Skip to main content
19 08 2015 | 10:07

Έως 31 Αυγούστου η κτηματογράφηση χωραφιών που θα αποζημιωθούν για τον αγωγό TAP

Έως 31 Αυγούστου η κτηματογράφηση χωραφιών που θα αποζημιωθούν για τον αγωγό TAP

Μέχρι τις 31 Αυγούστου θα δέχονται δηλώσεις τα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης του αγωγού TAP από αγρότες των περιοχών που θα περάσει ο αγωγός φυσικού αερίου. Η διαδικασία της κτηματογράφησης είναι απαραίτητη προκειμένου να αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες της γης που θα δεσμευτεί για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσει η κατασκευή του αγωγού.

Ποιοι επηρεάζονται από τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας του TAP

Ο TAP χρειάζεται πρόσβαση στη γη που εμπίπτει στη ζώνη του αγωγού, το πλάτος του οποίου είναι κατά κανόνα 38 μέτρα στην Ελλάδα και την Αλβανία και από 22 έως 26 μέτρα περίπου στην Ιταλία.

Από τον TAP είναι πολύ πιθανό να επηρεάζονται τα γεωτεμάχια που βρίσκονται μέσα σε αυτή την ζώνη ή στις τοποθεσίες που έχουν επιλεγεί από τον TAP για την κατασκευή των μόνιμων και προσωρινών επίγειων εγκαταστάσεων (σταθμοί συμπίεσης, βαλβιδοστάσια, εργοτάξια κλπ.).

Ένα από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας (LEA) είναι η επικαιροποίηση εκ μέρους των εργολάβων του TAP των διαθέσιμων στοιχείων σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση γης όλων των γεωτεμαχίων που επηρεάζονται από το έργο. Τα μητρώα ιδιοκτησίας και χρήσεων γης είναι γνωστά ως «κτηματολόγιο για το έργο TAP». Στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να καταρτιστεί αναλυτικός και πλήρης «κτηματολογικός πίνακας και χάρτης», ο οποίος θα προκύψει από έρευνα πεδίου και από τον έλεγχο των υφιστάμενων κτηματολογικών στοιχείων.

Σκοπός αυτών των σταδίων της διαδικασίας απόκτησης γης και δουλείας του TAP είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποια γεωτεμάχια επηρεάζονται από τον TAP;
  • Πού ακριβώς βρίσκονται;
  • Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες αυτών των γεωτεμαχίων;

Η επικαιροποίηση των κτηματολογικών δεδομένων έχει ήδη ξεκινήσει στην Ελλάδα και την Αλβανία, ενώ αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα και στην Ιταλία.

Σκοπός της επικαιροποίησης των κτηματολογικών δεδομένων στην Ελλάδα είναι να απαντηθούν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποια γεωτεμάχια επηρεάζονται από τον TAP;
  • Πού ακριβώς βρίσκονται;
  • Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες αυτών των γεωτεμαχίων;

Την επικαιροποίηση των δεδομένων σχετικά με τα γεωτεμάχια που θα επηρεαστούν από την όδευση του TAP δια μέσου της Ελλάδας έχει αναλάβει, σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς, η κοινοπραξία TOPMAPS, η οποία αποτελείται από τις ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών συμβούλου ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΜ ΕΕ, ΓΑΙΑ Α.Ε. και GEOMATICS Α.Ε.

Οι ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του αγωγού καλούνται να προσέλθουν σε κάποιο από τα Γραφεία Κτηματογράφησης προκειμένου να πληροφορηθούν εάν η ιδιοκτησία τους επηρεάζεται από τον αγωγό και να ελέγξουν εάν η εταιρεία TAP διαθέτει πλήρως επικαιροποιημένα στοιχεία για την κυριότητα και τη χρήση της γης τους.

Από τον Νοέμβριο του 2013, έχουν συσταθεί συνολικά 22 Γραφεία Κτηματογράφησης και 100 Κέντρα Πληροφόρησης σε 27 δήμους κατά μήκος του ελληνικού τμήματος του αγωγού TAP, καθώς και δύο Γραφεία Κτηματογράφησης στις πόλεις της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

Εάν η γη σας επηρεάζεται από τον TAP, ή εάν θέλετε να πληροφορηθείτε εάν πρόκειται να επηρεαστεί, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής σας.

Εκεί, ο υπάλληλος υποδοχής θα καταγράψει τα στοιχεία σας ώστε να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, και θα σας ζητήσει τον αναγνωριστικό κωδικό αριθμό του γεωτεμαχίου σας. Αυτή η σημαντική πληροφορία θα μας επιτρέψει να εξακριβώσουμε εάν είστε ιδιοκτήτης ή χρήστης γης που επηρεάζεται από το έργο.

Όσον αφορά την Ελλάδα, από τον TAP θεωρείται ότι επηρεάζονται όσοι διαθέτουν γεωτεμάχιο εντός ζώνης πλάτους 38 μέτρων κατά μήκος του αγωγού (ζώνη εργασίας αγωγού).

Εάν δεν διαθέτετε επαρκή στοιχεία για την ιδιοκτησία σας, μπορείτε να απευθυνθείτε σε κάποιον από τους υπαλλήλους του γραφείου μας.

Αυτός θα προσπαθήσει να βρει στοιχεία που αφορούν το γεωτεμάχιό σας αξιοποιώντας άλλα διαθέσιμα δεδομένα, όπως σύντομη περιγραφή της τοποθεσίας του ή ταυτοποίηση όμορων γεωτεμαχίων τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί.

Ο υπάλληλος θα μπορέσει έτσι να σας ενημερώσει εάν το γεωτεμάχιό σας βρίσκεται εντός της καθορισμένης επηρεαζόμενης ζώνης του αγωγού.

Εφόσον προκύψει ότι είστε ιδιοκτήτης ή χρήστης γης που επηρεάζεται από το έργο, δικηγόρος του Γραφείου Κτηματογράφησης θα σας συμβουλεύσει να ελέγξετε εάν διαθέτετε όλα τα αναγκαία νομικά έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωση ιδιοκτησίας σας.

Προς τεκμηρίωση της δήλωσής σας, μπορείτε να υποβάλετε τους τίτλους κυριότητας/χρήσης του γεωτεμαχίου σας και όλες τις συναφείς πληροφορίες που αφορούν την ιδιοκτησία σας, όπως όρια, καλλιέργειες, υφιστάμενα κτίσματα και κάθε συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα επί του θιγόμενου γεωτεμαχίου.

Ακολούθως παρατίθενται σύνδεσμοι από τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε πληροφορίες για τα Γραφεία Κτηματογράφησης, καθώς και έντυπα δηλώσεων ιδιοκτησίας για να καταχωρήσετε την ιδιοκτησία σας.

Πληροφορίες για τα Γραφεία Κτηματογράφησης και τη διαδικασία απόκτησης γης και δουλείας:

Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των κτηματολογικών δεδομένων, θα διεξαχθεί Κοινωνικοοικονομική Μελέτη (CAI) η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.