Skip to main content
26 05 2015 | 09:03

Μεϊκόπουλος: Περισσότερα στελέχη χρειάζεται η ΔΑΟΚ Μαγνησίας

Μεϊκόπουλος: Περισσότερα στελέχη χρειάζεται η ΔΑΟΚ Μαγνησίας

Στην ανάγκη στελέχωσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων με κτηνιατρικό και λοιπό τεχνικό προσωπικό, αναφέρεται με ερώτησή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος. Ολόκληρη η ερώτηση έχει ως εξής:

«Σήμερα, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων υπηρετούν 5 κτηνίατροι, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με ένα τεράστιο εύρος αρμοδιοτήτων, όπως:

1. Ο επίσημος έλεγχος των εγκαταστάσεων βάσει της αξιολόγησης της επικινδυνότητας μία φορά το έτος κατ ελάχιστο , ο οποίος αφορά όλες τις εγκαταστάσεις παρασκευής, μεταποίησης, παραγωγής συσκευασίας και αποθήκευσης τροφίμων ζωικής προέλευσης.

2. Δειγματοληψίες τυριών για είδος γάλακτος και για παθογόνα μικρόβια.

3. Έλεγχος σε καταγγελίες.

4. Αστυκτηνιατρικός έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

5. Έλεγχος προϊόντων ζωικής προέλευσης για χορήγηση πιστοποιητικών σε εξαγωγές.

6. Δειγματοληψίες για υλοποίηση του εθνικού προγράμματος καταλοίπων.

7. Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών μετακίνησης παραγωγικών ζώων για αγοραπωλησία, σφαγή κλπ.

8. Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών για μετακίνηση ζώων συντροφιάς σε τρίτες χώρες.

9. Αδειοδοτήσεις αυτ/των μεταφοράς ζώων/ τροφίμων ζωικής προέλευσης.

10. Συμμετοχή σε διάφορες επιτροπές (ενσταυλισμού, αδεσπότων , ηνιοχείας κλπ).

11. Αρμοδιότητες των παλαιών αγροτικών κτηνιατρείων:

-Υλοποίηση / έλεγχος εφαρμογής προγραμμάτων (εκρίζωση βρουκέλλωσης, φυματίωσης, ενζωοτικής λεύκωσης βοοειδών, εμβολιασμών αγελαίων βοοειδών για τον έλεγχο της βρουκέλλωσης, ελέγχου μελιταίου πυρετού αιγοπροβάτων, επιτήρησης καταρροϊκού πυρετού προβάτων, ελέγχου σαλμονέλλωσης ορνίθων, επιτήρησης κλασσικής πανώλης χοίρων, επιζωοτιολογικής διερεύνησης γρίπης των πτηνών, επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και στα άγρια Πτηνά.

  • Επιδημιολογικές έρευνες για έγκαιρη διάγνωση και καταπολέμηση μεταδοτικών νοσημάτων σε εκτροφές της περιοχής.
  • Έλεγχοι εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες οι 5 κτηνίατροι αναλαμβάνουν και τον κρεοσκοπικό έλεγχο 3 σφαγείων στην περιοχή της ηπειρωτικής Μαγνησίας, στον Αλμυρό, στην Αναύρα και στον Βόλο, ενός στην περιοχή της Αλοννήσου κι ενός στην Σκόπελο, τα οποία κατά την λειτουργία τους απαιτούν την παρουσία κτηνιάτρου.

Σημειώνεται δε ότι στον Αλμυρό, που είναι η κύρια κτηνοτροφική περιοχή της Μαγνησίας, δεν υπάρχει κτηνίατρος στο Τμήμα Κτηνιατρικής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα.

Επιπλέον, καλούνται να ανταποκριθούν σε έκτακτες Υπηρεσιακές ανάγκες που διαρκώς προκύπτουν (διατροφικά σκάνδαλα, κρούσματα καταρροϊκού, εμφάνιση λύσσας κλπ).

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του κτηνιατρικού προσωπικού, γίνεται αντιληπτό ότι αδυνατεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στον όγκο των καθηκόντων του, πράγμα που ενέχει κινδύνους για την δημόσια υγεία, την υγεία του ζωικού κεφαλαίου αλλά και επιφέρει οικονομικές επιπτώσεις στους κτηνοτρόφους της περιοχής (οικονομικές ενισχύσεις).

Η κατάσταση μάλιστα αναμένεται να επιδεινωθεί, δεδομένης της επικείμενης λήξης της απόσπασης της 1 εκ των 5 κτηνιάτρων τον Ιούνιο του 2015.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από την Υπηρεσία, κατά την τετραετία 2011-2014 το προσωπικό της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων μειώθηκε κατά 29 άτομα από σύνολο 76 υπηρετούντων την 1/1/2011 υπαλλήλων, δηλαδή κατά ποσοστό 38% συνολικά. Το ποσοστό μείωσης των υπαλλήλων τεχνικών κλάδων (κτηνίατροι, γεωπόνοι, ιχθυολόγοι, μηχανικοί χωροταξίας, τεχνολόγοι γεωπονίας, τοπογράφοι αγρονόμοι μηχανικοί, γεωπόνοι φυτικής παραγωγής, γεωπόνοι ζωικής παραγωγής, μηχανικοί τοπογραφίας, ιχθυοκόμοι αλιείας) είναι μεγαλύτερο από το ανωτέρω γενικό σύνολο και ανέρχεται σε 43%.

Ενδεικτικό της οριακής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι ότι σήμερα δεν υπηρετεί κανείς υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ή ΤΕ Τοπογραφίας, με αποτέλεσμα την προβληματική υποστήριξη της διαδικασίας των αναδασμών και τοπογραφήσεων αγροκτημάτων.

Εξαιτίας της ανωτέρω μείωσης η λειτουργία της Υπηρεσίας δοκιμάζεται καθημερινά, προσεγγίζοντας ή υπερβαίνοντας τα όρια της αποδοτικότητας του υφιστάμενου τεχνικού προσωπικού της.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να στελεχωθεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων με κτηνιατρικό και λοιπό τεχνικό προσωπικό, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η λειτουργία της;»