Skip to main content
07 07 2016 | 09:18

Μόνο 140 από τα 3.200 ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα θα προστατεύονται από τη συμφωνία Ε.Ε. με Καναδά

Μόνο 140 από τα 3.200 ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα θα προστατεύονται από τη συμφωνία Ε.Ε. με Καναδά

Αγνοώντας τις αντιδράσεις και το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως όλες οι λεπτομέρειες του τελικού κειμένου της συμφωνίας, στις 5 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επισήμως στο Συμβούλιο της ΕΕ την υπογραφή και τη σύναψη της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά· η συμφωνία αυτή είναι γνωστή ως Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ή CETA. Ουσιαστικά, η Κομισιόν θέλει να επισπεύσει την εφαρμογή της συμφωνίας, για λόγους που δεν εξηγεί επαρκώς ούτε στους δημοσιογράφους, αλλά ούτε και στους πολίτες της Ε.Ε.

Εάν λάβουμε υπόψη το γενικόλογο δελτίο τύπου της Κομισιόν, όπου αναφέρεται η επίσημη θέση της, λέει συγκεκριμένα: "Η συμφωνία αναμένεται ότι θα ωφελήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις –μεγάλες και μικρές– σ’ ολόκληρη την Ευρώπη από την πρώτη κιόλας ημέρα της εφαρμογής της. Η Επιτροπή αποφάσισε να προτείνει τη CETA ως «μεικτή» συμφωνία, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία υπογραφή και προσωρινή εφαρμογή της, και να μπορέσουν να αξιοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη χωρίς περιττή καθυστέρηση. Αυτό δεν θίγει τη νομική άποψη που έχει διατυπώσει η Επιτροπή για την υπόθεση που εξετάζεται επί του παρόντος από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης. Με την ενέργεια αυτή, η Επιτροπή συμβάλλει στην υπογραφή της συμφωνίας κατά την επόμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Καναδά, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο."

Αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν βιάζεται να εφαρμοστεί η CETA, ακόμα και αν δεν έχει ολοκληρωθεί, με ένα προσωρινό καθεστώς, που πρώτη φορά συμβαίνει στα χρονικά της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ουσιαστικά, θέλει να παρακάμψει τις ενστάσεις των χωρών-μελών, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, που έχουν ζητήσει η ψήφιση και η υπογραφή της συμφωνίας να περάσει μέσα από την έγκριση των κοινοβουλιών των χωρών.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν, Jean-Claude Juncker δεν κρύβει τις προθέσεις του: «Η εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά είναι η καλύτερη και πιο προοδευτική εμπορική συμφωνία, και θέλω να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό. Παρέχει νέες ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες, προάγοντας παράλληλα τα υψηλά μας πρότυπα προς όφελος των πολιτών μας. Εξέτασα τα νομικά επιχειρήματα και άκουσα προσεκτικά τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια. Τώρα είναι η στιγμή της υλοποίησης. Διακυβεύεται η ίδια η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής.»

Η Επίτροπος Εμπορίου Cecilia Malmström δήλωσε τα εξής: «Η συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε με τον Καναδά αποτελεί ορόσημο στην ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου. Πρόκειται για την πλέον φιλόδοξη εμπορική συμφωνία που έχει συνάψει ποτέ η ΕΕ και θα εμβαθύνει τις μακροχρόνιες σχέσεις μας με τον Καναδά. Θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, που τόσο πολύ χρειαζόμαστε, διατηρώντας, παράλληλα, πλήρως τα υψηλά πρότυπα της Ευρώπης σε τομείς όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η προστασία του περιβάλλοντος και τα ατομικά δικαιώματα στον χώρο εργασίας. Σ' αυτό ακριβώς συνίσταται η εμπορική μας πολιτική. Ελπίζω πλέον ότι η συμφωνία με τον Καναδά μπορεί να υπογραφεί, να εφαρμοστεί προσωρινά και να συναφθεί με ταχείς ρυθμούς, προς όφελος των καταναλωτών, των εργαζομένων και των επιχειρηματιών — πρόκειται για μια συμφωνία την οποία έχει ανάγκη η Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να αποφανθεί, στο εγγύς μέλλον, επί του ανοικτού ζητήματος της αρμοδιότητας γι’ αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Από αυστηρά νομική άποψη, η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η συμφωνία εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ. Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση στο Συμβούλιο είναι σαφής και κατανοούμε ότι είναι αναγκαίο η συμφωνία να προταθεί ως «μεικτή» συμφωνία, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία υπογραφή της».

Η Επιτροπή, αφού λάβει το πράσινο φως από το Συμβούλιο και την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα μπορέσει να εφαρμόσει προσωρινά τη συμφωνία. Από την πρώτη κιόλας ημέρα, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, η CETA θα καταργήσει σχεδόν όλους τους δασμούς, κάτι που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να εξοικονομήσουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε πληρωμές δασμών, με αποτέλεσμα να επωφεληθούν και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές άμεσα, αφού θα μειωθούν οι τιμές και θα διευρυνθούν οι επιλογές όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται από τον Καναδά.

Τι άλλο θετικό "βλέπει" η Κομισιόν; "Η CETA θα τονώσει το εμπόριο στον τομέα των υπηρεσιών, θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες πρόσβασης στην αγορά και θα βελτιώσει την πρόσβαση που ήδη έχουν οι ευρωπαίοι πάροχοι υπηρεσιών σε τομείς όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείες είναι πρωτοπόροι παγκοσμίως, όπως οι θαλάσσιες υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες, η μηχανοτεχνία, οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και η λογιστική. Θα διευκολύνει τους παρόχους υπηρεσιών στα ταξίδια που κάνουν μεταξύ ΕΕ και Καναδά για να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους. Θα διευκολύνει επίσης την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (όπως τους αρχιτέκτονες, τους λογιστές και τους μηχανικούς), δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους επαγγελματίες των συγκεκριμένων τομέων. Τέλος, η CETA θα δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις της ΕΕ να υποβάλλουν προσφορές για καναδικές δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης –ομοσπονδιακό, επαρχιακό και τοπικό– σε τομείς όπως τα συστήματα ΤΠ, το οδικό δίκτυο και οι σιδηροδρομικές μεταφορές.

Η CETA, πέραν της μείωσης των τελωνειακών δασμών, θα συμβάλει στη μείωση του κόστους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στη λεγόμενη «αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών αξιολόγησης της συμμόρφωσης» για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων — από τις ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, εάν μια ευρωπαϊκή επιχείρηση επιθυμεί να εξαγάγει παιχνίδια, θα χρειάζεται απλώς να υποβάλει το προϊόν της σε δοκιμή μόνο μία φορά, στην Ευρώπη, για να αποκτήσει πιστοποιητικό που να ισχύει στον Καναδά, εξοικονομώντας έτσι χρόνο και χρήμα.

Ο Καναδάς έχει επίσης αναλάβει δεσμεύσεις να ακολουθήσει την προσέγγιση της ΕΕ και να δημοσιεύει όλες τις προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων σε έναν ενιαίο δικτυακό τόπο. Κατά συνέπεια, θα είναι πολύ ευκολότερο για τις ενδιαφερόμενες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που χρειάζονται για τις προκηρύξεις αυτές.

Χάρη στη CETA, οι καναδικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα συναγωνίζονται πλέον με πράγματι ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

Η CETA περιλαμβάνει επίσης αυστηρούς κανόνες για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος. Και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευθεί ότι δεν θα υπονομεύσουν ποτέ τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ για λόγους εμπορικών συμφερόντων, αλλά, αντ’ αυτού, θα συνεργαστούν για να παροτρύνουν και άλλες χώρες –κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες– να αυξήσουν τα δικά τους πρότυπα."

Ελάχιστες αναγνωρισμένες ΠΟΠ/ΠΓΕ ενδείξεις θα αναγνωριστούν κατευθείαν από τον Καναδά

Χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα αν η φέτα ή άλλα ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ θα προστατεύονται από τη συμφωνία, το δελτίο τύπου αναφέρει ότι μόνο "140 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις τροφίμων και ποτών (από το αυστριακό Tiroler Speck μέχρι τα τυριά Gouda και Roquefort από τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία αντίστοιχα) θα απολαμβάνουν υψηλό επίπεδο προστασίας στην καναδική αγορά, προστασία η οποία δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη συμφωνία. Η CETA θα εξασφαλίζει ότι μόνο γνήσια προϊόντα θα μπορούν να πωλούνται στον Καναδά υπό τις ονομασίες αυτές." Να σημειώσουμε ότι τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα στην Ε.Ε. είναι πάνω από 3200.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση "η CETA εισάγει ένα νέο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων και ενισχυμένους κανόνες σχετικά με την προστασία των επενδύσεων. Αυτό διασφαλίζει το δικαίωμα των κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ να νομοθετούν προς το συμφέρον των πολιτών τους, ενθαρρύνοντας τους ξένους επενδυτές μέσω της προστασίας των επενδύσεών τους. Επιπλέον, το νέο σύστημα καθιστά την επίλυση των επενδυτικών διαφορών δικαιότερη και πιο διαφανή. Ως εκ τούτου, χρησιμεύει ως σημαντικό βήμα προόδου στην επίτευξη του απώτερου στόχου της ΕΕ για τη σύσταση ενός συνολικού επενδυτικού δικαστηρίου.

Έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου, θα είναι δυνατόν η CETA να εφαρμόζεται προσωρινά. Η πλήρης θέση της σε ισχύ θα εξαρτάται από τη σύναψη από την ΕΕ, μέσω απόφασης του Συμβουλίου με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και από όλα τα κράτη μέλη, μέσω των σχετικών εθνικών διαδικασιών κύρωσης."

Η πρώτη αντίδραση στην Ελλάδα ήρθε από τους Φίλους της Φύσης

Οι πρώτες εκτιμήσεις των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ μετά από τις δηλώσεις της Επιτρόπου Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρεμ/ Cecilia Malmström και το Δελτίου Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Κομισιόν (5 Ιουλίου 2016) για την εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.

  1. Η θεώρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Κομισιόν της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Καναδά με το ακρωνύμιο CETA, ως μικτής συμφωνίας, είναι μια μικρή νίκη του κινήματος ενάντια στις ληστρικές συμφωνίες TTIP CETA TiSA, ωστόσο ο χαρακτηρισμός της CETA (και της αδελφής TTIP) ως μικτής συμφωνίας υπονομεύεται από την «προσωρινή εφαρμογή» της και έτσι εξακολουθεί να παραμένει μια απειλή για τη δημοκρατία, τα πολιτικά – κοινωνικά - εργασιακά δικαιώματα, το περιβάλλον, την αγροτική παραγωγή και την ασφάλεια τροφίμων.

  2. Η «προσωρινή εφαρμογή» της CETA μετά την ψήφισή της από το Ευρωκοινοβούλιο (ίσως και από 1η Ιανουαρίου 2017) είναι ένας εξυπνακίστικος αλλά χυδαίος τρόπος ώστε οι «εμπνευστές» των συμφωνιών, ΗΠΑ – ΚΑΝΑΔΑ - Ε.Ε. να παρακάμψουν τα εθνικά κοινοβούλια. Αν CETA τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή, η συμφωνία θα τεθεί αυτόματα σε ισχύ, πριν την επικύρωσή της από τα εθνικά κοινοβούλια. Θα περάσουν χρόνια για να ψηφιστεί από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου θα λειτουργεί η «ιδιωτική δικαιοσύνη» μέσω του ISDS/ ICS, θα έχουν δημιουργηθεί ήδη γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούν να ανατραπούν ακόμα και αν τα εθνικά κοινοβούλια αργότερα δεν την επικυρώσουν. ΟΥΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ λέει ο λαός μας. Με αυτήν την έννοια η θεώρηση της Κομισιόν της CETA ως μικτή συμφωνία, ακυρώνεται στην πράξη από την προσωρινή εφαρμογή της.

  3. Οι ΦτΦ με ανοικτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, 31 Μαΐου 2016, είχαν προτείνει μεταξύ των άλλων: α) «Να απαιτήσετε η συμφωνία CETA να χαρακτηριστεί μικτή με έργα και όχι με λόγια, έτσι ώστε, αν δεν βρεθούν εμπόδια να την «μπλοκάρουν», να συζητηθεί στα Εθνικά Κοινοβούλια και εκεί να αναλάβει ο καθένας τις πολιτικές του ευθύνες.» β) «Να μη συμφωνήσετε με την «προσωρινή εφαρμογή» της CETA και στη συνέχεια να μην επικυρώσετε την Εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.» Την ίδια θέση εξακολουθούμε να έχουμε και σήμερα και την ίδια πρόταση υποβάλουμε προς την κυβέρνηση, μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  4. Καλούμε τις πολιτικές και τις κοινωνικές δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Σωματεία (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και κάθε είδους συνδικαλιστική έκφραση), τις Περιβαλλοντικές και τις Καταναλωτικές ΜΚΟ, τους εργαζόμενους στον Πρωτογενή τομέα (Αγρότες, Κτηνοτρόφους) και κάθε πολίτη να συντονίσουμε τους αγώνες μας έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα ενάντια στην εταιριοκρατία, δηλαδή ενάντια στον απόλυτο έλεγχο των κρατών, της οικονομίας, της παραγωγής, της κοινωνίας και γενικότερα της ζωής μας, από τις πολυεθνικές εταιρίες και της διαπλοκής τους με κυβερνήσεις, κόμματα, ΜΜΕ, δικαιοσύνη κ.ά εθνικούς ή υπερεθνικούς θεσμούς.