Skip to main content
09 12 2019 | 16:38

Αιτήσεις έως τις 7 Ιανουαρίου 2020 από τις επιχειρήσεις της Αττικής για συμμετοχή με την Περιφέρεια στη Food Expo

Αιτήσεις έως τις 7 Ιανουαρίου 2020 από τις επιχειρήσεις της Αττικής για συμμετοχή με την Περιφέρεια στη Food Expo

H Περιφέρεια Αττικής εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής της στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «7η FOOD EXPO GREECE 2020» που θα πραγματοποιηθεί από 7-9 Μαρτίου 2020 στο εκθεσιακό κέντρο Athens Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στην Αθήνα, με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας. Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός διοργανώνεται από την εταιρεία «Forum Α.Ε.».

Η Περιφέρεια Αττικής θα επιδοτήσει το κόστος συμμετοχής κατά 60% για την ενοικίαση περιπτέρων, ενώ το υπόλοιπο 40% θα το επιβαρυνθούν οι ίδιοι οι εκθέτες. Το μέγεθος του περιπτέρου που θα αναλογεί στον κάθε εκθέτη θα είναι 7.5, 9, ή 10,5τ.μ. Σε περίπτωση που δεν θα είναι εφικτό να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες των υποψήφιων εκθετών σχετικά με τα ζητούμενα τετραγωνικά, θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς τις προτιμήσεις τους. Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στο ποσό των 220€ (πλέον Φ.Π.Α). Τονίζεται ότι εντός του περιπτέρου θα υπάρχει ενιαία αποθήκη οποία θα καταλαμβάνει χώρο στο κέντρο του συνολικού περιπτέρου της Περιφέρειας και το κόστος της θα το επωμιστούν εξίσου όλοι οι εκθέτες (δηλαδή 183 ευρώ/εκθέτη).

Περιγραφή ατομικού περιπτέρου (HALL 1): Βάθος περιπτέρου 3μέτρα, εκ των οποίων τα 2 μέτρα θα είναι διαχωριστικό πάνελ ύψους 1,80μ. και το υπόλοιπο 1μέτρο θα είναι ως «αυλή». Πρόσοψη 2.5, 3 ή 3,5 μέτρα ανάλογα με το μέγεθος. Στην «αυλή» θα επιτρέπεται να τοποθετηθεί διακόσμηση μέχρι 1μέτρο ύψος.

Ως εκ τούτου το κόστος συνολικά που θα βαρύνει το κάθε εκθέτη ανέρχεται:

Μέγεθος Περιπτέρου

σε τ.μ

Κόστος αποθήκης

Συνολικό κόστος/ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

7,5

183

843

9

975

10,5

1107

Διευκρινίζεται ότι για την επιλογή της θέσης της κάθε επιχείρησης εντός του ενιαίου περιπτέρου της Περιφέρειας, θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων εκθετών. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία του συνόλου των υποψηφίων εκθετών και ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής της θα γνωστοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης –ειδοποίησης.

Κλήρωση θα πραγματοποιηθεί επίσης και στην περίπτωση που εκδηλωθούν περισσότερες επιθυμίες για την κάθε ομάδα των διαθέσιμων περιπτέρων

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί εντός της Περιφέρειας ή η δραστηριότητα της επιχείρησης να συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής (εξαιρούνται οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής. Επίσης η επωνυμία της επιχείρησης ή ή ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων δεν πρέπει να παραπέμπει σε άλλη Περιφέρεια.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες από εικοσιτέσσερις αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει επιλογή των εκθετών βάσει μοριοδότησης με κριτήρια που θα ορίσει η Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.

Ως εκ τούτου όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 07/01/2020 με υποβολή σχετικής αίτησης καθώς και υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (ακολουθούν συνημμένα) στην Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή στο Fax: 2132065020 (Δεν θα γίνονται δεκτές, ανυπόγραφες αιτήσεις και χωρίς τη σφραγίδα της επιχείρησης).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  • παραστατικά που αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση είτε παράγει είτε τυποποιεί-μεταποιεί το προϊόν της εντός της Αττικής (π.χ άδεια λειτουργίας σε ισχύ, τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο συνάγεται ότι η παραγωγή ή η μεταποίηση ή τυποποίηση γίνεται στην Αττική)
  • την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο και σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης.

Η FOOD EXPO είναι η πιο σημαντική επαγγελματική διοργάνωση του κλάδου Τροφίμων και Ποτών που πραγματοποιείται στην Ν.Α Ευρώπη. Το 2019 χιλιάδες σημαντικοί αγοραστές από όλες τις γωνιές της γης επισκέφτηκαν την έκθεση και δήλωσαν τον θαυμασμό τους για τον πλούτο και την ποιότητα των Ελληνικών τροφίμων. Με την συμμετοχή σας στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής σας δίνετε η δυνατότητα να προβάλλεται την επιχείρησή σας και να προωθήσετε τα προϊόντα σας σε ένα μεγάλο αλλά και ειδικό αγοραστικό κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής

Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής

Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

κ. Μπιτακλή Ελένη τηλ: 2132065772, [email protected]

κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, [email protected]

κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771, [email protected]

κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745 [email protected]