Skip to main content
08 04 2015 | 11:44

Είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο η έκτακτη δανειοδότηση της ΕΒΖ;

Είναι συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο η έκτακτη δανειοδότηση της ΕΒΖ;

Τόσο απλό ήταν λοιπόν; Αρκούσε μία βουτιά στα αποθεματικά της «κακής» Αγροτικής Τράπεζας, που κατέχει το 82,3% των μετοχών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, ώστε να διασωθεί και να αποκτήσει προοπτική η εταιρεία;

Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή προ ημερών, είπε ότι η κυβέρνηση έδωσε λύση για την ΕΒΖ. Ο πρωθυπουργός αναφερόταν στην κατεπείγουσα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κατατέθηκε στις 27 Μαρτίου, η οποία υλοποιούσε τη δέσμευση του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Π. Λαφαζάνη, προς τους εργαζομένους της ΕΒΖ και τους τευτλοπαραγωγούς για ενίσχυση της καταχρεωμένης εταιρείας.

Οπως αναφέρεται στην ΠΝΠ, «ποσό 30 εκατ. ευρώ εκ των μη διανεμηθέντων εισέτι διαθεσίμων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. καταβάλλεται άμεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόμενη από το πιστωτικό ίδρυμα επιχείρηση με την επωνυμία “Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.” έναντι μελλοντικής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου αυτής».

Ηδη, ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Η Νίκη Κεραμέως, βουλευτής Επικρατείας της Ν.Δ., κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον κ. Λαφαζάνη, ζητώντας να μάθει αν «έχει ληφθεί πρόνοια», ώστε να διασφαλιστεί «συμβατότητά της με τους ενωσιακούς κανόνες κρατικών ενισχύσεων», μέσω της γνωμοδότησης που προβλέπεται (από τον ν. 4152/2013) από την κεντρική μονάδα κρατικών ενισχύσεων του υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον, η βουλευτής ζητεί να πληροφορηθεί αν η ρύθμιση είναι συμβατή με τις αποφάσεις του ν. 429/2010 (23.05.2011) και SA. 35460 (03.05.2013) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις οποίες εγκρίθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις για την ανακεφαλαιοποίηση και την εκκαθάριση της ΑΤΕ, και αν έχει δρομολογηθεί η κοινοποίηση της ρύθμισης στην Κομισιόν.

Οπως εξηγούν νομικοί κύκλοι στην «Κ», η γνωμοδότηση της κεντρικής μονάδας κρατικών ενισχύσεων, που αποφαίνεται για το αν μια ρύθμιση συνάδει με το ενωσιακό Δίκαιο, είναι υποχρεωτική. Η μονάδα αυτή είναι που κρίνει αν η ρύθμιση μπορεί να υπαχθεί στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (800/2008) της Ε.Ε., που απαλλάσσει από την υποχρέωση κοινοποίησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 4152/2013, κανένα μέτρο ενίσχυσης «δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς τη θετική γνώμη» της μονάδας, και σε περίπτωση «διαφωνίας μεταξύ της Κεντρικής Μονάδας και της χορηγούσας αρχής», η υπόθεση παραπέμπεται στη διυπουργική επιτροπή κρατικών ενισχύσεων. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν στην «Κ» ότι τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Tο αν η συγκεκριμένη κεφαλαιακή... ένεση αποτελεί παράνομη κρατική ενίσχυση, θα το κρίνει η Κομισιόν. Συνήθως η διαδικασία αυτή παίρνει πάνω από χρόνο. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση μπορεί να δώσει τα χρήματα και να διασφαλίσει προσωρινά τη λειτουργία της ΕΒΖ. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό στα μέσα ή τέλη του 2016 να βγει μαύρος καπνός από τις Βρυξέλλες. Τότε, τα 30 εκατ. ευρώ θα πρέπει να επιστραφούν –και μάλιστα εντόκως, βάσει των λεπτομερών προβλέψεων του κανονισμού 794/2004 της Ε.Ε.

Σημειώνεται επιπλέον ότι, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι αμφίβολο εάν η ΠΝΠ για τη Βιομηχανία Ζάχαρης είναι συμβατή με τα καθήκοντα του εκκαθαριστή της ΑΤΕ. Σκοπός του, όπως λένε, είναι η διαφύλαξη του ενεργητικού τής υπό εκκαθάριση εταιρείας, όχι η ενίσχυση, με ιδιαίτερα αμφίβολες προσδοκίες απόδοσης, εταιρειών στο χαρτοφυλάκιό της.

Πηγή: Καθημερινή