παραγωγών, τα Προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας που υλοποιούνται από τις τράπεζες και οι Διεπαγγελματικές Ενώσεις, όπως σημείωσε ο Ν. Μωραΐτης.

Αναλυτικά η τοποθέτησή του έχει ως εξής:

Η νέα πρόταση για την ΚΑΠ 2021-2027 και αυτή, αποτελεί τη συνέχεια των προηγούμενων που οδήγησε χιλιάδες φτωχούς αγρότες στην καταστροφή και στο περιθώριο. Κάθε φορά αναθεωρείται η Κοινή Αγροτική Πολιτική και αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 7 χρόνια, λαμβάνει νέα μέτρα πιο ενισχυτικά για το στρατηγικό στόχο της. Δηλαδή, εξυπηρετεί την ανάπτυξη και την κερδοφορία των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων για να συγκεντρωθούν \γη, παραγωγή, εμπορία αγροτικών προϊόντων και όλα αυτά μέσα από την καταστροφή, τη συρρίκνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

Απόδειξη για όλα αυτά, είναι ότι στην Ελλάδα την περίοδο του 2005- 2016 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μειώθηκαν από 833.590 το 2005, σε 684.950 το 2016. Η μείωση αυτή προήλθε εξολοκλήρου από την κατηγορία των εκμεταλλεύσεων με έκταση μικρότερη των 100 στρεμμάτων που για τα περισσότερα είδη καλλιεργειών συνιστούν μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Περίπου 140.000 νοικοκυριά βιοπαλαιστών ατομικών αγροτοπαραγωγών «πετάχτηκαν» από την παραγωγική διαδικασία αυτή η περίοδο 2005- 2016.

Απ' την άλλη μεριά, την ίδια περίοδο καταγράφηκε μια συνεχή τάση συγκέντρωσης της γης και εκμετάλλευσης σε έκταση μεγαλύτερη των 200 στρεμμάτων, οι οποίες από το 36,9% της συνολικής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης που κατείχαν το 2005, το 2016, έφτασαν να κατέχουν το 56,5%.

Έτσι, ενώ σημειώνεται μια συνολική μείωση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα κατά 18%, η οποία προέρχεται από τη μείωση της αυτοαπασχόλησης και των συνβοηθούντων μελών, την ίδια στιγμή αυξήθηκε κατά 31% ο αριθμός των μισθωτών του αγροτικού τομέα και από 36.900 το 2005 έφτασαν τους 48.500 το 2016. Όλες μέχρι σήμερα οι αναθεωρήσεις της ΚΑΠ είχαν στην προμετωπίδα τους τη διαμόρφωση επιχειρηματικού τύπου αγροτικών εκμεταλλεύσεων και επέφεραν τις απαραίτητες προσαρμογές, με βάση τις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων.

Στην παρούσα φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά, ότι ο γεωργικός τομέας στην Ε.Ε. αντιμετωπίζει προβλήματα χαμηλής κερδοφορίας και εντοπίζει ως βασικότερη αιτία την κατακερματισμένη διάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, που αποτυπώνεται στο μικρό, μεσαίο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης και στο σχετικά υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Είναι χαρακτηριστική η διαφορά σε σχέση με το βασικότερο ανταγωνιστή, που είναι οι ΗΠΑ. Το μέσο μέγεθος της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ε.Ε. είναι μόλις 160 στρέμματα, ενώ στις ΗΠΑ ξεπερνά τα 1.800 στρέμματα. Ασφαλώς το μέσο μέγεθος αντανακλά και μια πολύ ασύμμετρη αντιμετώπιση από ένα κράτος - μέλος σε ένα άλλο κράτος - μέλος στην Ε.Ε.. Για παράδειγμα, σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Δανία και άλλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις καλύπτουν ποσοστό 50% του συνολικού και ξεπερνούν τα διακόσια στρέμματα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλα κράτη - μέλη, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία δεν αγγίζει ούτε το 20%, το ανέφερε με ένα τρόπο κ. Κασίμης.

Επίσης, το μέσο μέγεθος της καλλιεργούμενης έκτασης, ανά εκμετάλλευση δεν αποτελεί το μοναδικό δείκτη της συγκέντρωσης της παραγωγής, καθώς παίζουν σημαντικό ρόλο και άλλες παράμετροι, όπως είναι τα προστιθέμενα κεφάλαια, το είδος και η εντατικοποίηση της καλλιέργειας, οι κρατικές παρεμβάσεις, η καθετοποίηση της παραγωγής κ.λπ.. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι σε ένα βαθμό το χάσμα που προκύπτει από τη μειονεκτική διάρθρωση στην αγροτική παραγωγή στην Ε.Ε. υπερκαλύπτεται με τον προσανατολισμό και τη λειτουργία της ΚΑΠ, γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία της για τα μονοπώλια.

Κάθε ισχυρό καπιταλιστικό κράτος η ένωση υιοθετεί συγκεκριμένα πρότυπα παραγωγής προστατεύσει τα δικά της μονοπώλια, προκρίνοντας κάθε φορά κλάδους, που εκτιμάται ότι χρήζουν παρέμβασης. Η αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2020 αναμένεται να ενισχύσει τις πλευρές του σημερινού Πρώτου Πυλώνα, που υπηρετούν καλύτερα τις προτεραιότητες της Ε.Ε.. Βασικό εργαλείο είναι οι οργανώσεις παραγωγών, που προσφέρουν δυνατότητες συγκέντρωσης παραγωγής για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, μέσω της ενσωμάτωσης κοινών καλλιεργητικών μεθόδων, καθετοποίηση της παραγωγής, καλύτερης πρόσδεσης στο άρμα των επιχειρηματικών ομίλων της μεταποίησης και της εμπορίας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν στον έλεγχο και στην εκτόπιση της μικρής παραγωγής από τη μεγάλη, χωρίς όμως την άμεση απαλλοτρίωση των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων.

Παράλληλα, προωθείται η επέκταση της συμβασιοποίησης, της υπογραφής, δηλαδή, πέρα των συμβάσεων μεταξύ παραγωγών πρωτογενών προϊόντων και μεταποιητών, η οποία πραγματοποιείται συνήθως με την παρέμβαση των τραπεζών. Ήδη στην Ελλάδα επεκτείνονται συνεχώς τέτοια προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας, κυρίως από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και από τους υπόλοιπους τραπεζικούς ομίλους. Το δέλεαρ για τους αγροτοκτηνοτρόφους είναι η εγγυημένη διοχέτευση της παραγωγής σε μια ορισμένη τιμή. Ουσιαστικά οι συμβάσεις αυτές καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις, που διασφαλίζουν την καπιταλιστική κερδοφορία και επιταχύνουν τη συγκέντρωση, μέσω συλλογικών σχημάτων κάτω από την ομπρέλα των τραπεζών.

Ένα άλλο σχήμα ενίσχυσης του ελέγχου της παραγωγής από τα μονοπώλια είναι οι διεπαγγελματικές ενώσεις, που στήνονται βάσει του Κανονισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 1308/2013 και του ν.4384/2016, περί συνεταιρισμών. Αυτό προωθεί και η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, επικουρούμενη από διάφορους εκπροσώπους των μεγαλοαγροτών και των βιομηχάνων, να πείσει ότι μέσω αυτών μπορούν να λυθούν προβλήματα της απληρωσιάς και των χαμηλών τιμών, που σε ορισμένους κλάδους, όπως το αιγοπρόβειο γάλα έχει περάσει κάθε ιστορικό προηγούμενο και η κτηνοτροφία, η εκτατική, κατά κύριο λόγο, οδηγείται στην κατάρρευση ή στον αφανισμό. Υπάρχει ωστόσο εμπειρία για το ρόλο που έχουν παίξει διαχρονικά τέτοιου είδους οργανώσεις σε διάφορους τομείς της παραγωγής, όπως π.χ. στα καπνά, στο ροδάκινο και είναι καθαρά μια προτεραιότητα για τα μονοπώλια.

Σήμερα εδώ, παρά τις όποιες φραστικές αντιπαραθέσεις, τα κόμματα της ευρω-υποταγής έχουν ευαγγέλιο της αγροτικής πολιτικής την ΚΑΠ. Αυτό δε σημαίνει ότι η κατάσταση είναι αδιέξοδη. Το Κ.Κ.Ε. λέει ότι υπάρχει διέξοδος για όλους τους ανθρώπους του μόχθου, της αγροτικής παραγωγής. Υπάρχει λύση που ειλικρινά συμφέρει τους πολλούς ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και το ξεκλήρισμα. Υπάρχει δρόμος με το λαό στην εξουσία, με κοινωνικοποιημένες τις καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, τη γη, τα συγκεντρωμένα μηχανοποιημένα μέσα παραγωγής, τις κρατικές υποδομές, το εμπόριο, με άμεση ένταξή τους στο κεντρικό πανεθνικό επιστημονικό σχεδιασμό, για την οργάνωση της οικονομίας, για την ανάπτυξη σε όφελος του λαού, για παραγωγή με στόχο την ικανοποίηση, πρώτα απ' όλα, των μεγάλων λαϊκών αναγκών, της διατροφής του λαού, την εξασφάλιση πρώτων υλών για τη βιομηχανία και την ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής.

Αυτή η αγροτική παραγωγή θα αξιοποιεί όλες τις παραγωγικές δυνατότητες που έχει η χώρα, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας με άλλες χώρες και εδαφικά και κλιματολογικά, τεχνογνωσίας, επιστήμης, βιομηχανικής παραγωγής, επεξεργασίας πρώτων υλών, προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης των φυσικών πόρων. Σε αυτή θα έχουν θέση οι νέοι αγρότες με τεχνική και επιστημονική ειδίκευση, με πραγματικά καλές και σύγχρονες συνθήκες εργασίας και ζωής, χωρίς τα χρέη και τον καθημερινό κίνδυνο της καταστροφής που έχουν σήμερα οι ατομικοί παραγωγοί.

Σε αυτή την κοινωνία θέση έχουν οι μικρομεσαίοι αγρότες, μέσω του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού, ο οποίος θα έχει το δικαίωμα χρήσης της γης ως παραγωγικού μέσω, ενώ θα μειώνει το κόστος παραγωγής με την κοινή καλλιεργητική φροντίδα, με τη συλλογή των προϊόντων, αξιοποιώντας όλες τις κρατικές υποδομές. Είναι λύση η οποία απαλλάσσει τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους για πάντα από τις τράπεζες, τους βιομηχάνους, τους μεγαλέμπορους και τους φόρους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλεί φτωχούς και μεσαίους αγρότες να αγωνιστούν.

Από αυτό το βήμα, επίσης, τους καλούμε την ερχόμενη Κυριακή να τιμήσουν τους κολλήγους του θεσσαλικού κάμπου στο Κιλελέρ, όπου πρέπει να δοθεί μια απάντηση στον αυταρχισμό, στην ποινικοποίηση των αγώνων, από τη φτωχομεσαία αγροτιά.