Skip to main content
18 07 2018 | 11:57

Να υποβάλουν έως 30 Σεπτεμβρίου τις άδειες γεωτρήσεών τους ζητά η ΔΕΗ από τους χρήστες αγροτικού τιμολογίου

Να υποβάλουν έως 30 Σεπτεμβρίου τις άδειες γεωτρήσεών τους ζητά η ΔΕΗ από τους χρήστες αγροτικού τιμολογίου

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει όσοι αγρότες χρησιμοποιούν ρεύμα για τη λειτουργία των γεωτρήσεών τους να προσκομίσουν την άδεια χρήσης νερού, προκειμένου να συνεχίσουν να απολαμβάνουν της μειωμένης χρέωσης για το αγροτικό ρεύμα. Ο λόγος που οδήγησε σεαυτή την απόφαση την εταιρεία, είναι ότι, όπως υποστηρίζει, κάποιοι από τους 230.000 δικαιούχους του προνομιακού αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος δεν το δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής.

Μεταξύ άλλων, η απόφαση στην οποία αναφέρεται η ΔΕΗ, λέει μεταξύ άλλων:

1.1. Για την ηλεκτροδότηση νέων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης, ο δικαιούχος σημείου υδροληψίας που κάνει χρήση ύδατος, οφείλει να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Για την ηλεκτροδότηση νέας εγκατάστασης αγροτικής χρήσης απαιτείται η υποβολή στον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΧ). Στο Δελτίο αυτό αναγράφεται, πέραν των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία πεδίων, ο αριθμός της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.

β) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης, των οποίων τα στοιχεία μεταβλήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση με αυτά που αρχικώς είχαν δηλωθεί στο Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) (όπως μεταβολή στοιχείων του φορέα, μεταβολή αρδευόμενης έκτασης και ισχύος, τροποποίηση άδειας χρήσης ύδατος αλλά όχι ανανέωση) απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), επικαιροποιημένου με τις επελθούσες μεταβολές.

γ) Στις υφιστάμενες και ήδη ηλεκτροδοτημένες εγκαταστάσεις αγροτικής χρήσης των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν μεταβληθεί και εφόσον υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος σε ισχύ, απαιτείται η υποβολή στον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) με τον αριθμό της άδειας χρήσης ύδατος με την ημερομηνία λήξης της.

δ) Σε περίπτωση λήξης ή έλλειψης άδειας χρήσης ύδατος ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να προσκομίζει στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, βεβαίωση υποβολής αίτησης για ανανέωση ή έκδοση άδειας χρήσης ύδατος κατά περίπτωση, εφόσον μέχρι την έκδοση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης δεν έχει ήδη προσκομίσει τον αριθμό πρωτοκόλλου της υποβληθείσας αίτησης. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της αίτησης για αδειοδότηση (ΟΤΑ Α ή Β΄ βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα της Βεβαίωσης του Παραρτήματος VIΙ και κατατίθεται στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

αα) Μέσα σε προθεσμία 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας χρήσης ύδατος, ο ενδιαφερόμενος χρήστης υποχρεούται να υποβάλλει στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας, αίτηση για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο No1), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIII. Η ανωτέρω προθεσμία αναγράφεται στην απόφαση της άδειας χρήσης ύδατος. Οι αιτήσεις για την έκδοση του επικαιροποιημένου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1), κοινοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης του Δελτίου Νο1 στον εκάστοτε Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε δίμηνο, την πρώτη εβδομάδα του επόμενου δίμηνου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Αίτησης του Παραρτήματος VIΙΙ, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός παροχής της ηλεκτροδότησης.

ββ) Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας κοινοποιούν στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία για θέματα αγροτικού εξηλεκτρισμού της Περιφέρειας (Δελτίο Νο1), τις απορριπτικές αποφάσεις για την έκδοση αδειών χρήσης ύδατος για αγροτική χρήση. Η εν λόγω υπηρεσία οφείλει, στη συνέχεια, να ενημερώνει τον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, με σχετική κοινοποίηση προς τον ενδιαφερόμενο.

ε) Για την ηλεκτροδότηση εγκατάστασης αγροτικής χρήσης που εξυπηρετείται από συλλογικό δίκτυο παροχής ύδατος, το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) εκδίδεται μετά την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο βεβαίωσης παροχής ύδατος της εγκατάστασής του από το ως άνω συλλογικό δίκτυο, την οποία εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του δικτύου αυτού. Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός προσκομίζει στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας το Δελτίο Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο 1) μαζί με τη βεβαίωση άρδευσης που εκδίδει ο φορέας διαχείρισης του συλλογικού δικτύου.

στ) Σε κάθε περίπτωση, ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος με εγκατάσταση αγροτικής χρήσης παραγωγικού χαρακτήρα ταυτίζεται με τον χρήστη ύδατος και, κατά συνέπεια, οφείλει να τηρεί τις απαιτήσεις της υπ’ αριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε περίπτωση που ο φορέας χρήσης ύδατος είναι νομικό πρόσωπο ή είναι ομάδα πολλών φυσικών προσώπων, ο εκπρόσωπός τους ταυτίζεται με τον καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος.

ζ) Οι κάτοχοι εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω οφειλών και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα, μπορούν να υποβάλλουν στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας αίτημα επανασύνδεσης συνοδευόμενο από την ισχύουσα άδεια χρήσης ύδατος, με την προϋπόθεση ότι έχει γίνει εξόφληση ή διακανονισμός των οφειλών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ 832/2013 τ.Β΄). Ο Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να προχωρά σε επανασύνδεση, πριν την έκδοση της άδειας χρήσης ύδατος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει βεβαίωση υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι εξακολουθεί να διατηρεί την εν λόγω γεωργική εκμετάλλευση με παραγωγικό χαρακτήρα. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα υποδοχής της εν λόγω αίτησης (ΟΤΑ Α ή Β΄βαθμού), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος."

Το Δελτίο Τύπου της εταιρείας: "Η ΔΕΗ εκκαθαρίζει τους δικαιούχους του αγροτικού τιμολογίου και καλεί τους αγρότες σε συνεργασία"

Δικαιούχοι του προνομιακού αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος φέρονται αυτήν τη στιγμή περί τους 230.000 καταναλωτές της ΔΕΗ. Από την εμπειρία μας, που επιβεβαιώνεται καθημερινά, κάποιοι από αυτούς δεν δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος.

Είναι προφανές ότι αυτό δρα σε βάρος τόσο της ΔΕΗ όσο και των πραγματικών δικαιούχων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα εκκαθάρισης του Μητρώου και ζητά τόσο την κατανόηση όσο και τη συνεργασία των αγροτών.

Συγκεκριμένα, ζητά από τους αγρότες να καταθέσουν τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 140424/06.03.2017 Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι αγροτικού τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί με επιστολή για να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ΔΕΗ καλεί για μία ακόμη φορά τους αγρότες σε συνεργασία, ώστε τελικά να εξαλειφθεί το νοσηρό φαινόμενο κατάχρησης ενός προνομίου που έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία για να στηριχθούν όσοι πραγματικά ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

Μανιάτης: «Αντί για μείωση 60% του αγροτικού ρεύματος με Φωτοβολταϊκά, η ΔΕΗ απειλεί τους αγρότες με 40% αυξήσεις»

Επίκαιρη ερώτηση για την «ύπουλη» και απαράδεκτη εγκύκλιο της ΔΕΗ, με την οποία ζητούνται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018 άδειες χρήσεις νερού, τις οποίες η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα εκδώσει μετά από 22 χρόνια (!!!), κατέθεσε ο Βουλευτής Αργολίδας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, καθ. Γιάννης Μανιάτης, προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Σταθάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου.

«Αντί η ΔΕΗ και η κυβέρνηση να φροντίσουν να στηρίξουν τους αγρότες της Αργολίδας και όλης της Ελλάδας, προκειμένου σύμφωνα με το νόμο μας του 2014 (ν.4296/2014) να εγκαταστήσουν Μονάδες Φωτοβολταϊκών, ώστε να μειώσουν κατά 60% το κόστος άρδευσης, αντίθετα με αυθαίρετες και αλλοπρόσαλλες εγκυκλίους, τους απειλούν τώρα με αυξήσεις κατά 40% του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για άρδευση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα στην αντιπολίτευση, θα μιλούσε για απάνθρωπες και ύπουλες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος σε βάρος της ανυπεράσπιστης αγροτιάς. Να αφήσουν στην άκρη τα πονηρά κόλπα των πονηρών πολιτευτών», τονίζει στην ερώτησή του ο Γ. Μανιάτης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του Γ. Μανιάτη:

«Κύριοι Υπουργοί,

αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στον αγροτικό κόσμο από τα σημειώματα που λαμβάνουν οι αγρότες μαζί με το λογαριασμό της ΔΕΗ, με τα οποία τους ζητείται να υποβάλλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στην υπηρεσία, προκειμένου να συνεχίσουν να έχουν αγροτικό τιμολόγιο για τις γεωτρήσεις τους και να αρδεύουν τις καλλιέργειες με μικρότερο κόστος.

Αντί η ΔΕΗ και η κυβέρνηση να φροντίσουν να στηρίξουν τους αγρότες της Αργολίδας και όλης της Ελλάδας, προκειμένου σύμφωνα με το νόμο μας του 2014 (ν.4296/2014) να εγκαταστήσουν Μονάδες Φωτοβολταϊκών, ώστε να μειώσουν κατά 60% το κόστος άρδευσης, αντίθετα με αυθαίρετες και αλλοπρόσαλλες εγκυκλίους, τους απειλούν τώρα με αυξήσεις κατά 40% του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για άρδευση. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σήμερα στην αντιπολίτευση, θα μιλούσε για απάνθρωπες και ύπουλες αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος σε βάρος της ανυπεράσπιστης αγροτιάς. Να αφήσουν στην άκρη τα πονηρά κόλπα των πονηρών πολιτευτών.

Πιο συγκεκριμένα, με το σχετικό σημείωμα της η ΔΕΗ, ζητά από τους αγρότες να προσκομίσουν στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της, βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα (ΟΤΑ Α' ή Β' βαθμού) περί υποβολής αίτησης για έκδοση ή ανανέωση ή τροποποίηση άδειας χρήσης ύδατος ή βεβαίωση παροχής ύδατος ή την άδεια χρήσης ύδατος που εκδόθηκε από τον αρμόδιο φορέα ή το νέο δελτίο Νο1 που εκδόθηκε από την αρμόδια Περιφέρεια και την ανωτέρα άδεια χρήσης ύδατος. Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης όλων αυτών των εγγράφων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2018, πέραν της οποίας η ΔΕΗ σημειώνει ότι εφόσον δεν κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα θα προχωρήσει στην καταγγελία μονομερώς της σύμβασης και οι αγρότες στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο τιμολόγιο για αστική χρήση, πράγμα που θα αυξήσει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Την αναστάτωση των αγροτών επέτεινε και η δήλωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου (της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) ότι για τις αιτήσεις για 23.500 περίπου άδειες χρήσης νερού για τις γεωτρήσεις που ζητεί η ΔΕΗ από τους 4 νομούς της Περιφέρειας (πλην Κορινθίας) συν την Ηλεία και την Τροιζηνία – η υπηρεσία θα χρειαστεί 22 τουλάχιστον χρόνια.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Πώς θα αποφευχθεί η άσκοπη επιβάρυνση του κόστους παραγωγής από τη διακοπή του αγροτικού τιμολογίου για όσους αγρότες της Αργολίδας, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Διοικητικής Περιφέρειας δεν προλάβουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις και άδειες χρήσης νερού;
  2. Ποια μέτρα θα ληφθούν, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία άμεσα και να μειωθεί και το κόστος υποβολής των δικαιολογητικών από τους αγρότες;»