Skip to main content
03 07 2017 | 13:20

Εξήντα από τις 175 εταιρείες, που ξεχωρίζει η Grant Thornton, ανήκουν στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα

Εξήντα από τις 175 εταιρείες, που ξεχωρίζει η Grant Thornton, ανήκουν στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα

H διεθνής ελεγκτική εταιρεία Grant Thornton, σε συνεργασία και µε την τράπεζα Eurobank ξεχώρισε 175 επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που πρωταγωνιστούν στον κλάδο τους για τις υψηλές επιδόσεις τους. Στη λίστα περιλαμβάνονται 60 επιχειρήσεις του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα (παραγωγή, εμπορία και πώληση τροφίμων, ποτών και αγροτικών προϊόντων).

Οι 175 εµφανίζουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά όπως: η διατήρηση του τζίρου, η λειτουργική κερδοφορία, οι υψηλές ταµειακές ροές, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων, τα υψηλά ταµειακά διαθέσιµα.

Δείτε τη σχετική λίστα με τις 175:

AGROLINE ΑΒΕΕ Χονδρεµπόριο Γεωργικών Μηχανηµάτων

AGROINVEST ΑΕΒΕ Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών

AS COMPANY A.E. Λιανικού εµπορίου

ATTICA TERRA FOOD AND DRINKS Α.Ε.Β.Ε. ∆ιαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ακτοπλοϊκών Μεταφορών

AUTOHELLAS (HERTZ) Α.Τ.Ε.Ε. Μίσθωσης οχηµάτων

BODYTALK Α.Ε.Β.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ Λιανικού εµπορίου

DICHEM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Χηµικών

EL SABOR AΒΕE Εµπόριο Τροφίµων και Ποτών

EXECUTIVE LEASE SA ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων

EXPRESS PUBLISHING Α.Ε. ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ Εκδοσης βιβλίων

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ Α.Β.&Ε.Ε. ∆οµικών, Υλικών

FLEXOPACK A.E.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Πλαστικών - Ελαστικών

FOLIE FOLLIE GROUP Εµπόριο διάφορων ειδών

FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - ΕΙ∆Η ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

GENESIS PHARMA Φαρµακευτικών Εταιρειών

INTERCOMM FOODS ΑΕ Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών

INTERMED ΑΒΕE Προµηθευτές Υγείας

INTRALOT Α.Ε. Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ISOMAT Α.Β.Ε.Ε. Χηµικών

JUMBO Α.Ε. Λιανικού εµπορίου

LITTLE ACRE MILK FARM Α.Ε. Γαλακτοκοµικών Προϊόντων

MARIS POLYMERS Α.Ε. Χηµικών

MARMOR SG Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ & ΓΡΑΝΙΤΗ ∆οµικών Υλικών

MEGA PLAST Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Υλικών Συσκευασίας

OHONOS SNACK Α.Β.Ε. ∆ιαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

OPTIMA AE Εµπόριο Τροφίµων και Ποτών

P. & C. DEVELOPMENT Α.Ε. Κατασκευών

PALAPLAST Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ Πλαστικών- Ελαστικών

PALLAS A.E. ΖΑΧΑΡΩ∆Η Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

PINK WOMAN Α.Β.Ε.Ε. Χονδρικού εµπορίου ειδών ένδυσης & υπόδησης

SARKΚ Α.Β.Ε.Ε. ονδρικού εµπορίου ειδών Ενδυσης & υπόδησης

SEPTONA Α.Β.Ε.Ε. Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

TELMACO Α.Ε. Μηχανηµάτων Βιοµηχανικού Εξοπλισµού

UNI-PHARMA ΑΒΕΕ Προµηθευτές Υγείας

WESTNET DISTRIBUTION Α.Ε. Εµπορίου Η/Υ & ειδών τεχνολογίας

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. Αεροπορικών Εταιρειών

ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών

ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Διαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

ΑΜΒΥΞ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑΣ Χονδρικού εµπορίου αλκοολούχων και λοιπών ποτών

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Σ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Χάρτου

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Ιχθυοκαλλιεργειών

ΑΛΟΥΜΑΝ Βαριά Βιοµηχανία Αλουµινίου

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧ. Α.Β.Ε.Ε. Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

ΑΡΓΩ Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Υλικών Συσκευασίας

ΑΣΠΙΣ Κ. ∆Ε∆ΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ Α.Ε.

ΑΣΤΡΟΝ ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS

ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε. Υλικών Συσκευασίας

ΒΙΑΚΑΡ Α.Ε.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ανταλλακτικών & service οχηµάτων

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ιατρικών Υπηρεσιών

ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε. Χηµικών

ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Εµπόριο Τροφίµων και Ποτών

ΒΡΥΚΟ Α.Ε. Εµπορίας και επεξεργασίας µετάλλων

ΓΑΛΑΞΙ∆Ι-ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Ιχθυοκαλλιεργειών

ΓΙΟΥΝΙΟΝ 3 ΦΑΣΙΟΝ Α.Ε. Κατασκευή ενδυµάτων-υποδηµάτων

ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. ∆ιαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

ΓΚΑΠ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Εµπόριο Ειδών Ένδυσης

ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων Οχηµάτων

ΓΛΑΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

ΔΕΑΣ Α.Ε. ∆ιαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

Ε.ΣΚΑΖΙΚΗΣ- Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΕ Χονδρεµπόριο Αλλων Μηχανηµάτων

ΕΚΜΕ ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ιάφορων µεταλλικών προϊόντων

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ Χονδρεµπόριο Σιτηρών και Σπορών

ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. Βασικών µετάλλων

ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ Ανανεωσίµων Πηγών Ενέργειας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. Μεταλλικού Νερού, Χυµών & Αναψυκτικών

ΕΛΠΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Φαρµακευτικών Εταιρειών

ΕΛΤΟΝ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Χηµικών

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. Μηχανηµάτων Βιοµηχανικού Εξοπλισµού

ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΕ Ξύλου

ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. Χηµικών

ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ ΑΕΒΕ Βιοµηχανία, Κατασκευή Χαρτιού

ΖΙΚΟ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Λιπασµάτων

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Παραγωγής αλκοολούχων ποτών

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Εκδοσης εφηµερίδων & περιοδικών

Η.Β. BODY Α.Β.Ε.Ε. Χρωµάτων και βερνικιών

ΗΛΕΚΤΡΟΙΝΒΕΣΤ Α.Ε. Ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισµού

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ - «ΒΙΚΟΣ» ΑΕ (ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΠΕΤΑ) Μεταλλικού Νερού, Χυµών & Αναψυκτικών

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Πουλερικών

ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Αγροτικών Προϊόντων

ΙΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ζωοτροφών

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΒΕΕ Εµπόριο Τροφίµων και Ποτών

ΚΑΜΑΡΙΔΗΣ GLOBAL WIRE A.B.E.E. ∆ιάφορων µεταλλικών προϊόντων

ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

ΚΑΠΑΧΗΜ Α.Β.Ε.Ε. Χηµικών

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. Αγροτικών Προϊόντων

ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. Γαλακτοκοµικών Προϊόντων

ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. Διαφόρων βιοµηχανικών προϊόντων

ΚΑΡΕΛΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Καπνού

ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΣΤ. Α.Ε. Εκτυπώσεων

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. Λιανικού εµπορίου

ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε. Ηλεκτρολογικού υλικού & φωτισµού

ΚΑΦΕΑ Α.Ε. Διαφόρων Ειδών Διατροφής

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Μηχανηµάτων Βιοµηχανικού Εξοπλισµού

ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. Φαρµακευτικών Εταιρειών

ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λιανικού εµπορίου

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Γαλακτοκοµικών Προϊόντων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ∆ιαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

ΚΩΠΑΙΣ Α.Β.Ε.Ε. Διαφόρων Ειδών ∆ιατροφής

ΛΑΚΑΣΑΣ Ν.-ΑΡΒΑΝΙΤΙ∆ΗΣ Π. Α.Ε. Ηλεκτρονικού εξοπλισµού

ΛΑΜΨΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ Ξενοδοχείων

ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Πλαστικών- Ελαστικών

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ∆ιάφορων µεταλλικών προϊόντων

ΛΟΥΞ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Μεταλλικού Νερού, Χυµών & Αναψυκτικών

Μ.Ε.ΤΕ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ορυχείων & µεταλλείων

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε. Ιατρικών Υπηρεσιών

ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ Υπηρεσίες - Μεταφορές

ΜΑΚΡΗΣ Θ. ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Διάφορων µεταλλικών προϊόντων

ΜΑΞΙΜ-ΚΑΛΤΣΙ∆ΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ανταλλακτικών & service οχηµάτων

ΜΑΡΚΟΥ Κ. Β. Α.Β.Ε.Ε. Κλωστοϋφαντουργίας

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ∆. ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. Σούπερ Μάρκετ

ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α.Ε. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙ∆Η Ιατρικού εξοπλισµού

ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒ&ΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε. Ξενοδοχείων

ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. Σούπερ Μάρκετ

ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Μηχανηµάτων Βιοµηχανικού Εξοπλισµού

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. Α.Ε.Β.Ε Παραγωγής & εµπορίου παιχνιδιών

ΜΠΟΥΤΣΩΛΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΒΕΕ Γαλακτοκοµικών Προϊόντων

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αλευροµύλων

ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΑΕ Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών

ΝΕΝΔΟΣ ΣΤ. ΣΕΛΕΚΤ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. Γαλακτοκοµικών Προϊόντων

ΝΤΙΑΞΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Υλικών Συσκευασίας

ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τηλεπικοινωνίες - ΙΤ- ΜΜΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΡΟΥΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε. Εµπoρίου φρούτων και λαχανικών

ΟΠΑΠ Τυχερών Παιχνιδιών

ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Υπηρεσίες - Μεταφορές

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΩΝ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ι. Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Αρτοποιίας & Ζαχαροπλαστικής

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Μηχανηµάτων Βιοµηχανικού Εξοπλισµού

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΦΟΙ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κατασκευών

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Ορυχείων & µεταλλείων

ΠΑΥΛΙ∆ΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΒΕΕ Βιοµηχανία Τροφίµων και Ποτών

ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε. Ιατρικών Υπηρεσιών

ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων Οχηµάτων

ΠΕΤΤΑΣ, Ν. Π., Α.Β.Ε.Ε. Ελαιολάδου - µαγειρικών λιπών

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE Εµπόριο Ηλ/κών Ειδών και Εξοπλισµού

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Πλαστικών - Ελαστικών

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Πλαστικών - Ελαστικών

ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε. Ανακύκλωσης & διαχείρισης απορριµµάτων

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. Ξενοδοχείων

ΠΟΥΛΙΑΣ-ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Α.Ε. Υπηρεσιών Μεταφορών

ΠΡΟΚΟΣ Α.Ε. Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

ΠΡΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.B.E. Βασικών µετάλλων

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. Ειδών Προσωπικής Φροντίδας

ΣΕΚΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε. Εµπορίας Πετρελαιοειδών

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ. Α.Ε.Ε. Σούπερ Μάρκετ

ΣΜΥΡΔΕΞ Α.Ε. ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ∆ιαφόρων βιοµηχανικών προϊόντων

ΣΟΣΙΜΕΞ Α.Ε. Ξενοδοχείων

ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. ∆ιάφορων µεταλλικών προϊόντων

CENERGY Χάλυβα - ενεργειακά καλώδια Τ.Κ.

ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. Αγροτικών Προϊόντων

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Ανακύκλωσης & διαχείρισης απορριµµάτων

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ∆οµικών Υλικών

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΗΣ ΗΛ. Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΓΥΑΛΙΚΩΝ Παραγωγής & εµπορίου επίπλων & οικιακού εξοπλισµού

ΤΣΑΚΙΡΗΣ-ΜΑΛΛΑΣ Α.Ε. ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΤΥΡΑΣ Α.Ε. Γαλακτοκοµικών Προϊόντων

ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αλλαντικών

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΞΥ∆ΙΑΣ Κ. Α.Ε. Φαρµακευτικών Εταιρειών

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. Φαρµακευτικών Εταιρειών

ΦΙΜΠΡΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. Πλαστικών- Ελαστικών

ΦΛΩΡΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Εµπόριο Τροφίµων και Ποτών

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μηχανηµάτων Βιοµηχανικού Εξοπλισµού

ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. Κατασκευών ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. Α.Ε. Υλικών Συσκευασίας

ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Μεταλλικού Νερού, Χυµών & Αναψυκτικών

ΧΩΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Γαλακτοκοµικών Προϊόντων