Skip to main content
21 03 2019 | 08:36

Ανθυγιεινό επίδομα κτηνιάτρων και δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων διεκδικεί η ΠΟΓΕΔΥ

Ανθυγιεινό επίδομα κτηνιάτρων και δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων διεκδικεί η ΠΟΓΕΔΥ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2019, η συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΓΕΔΥ, κατά την οποία συζητήθηκαν τα θέματα ημερησίας διάταξης και πληθώρα άλλων θεμάτων :

1) ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ.

Το Γενικό Συμβούλιο εκτίμησε ότι η κοροϊδία και ο εμπαιγμός της Πολιτικής ηγεσίας του Υπ.Α.Α.Τ στον κλάδο των Κτηνιάτρων δημοσίων υπαλλήλων για τη νομοθέτηση επαναχορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνεχίζεται και δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη και το δεδομένο ότι η χορήγηση των επιδομάτων αυτών θα ακολουθεί τη διαδικασία της γνωμοδότησης της αντίστοιχης επιτροπής.

Συμφώνησε ομόφωνα με την άποψη της ΠΕΚΔΥ σχετικά με την άμεση επαναχορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους Κτηνιάτρους Δημοσίους υπαλλήλους και δήλωσε ότι θα στηρίξει ενεργά όλες τις δράσεις διεκδίκησης του Πρωτοβάθμιου Σωματείου της ΠΕΚΔΥ (π.χ. παράσταση στην Επιτροπή, στάση εργασίας κλπ).

Προτάθηκε επίσης από το Γενικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει η πολιτεία να αναθέσει την επανακατάταξη των ανθυγιεινών και επικίνδυνων επαγγελμάτων του Δημοσίου Τομέα, σε ανεξάρτητο αρμόδιο θεσμοθετημένο επιστημονικό φορέα ο οποίος θα γνωμοδοτεί με αντικειμενικά κριτήρια.

2) Διεκδίκηση 13ου και 14ου μισθού.

Σχετικά με το τον 13ο και 14ο μισθό αναμένονται οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. Η Ομοσπονδία υιοθετεί τη θέση της ΑΔΕΔΥ για μόνιμη επαναχορήγηση των δώρων τα οποία είχαν καταργήσει οι μνημονιακές κυβερνήσεις.

3) Προσλήψεις Γεωτεχνικών.

Ενημερώθηκε το Γενικό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση προσλήψεων 115 μονίμων Γεωτεχνικών στο Υπ.Α.Α.Τ.

Τονίστηκε πως η πρόσληψη Γεωτεχνικών στις Αιρετές Περιφέρειες είναι άμεση επιτακτική ανάγκη για την συνέχιση της λειτουργίας των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και αποφασίστηκε η συνέχιση άσκησης πίεσης στους Περιφερειάρχες και Δημάρχους για την ένταξη των Γεωτεχνικών ειδικοτήτων στον προγραμματισμό προσλήψεων, αν και τονίστηκε πως, η διαδικασία πρόσληψης μονίμων Γεωτεχνικών υπαλλήλων- στους ΟΤΑ χρήζει της έγκρισης του Υπουργείου Εσωτερικών και θα πρέπει να ασκηθεί και σε αυτό πίεση.

Επίσης τονίστηκε πως οι προσλήψεις θα πρέπει να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και όχι μικρό μέρος αυτών.

4) Ένταξη των γεωτεχνικών στο λογαριασμό 6%ο.

Η Επιτροπή που συστάθηκε από την ΠΟΓΕΔΥ έχει παραδώσει το φάκελο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται (πηγές χρηματοδότησης κλπ) για την ένταξη των γεωτεχνικών ειδικοτήτων στον πόρο του 6 %ο (τις χιλίοις στο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και απαιτείται πλέον μόνο η πολιτική βούληση.

5) Τέλος ανανέωσης άδειας στο ΓΕΩΤΕΕ.

Το Γενικό Συμβούλιου καταδίκασε ομόφωνα την επιβολή του εν λόγω τέλους το οποίο θεωρήθηκε υπερβολικό δεδομένου ότι ειδικά για τους εργαζομένους στο Δημόσιο τομέα υπάρχει αυτόματη παρακράτηση ετήσιας εισφοράς καθώς και επιπλέον εισφορές 5%ο σε πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές (επιδόματα, υπερωρίες, οδοιπορικά κλπ).

Επισημαίνεται ότι δεν είχε προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους Γεωτεχνικούς φορείς για το θέμα αυτό και έτσι αποφασίστηκε ομόφωνα να γίνει παρέμβαση προς τον εποπτεύοντα το ΓΕΩΤΕΕ Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να ζητηθεί η οριστική κατάργηση του εν λόγω τέλους.

6) Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Η ΠΟ.ΓΕ.Δ.Υ. υπέβαλλε σχέδιο Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) σε Υπ.Α.Α.Τ και ΥΠ.ΕΝ και θα επιδιώξει την υπογραφή τους και την επέκτασή τους στους Ο.Τ.Α και στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με το νέο νόμο.

7) Προνόμια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητηθεί, σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ, τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου έτσι ώστε η υπερμοριοδότηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης για την διεκδίκηση θέσεων ευθύνης να αφορά μόνο σε αποφοίτους που το βασικό τους πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είναι συναφές με τη θέση που διεκδικούν.

8) Αναγνώριση Πτυχίων της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ ως πτυχία Ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Συζητήθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει έως τώρα (η επιστολή μας στο Α.Π.Θ και η ληφθείσα απάντηση του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος) και διαπιστώθηκε πως η απάντηση που λάβαμε είναι ασαφής και με πολλά κενά, ενώ το τμήμα Γεωπονίας αδιαφόρησε εντελώς κάτι που μας βάζει σε ανησυχητικές σκέψεις για την πρόθεσή του να κάνει οτιδήποτε. Αποφασίστηκε σε πρώτο χρόνο να κληθεί το ΓΕΩΤΕΕ και ιδιαίτερα το παράρτημα του της Κεντρικής Μακεδονίας, να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες πίεσης για την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων Γεωπόνων και Δασολόγων αποφοίτων του Α.Π.Θ και σε δεύτερο χρόνο - εφόσον συνεχιστεί η καθυστέρηση στις διαδικασίες αναγνώρισης - η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ δεσμεύεται να εξετάσει το ενδεχόμενο νομικών ενεργειών. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο το γεγονός πως μία ιστορική Σχολή - η γνωστή σε όλους ως «Γεωπονοδασολογική» του Αριστοτελείου - αδιαφορεί τόσο πολύ για την τύχη των αποφοίτων της και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα δείχνοντας τέτοια ανεύθυνη συμπεριφορά. Καλούμε δημόσια για μία ακόμη φορά τον Κοσμήτορά της Σχολής και τους δύο Προέδρους των τμημάτων της, να ενεργήσουν άμεσα και να μην συνεχίσουν να φέρουν τους αποφοίτους τους σε δυσμενέστερη θέση από τους αποφοίτους των άλλων αντίστοιχων σχολών Γεωπονίας και Δασολογίας της χώρας.

9) Νομική στήριξη Γεωτεχνικών.

Αποφασίστηκε η διεκδίκηση της επέκταση της δυνατότητας Νομικής κάλυψης των Γεωτεχνικών των Υπουργείων, όπως προβλέπεται ήδη για τους Γεωτεχνικούς των Ο.Τ.Α.

Όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γ. Καμίνη, σχετικά με τις παράνομες τοποθετήσεις Προϊσταμένων που έγιναν πρόσφατα στο Δήμο Αθηναίων, σε θέσεις αμιγώς Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, εις βάρος Γεωτεχνικών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (όπως προβλέπει ο δημοσιευμένος πρόσφατα οργανισμός του Δήμου), αποφασίστηκε να υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά.

Το ίδιο θα εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που για λόγους σκοπιμότητας και ίδιου οφέλους δεν γίνεται αποδεκτό το προβάδισμα των κλάδων, όπως αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΓΕΔΥ αποφάσισε τα Πρωτοβάθμια Σωματεία και τα Μέλη τους να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα για τη διεκδίκηση των ανωτέρω θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων.