Skip to main content
12 01 2015 | 11:53

Μέχρι 13 Φεβρουαρίου αιτήσεις για Ομάδες Παραγωγών ελαιολάδου

Μέχρι 13 Φεβρουαρίου αιτήσεις για Ομάδες Παραγωγών ελαιολάδου

Μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2015 θα πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για αναγνώριση οι Ομάδες Παραγωγών Ελαιόλαδου και Επιτραπέζιων ελιών, ώστε να μπορούν να υποβάλλουν για χρηματοδότηση ειδικά προγράμματα τριετούς διάρκειας για συγκεκριμένες δραστηριότητες μέχρι την 1η Απριλίου 2015.

Ο καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά την αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών και Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, περιγράφονται στην υπουργική απόφαση με αριθμό 5746/157266, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 3351 - 12.12.2014 και μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής:

Αρμόδιες αρχές

1. Ως αρμόδιες αρχές για την αναγνώριση, την ανάκληση της αναγνώρισης των Ο.Π. και των Ε.Ο.Π. και τη διενέργεια των ελέγχων σε αυτές, ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.

2. Ως αρμόδια αρχή για την κοινοποίηση των σχετικών με τις Ο.Π. και τις Ε.Ο.Π. στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 154 παρ. 4 στοιχείο δ) του Κανονισμού 1308/2013, ορίζεται το τμήμα Ελαίας της Διεύθυνσης Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δικαιούχοι Αναγνώρισης

1. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών έχουν οι νομικές οντότητες ή τα σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, οι οποίες:

α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 154 παρ. 1 στοιχεία α), γ) και δ) του Κανονισμού 1308/2013 και του άρθρου 4 της παρούσας και

β) αποτελούνται από εκατό (100) τουλάχιστον ελαιοπαραγωγούς μέλη και οι οποίοι καλλιεργούν συνολικά τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2.500) στρέμματα ελαιώνων, βάσει των ενιαίων δηλώσεων εκμετάλλευσης του ΟΣΔΕ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους και δεν ανήκουν σε άλλη αναγνωρισμένη οργάνωση παραγωγών δυνάμει της παρούσας.

2. Δικαίωμα αναγνώρισης ως Ε.Ο.Π. στον τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, έχουν οι αναγνωρισμένες Οργανώσεις Παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ. 1 του Κανονισμού 1308/2013.

Διαδικασία αναγνώρισης Ο.Π. και Ε.Ο.Π.

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 154 παρ. 4 στοιχείο α) του Κανονισμού 1308/2013, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, δια του νομίμου εκπροσώπου τους, αίτηση αναγνώρισης στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η καταστατική τους έδρα, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 1 του π.δ. 36/1986 (Α΄ 12) καθώς και πλήρη κατάσταση των ελαιοπαραγωγών μελών τους (στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το ΑΦΜ και ο αριθμός των ελαιοκομικών στρεμμάτων βάσει δηλώσεων ΟΣΔΕ) σε ηλεκτρονική μορφή. Στην αίτηση αναγνώρισης επίσης αναφέρεται, αν οι ελαιοπαραγωγοί – μέλη της Ο.Π. προέρχονται από τον ίδιο ή από διαφορετικούς νομούς και ποιους.

2. Η αίτηση της παρ. 1 εξετάζεται από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης του άρθρου 60 του Ν. 2637/1998, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 του π.δ. 36/1986.

Έλεγχοι

1. Για την εφαρμογή του άρθρου 154 παρ. 4 στοιχείο β) του Κανονισμού 1308/2013, συστήνεται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από:

α) έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας, ως πρόεδρο και

β) δύο υπαλλήλους της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής / Αγροτικής Οικονομίας, ως μέλη.

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία είναι ανεξάρτητα και δεν συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στις Ο.Π. του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η διενέργεια ελέγχων, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, για την επαλήθευση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αναγνώρισης, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αναγνώριση μιας Ο.Π. και μιας Ε.Ο.Π, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1308/2013 και της παρούσας απόφασης.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου, συντάσσει Έκθεση Ελέγχου για κάθε Ο.Π. και Ε.Ο.Π., την οποία υποβάλλει στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης του άρθρου 60 του Ν. 2637/1998, όπως ισχύει, και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης η Επιτροπή Ελέγχου προτείνει την ανάκληση της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 36/1986. Στην περίπτωση αυτή, η Έκθεση Ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου επέχει θέση αιτιολογημένης πρότασης της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 36/1986.

4. Οι Ο.Π. και οι Ε.Ο.Π. αποδέχονται οποιοδήποτε έλεγχο από τις Επιτροπές Ελέγχου καθώς και από τις αρμόδιες αρχές της ΕΕ και θέτουν στη διάθεσή τους κάθε στοιχείο που τους ζητείται για τη διευκόλυνση των ελέγχων. Επίσης υποχρεούνται να ανακοινώνουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές του άρθρου 2 της παρούσας.