Skip to main content
28 06 2019 | 08:10

Ανοίγει η αγορά του Βιετνάμ για αγροτο-βιομηχανικά προϊόντα και επενδύσεις από την Κυριακή

Ανοίγει η αγορά του Βιετνάμ για αγροτο-βιομηχανικά προϊόντα και επενδύσεις από την Κυριακή

Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε στις 25 Ιουνίου την εμπορική και την επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Βιετνάμ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή και τη σύναψή τους.

Η επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ κ. Σεσίλια Μάλμστρομ και ο υπουργός Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας της Ρουμανίας κ. Ștefan Radu Oprea θα υπογράψουν τη συμφωνία εξ ονόματος της ΕΕ στο Ανόι την Κυριακή 30 Ιουνίου. Οι συμφωνίες αυτές αναμένεται να αποφέρουν πρωτοφανή οφέλη για τις ευρωπαϊκές και βιετναμέζικες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους εργαζομένους, ενώ παράλληλα θα πρωθήσουν τον σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε τα εξής: «Χαιρετίζω την απόφαση που έλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Μετά τη Σινγκαπούρη, οι συμφωνίες με το Βιετνάμ είναι οι δεύτερες που συνάπτονται μεταξύ της ΕΕ και μιας χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας και αποτελούν εφαλτήριο για μεγαλύτερη δέσμευση μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής αυτής. Αποτελούν, επίσης, πολιτική δήλωση δύο εταίρων και φίλων που συνεργάζονται για ανοικτό, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες εμπόριο.»

Η επίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε τα εξής: «Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έδωσαν πράσινο φως στην εμπορική και στην επενδυτική συμφωνία μας με το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ είναι μια δυναμική και υποσχόμενη αγορά περισσότερων από 95 εκατομμυρίων καταναλωτών και οι δύο πλευρές έχουν να κερδίσουν πολλά από τις ισχυρότερες εμπορικές σχέσεις. Πέρα από τα σαφή οικονομικά οφέλη, η συμφωνία αυτή αποσκοπεί επίσης στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χαιρετίζω τη μέχρι σήμερα συμμετοχή του Βιετνάμ στη διαδικασία — η πρόσφατη κύρωση από το Βιετνάμ της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές συμφωνίες μπορούν να ενθαρρύνουν υψηλότερα πρότυπα.»

Η εμπορική συμφωνία θα εξαλείψει σχεδόν όλους τους τελωνειακούς δασμούς στα εμπορεύματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών και η εξάλειψη θα γίνει σταδιακά, ώστε να γίνουν πλήρως σεβαστές οι αναπτυξιακές ανάγκες του Βιετνάμ. Η συμφωνία περιέχει επίσης ειδικές διατάξεις για την άρση τεχνικών εμποδίων, όπως εκείνων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ θα εξασφαλίσει την προστασία στο Βιετνάμ 169 παραδοσιακών ευρωπαϊκών τροφίμων και ποτών που έχουν αναγνωριστεί ως γεωγραφικές ενδείξεις. Χάρη στη συμφωνία, οι εταιρείες της ΕΕ θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων στο Βιετνάμ σε ισότιμη βάση με τις εγχώριες εταιρείες.

Εκτός από την παροχή σημαντικών οικονομικών ευκαιριών, η ΕΕ και το Βιετνάμ έχουν συμφωνήσει για ισχυρά μέτρα βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτά περιλαμβάνεται δέσμευση για την αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η συμφωνία δεσμεύει επίσης και τις δύο πλευρές να σέβονται και να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις αρχές της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων. Για τον σκοπό αυτό, το Βιετνάμ κύρωσε πρόσφατα τη σύμβαση της ΔΟΕ για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, ενώ έχει κοινοποιήσει στην ΕΕ την πρόθεσή του να κυρώσει τις δύο εκκρεμείς θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ το αργότερο έως το 2023. Η χώρα έχει ξεκινήσει επίσης διαδικασία ενίσχυσης της εργατικής νομοθεσίας της. Η συμφωνία θεσπίζει επίσης ειδικές πλατφόρμες για την ΕΕ και το Βιετνάμ με σκοπό τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή των εν λόγω δεσμεύσεων.

Επιπροσθέτως, η εμπορική συμφωνία συνδέεται θεσμικά και νομικά με τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ–Βιετνάμ, γεγονός που καθιστά δυνατή τη λήψη των κατάλληλων μέτρων σε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων περιλαμβάνει σύγχρονες διατάξεις για την προστασία των επενδύσεων, η τήρηση των οποίων θα επιβάλλεται από το νέο Σύστημα Επενδυτικών Δικαστηρίων, και εξασφαλίζει τη διατήρηση του δικαιώματος των κυβερνήσεων αμφότερων των πλευρών να νομοθετούν προς το συμφέρον των πολιτών τους. Η συμφωνία θα αντικαταστήσει τις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες που έχουν συνάψει 21 κράτη μέλη της ΕΕ με το Βιετνάμ, θεσπίζοντας νέες νομικές εγγυήσεις για την πρόληψη της σύγκρουσης συμφερόντων και την αύξηση της διαφάνειας.

Επόμενα βήματα

Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο οι συμφωνίες θα υπογραφούν από την ΕΕ και το Βιετνάμ και θα υποβληθούν προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει την έγκρισή του, η εμπορική συμφωνία μπορεί να συναφθεί επίσημα από το Συμβούλιο και να τεθεί σε ισχύ, ενώ η συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων θα πρέπει πρώτα να κυρωθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες τους.

Το ιστορικό

Το Βιετνάμ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή του ASEAN μετά τη Σινγκαπούρη, με συναλλαγές αξίας 49,3 δισ. ευρώ για αγαθά και άνω των 3 δισ. ευρώ για υπηρεσίες. Μολονότι το απόθεμα των επενδύσεων της ΕΕ στο Βιετνάμ παραμένει στο μέτριο επίπεδο των 6 δισ. ευρώ βάσει των στοιχείων για το 2017, ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών εταιρειών εγκαθίστανται στη χώρα και δημιουργούν ένα κέντρο για την εξυπηρέτηση της περιοχής του Μεκόνγκ. Οι κύριες εισαγωγές της ΕΕ από το Βιετνάμ περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, υποδήματα και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, έπιπλα και γεωργικά προϊόντα. Η ΕΕ εξάγει προς το Βιετνάμ κυρίως μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών, χημικά, τρόφιμα και ποτά.

Οι συμφωνίες που συνάφθηκαν με το Βιετνάμ, μαζί με εκείνες που υπογράφηκαν πρόσφατα με τη Σινγκαπούρη, προετοιμάζουν το έδαφος για μια μελλοντική συμφωνία μεταξύ περιφερειών με ολόκληρο τον Σύνδεσμο Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Σελίδα αφιερωμένη στην εμπορική και στην επενδυτική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ

Ενημερωτικό δελτίο

Οδηγός της συμφωνίας

Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας ΕΕ-Βιετνάμ