Skip to main content
23 08 2016 | 13:58

Η ΕΕ ζητά τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ σχετικά με τις διακρίσεις της Κολομβίας εις βάρος των εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών

Η ΕΕ ζητά τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ σχετικά με τις διακρίσεις της Κολομβίας εις βάρος των εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε στις 22 Αυγούστου τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ (Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου), η οποία θα αποφανθεί σχετικά με τη διαφορά για τη διακριτική μεταχείριση της Κολομβίας εις βάρος των εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών.

Η ΕΕ και η Κολομβία πραγματοποίησαν διαβουλεύσεις στις αρχές του έτους (8-9 Μαρτίου 2016), αλλά δεν μπόρεσαν να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς τους. Μολονότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Κολομβίας να μεταρρυθμίσει το σύστημά της σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά αφότου ξεκίνησε η διαφορά, τα αλκοολούχα ποτά με προέλευση την ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις στην αγορά της Κολομβίας.

Οι ανησυχίες της ΕΕ σχετικά με τις διακρίσεις στην αγορά της Κολομβίας εις βάρος των αλκοολούχων ποτών που παράγονται στην ΕΕ είναι μακροχρόνιες. Τα αλκοολούχα ποτά της ΕΕ υπόκεινται σε υψηλότερους φόρους και τοπικές επιβαρύνσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα τοπικά προϊόντα. Επιπλέον, στο επίπεδο των departamentos —διοικητικών διαιρέσεων της Κολομβίας—, εφαρμόζονται περιορισμοί στην αγορά. Οι υπηρεσίες των departamentos επιβάλλουν περιορισμούς πρόσβασης στην αγορά που στρεβλώνουν τις συνθήκες ανταγωνισμού εις βάρος των αλκοολούχων ποτών της ΕΕ. Η πρακτική αυτή αντίκειται στις υποχρεώσεις που υπέχει, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η Κολομβία για απαγόρευση των διακρίσεων.

Βάσει της διμερούς εμπορικής συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κολομβία δεσμεύτηκε να καταργήσει την εν λόγω διακριτική μεταχείριση από την 1η Αυγούστου του προηγούμενου έτους. Η ΕΕ έθεσε επανειλημμένα το ζήτημα στην Κολομβία, σε διμερές επίπεδο, στις συνεδριάσεις του ΠΟΕ αλλά και σε διαβουλεύσεις σχετικά με την προσχώρηση κράτους στον ΟΟΣΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Κολομβίας στον εν λόγω κλάδο.

Ιστορικό του φακέλου

Γεγονότα και αριθμητικά στοιχεία για το εμπόριο

Η ΕΕ είναι ο υπ’ αριθμόν ένας εξαγωγέας αλκοολούχων ποτών στην αγορά της Κολομβίας και, ως εκ τούτου, ο εμπορικός εταίρος που πλήττεται περισσότερο από τα μέτρα αυτά (ακολουθούν το Μεξικό, η Κόστα Ρίκα και οι Ηνωμένες Πολιτείες). Το 2014 οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών από την ΕΕ στην Κολομβία — ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ — αντιπροσώπευαν το 14 % περίπου των συνολικών γεωργικών εξαγωγών με προορισμό την Κολομβία και το 77 % των συνολικών εισαγωγών αλκοολούχων ποτών της Κολομβίας. Μεταξύ των διαφόρων αλκοολούχων ποτών που εξάγονται από την ΕΕ στην Κολομβία, τα ουίσκι αντιπροσωπεύουν τη μερίδα του λέοντος (36 εκατομμύρια ευρώ) και ακολουθούν τα λικέρ (4 εκατομμύρια ευρώ). Η Κολομβία παράγει κυρίως ρούμι και αποστάγματα (aguardientes), που αντιπροσωπεύουν το 83 % της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στην Κολομβία σύμφωνα με στοιχεία για το 2013 (10,8 εκατ. ευρώ κιβώτια των 9 λίτρων σε σχέση με 2,3 εκατομμύρια κιβώτια εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών).

Το 1995 ο εθνικός φόρος κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά χωρίστηκε σε δύο κατηγορίες και το 2002 ο χαρακτήρας του έγινε «συγκεκριμένος» (νόμος 788 της 27ης Δεκεμβρίου 2002), γεγονός που σημαίνει ότι ο φόρος υπολογίζεται με βάση τον αλκοολικό βαθμό ανά μονάδα 0,75 λίτρων. Στον αλκοολικό βαθμό 35 % έχει εισαχθεί μια πλασματική διαίρεση, με αποτέλεσμα τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα να εμπίπτουν στην υψηλότερη φορολογική κατηγορία, ενώ τα περισσότερα τοπικά αλκοολούχα ποτά να υπόκεινται στην χαμηλότερη. Η κατάσταση είναι παρόμοια στο επίπεδο των departamentos — διοικητικές υποδιαιρέσεις της Κολομβίας — στα οποία επιβάλλεται μια τοπική επιβάρυνση αντί του εθνικού φόρου κατανάλωσης.

Επιπλέον, στην Κολομβία ορισμένα departamentos κατέχουν το λεγόμενο φορολογικό μονοπώλιο όσον αφορά την εισαγωγή και εμπορία αλκοολούχων ποτών. Κατά συνέπεια, η είσοδος εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών υπόκειται στη σύναψη συμβάσεων «εισόδου» με το αντίστοιχο departamento, συμβάσεις που περιέχουν περιοριστικές ρήτρες, επιβάλλουν ανώτατες και κατώτατες τιμές πώλησης και απαιτούν από τους εμπόρους να αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε μελλοντικές φορολογικές οφειλές κ.λπ. Επιπλέον, οι υπηρεσίες των departamentos έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια, με αποτέλεσμα να μπορούν να απορρίπτουν αυθαίρετα τα αιτήματα πρόσβασης εισαγόμενων προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με την Κολομβία στο πλαίσιο του ΠΟΕ στις 13 Ιανουαρίου 2016 (DS 502, Colombia- Measures Concerning Imported Spirits)· στις 8-9 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις, αλλά δεν επιτεύχθηκε επίλυση της διαφοράς.

Επόμενα στάδια των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών του ΠΟΕ

Το αίτημα της ΕΕ για τη σύσταση ειδικής ομάδας του ΠΟΕ θα συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του οργάνου επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ (ΟΕΔ) στις 2 Σεπτεμβρίου. Εάν η Κολομβία δεν δεχθεί τη σύσταση της ειδικής ομάδας κατά τη συνεδρίαση αυτή, η ΕΕ μπορεί να υποβάλει για δεύτερη φορά το αίτημά της στην επόμενη συνεδρίαση του ΟΕΔ. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ, η Κολομβία δεν θα μπορεί τότε να αρνηθεί το αίτημα της ΕΕ.

Σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών διευθέτησης διαφορών, η Κολομβία μπορεί να μεταρρυθμίσει το σύστημα που εφαρμόζει σχετικά με τα αλκοολούχα ποτά και να καταργήσει τις διακρίσεις εις βάρος των εισαγόμενων αλκοολούχων ποτών, έτσι ώστε να εξευρεθεί λύση χωρίς να αναμένεται η εκδίκαση της σχετικής διαφοράς από την ειδική ομάδα του ΠΟΕ.

Περισσότερες πληροφορίες

Επίλυση διαφορών του ΠΟΕ με λίγα λόγια:

http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/

Σχέσεις ΕΕ-Κολομβίας:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/