Skip to main content
07 08 2018 | 12:40

Μέχρι 9 Αυγούστου αιτήσεις πρόσληψης για 45 συμβασιούχους στον ΕΛΓΑ

Μέχρι 9 Αυγούστου αιτήσεις πρόσληψης για 45 συμβασιούχους στον ΕΛΓΑ

Συνολικά 45 συμβασιούχους του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων πρόκειται να προσλάβει ο ΕΛΓΑ, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που προέκυψαν λόγω των συνεχών και έντονων βροχοπτώσεων.Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν για τα υποκαταστήματα Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλα Λάρισας και Πάτρας, ενώ θα είναι διάρκειας οχτώ μηνών.

Λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν υποψήφιοι με προϋπηρεσία στον ΕΛ.Γ.Α. και θα καταταγούν σύμφωνα με αυτήν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δνση Διοικητικού καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected] μέχρι την Πέμπτη 9-8-2018, δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης να δηλώσουν περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα (Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Λάρισας και Πάτρας ) καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα):

α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,

β) Τίτλο σπουδών,

γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Γεωπόνου που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.

δ) Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα i)επεξεργασίας κειμένων ii)υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, είτε σε πρωτότυπα

Υπόδειγμα Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. β) στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α. (www.elga.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Διαγωνισμοί, Προσλήψεις Προσωπικού, Εποχικό Προσωπικό.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: [email protected].

Για την επιβεβαίωση της παραλαβής θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.