Skip to main content
02 10 2014 | 11:39

Υποβοήθηση της αποφύλλωσης στο βαμβάκι με επιταχυντικά σκευάσματα

To 6ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, με τις εξής διαπιστώσεις και συστάσεις:

1. Διαπιστώσεις

Την εποχή αυτή τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος των καρυδιών έως 80% ανάλογα την περιοχή, ενώ σε ορισμένες πρώιμες περιοχές όπου οι βαμβακοκαλλιέργειες δεν ήταν επαρκώς ποτισμένες η συγκομιδή έχει ήδη ξεκινήσει.

Η παραγωγή είναι οψιμότερη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές κατά 10‐15 ημέρες περίπου ανάλογα την περιοχή. Η γενικότερη εικόνα των βαμβακοφυτειών κρίνεται φυσιολογική, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές όπου από επιτόπιους ελέγχους των Γεωπόνων της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκαν έντονες προσβολές από ρόδινο σκουλήκι και επιπρόσθετα παρατηρήθηκε «καραμελοποίηση» των καρυδιών εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Η Υπηρεσία μας παρακολουθεί την εξέλιξη της προσβολής από το ρόδινο και τις βροχοπτώσεις και θα ενημερώσει αν χρειαστεί με νεότερο δελτίο.

2. Συστάσεις– καλλιεργητικές πρακτικές

ΑΠΟΦΥΛΛΩΣΗ:

Καθώς η φετινή καλλιεργητική περίοδος για το βαμβάκι είναι αρκετά όψιμη σε αρκετές περιοχές, η Υπηρεσία μας υπενθυμίζει στους παραγωγούς που έχουν όψιμες φυτείες (διπλοσπαρμένα, χαλαζόπληκτα, λόγω καιρικών συνθηκών) ότι μπορούν να εφαρμόσουν ορμονικά επιταχυντικά σκευάσματα όταν το ποσοστό ανοίγματος καρυδιών είναι στο 25‐40% τα οποία λειτουργούν και ως αποφυλλωτικά καθώς υποκινούν την πτώση των φύλλων, αλλά και ως βοηθητικά ωρίμανσης αφού αυξάνουν το ρυθμό ανοίγματος των καρυδιών και πρωιμίζουν τη συγκομιδή.

Η δράση των παραπάνω σκευασμάτων είναι τελείως διαφορετική από αυτή των αποφυλλωτικών, καθώς τα μεν πρώτα δρουν απελευθερώνοντας αέριο αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς για την επιτάχυνση της ωρίμανσης των καρυδιών, τα δε δεύτερα δρουν απευθείας στα φύλλα βοηθώντας στην πτώση αυτών.

Όσον αφορά στα αποφυλλωτικά πρέπει να εφαρμόζονται όταν έχει ανοίξει τουλάχιστον το 60% των καρυδιών.

Μία πρόωρη αποφύλλωση βλάπτει την ποιότητα του βαμβακιού και πολλές φορές μπορεί να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, όπως μισοάνοιγμα των καρυδιών και «καραμελοποίηση» αυτών.

Επίσης, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των αποφυλλωτικών απαιτούνται οι παρακάτω συνθήκες:

1) ευνοϊκές θερμοκρασίες ημέρας και νύχτας (μεγαλύτερες των 15‐18°C) για 4‐5 ημέρες μετά την εφαρμογή,

2) η εδαφική υγρασία να είναι χαμηλή και

3) να επικρατεί καιρός με ηλιοφάνεια.

Αντίθετες κλιματικές συνθήκες παρεμποδίζουν ή καθυστερούν τη δράση τους.

Στις περιπτώσεις που έχουμε μεγάλη εδαφική υγρασία ή επειδή η αποφύλλωση γίνεται αργοπορημένα και αναμένονται βροχοπτώσεις, τότε για την αποφυγή ανεπιθύμητων αναβλαστήσεων συνιστάται στους παραγωγούς να προσθέτουν στο διάλυμα του αποφυλλωτικού και αποξηραντικά των οφθαλμών σκευάσματα.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμοζόμενη ποσότητα του αποφυλλωτικού είναι καθοριστικής σημασίας.

Μεγαλύτερη ποσότητα από την κανονική συνήθως ξηραίνει τα φύλλα και τα αφήνει κολλημένα στα φυτά με αποτέλεσμα την ποιοτική υποβάθμιση του προϊόντος αφού υπάρχει κίνδυνος τριμμένα ξηρά φύλλα να αναμιχθούν με τις ίνες του βαμβακιού, ενώ αν είναι μικρότερη από το κανονικό τότε τα φύλλα δεν πέφτουν.

Η αποφύλλωση πρέπει να πραγματοποιείται 12‐15 ημέρες περίπου πριν τη συγκομιδή ώστε να δοθεί χρόνος να ωριμάσουν καλύτερα τα καρύδια και το ανοιγμένο βαμβάκι να μη μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτεθειμένο στις καιρικές επιδράσεις.

Στις περιπτώσεις που οι παραγωγοί διαπιστώσουν ότι τα φυτά έχουν πάρα πολύ φύλλωμα, συνιστάται να κάνουν ένα πρώτο ψεκασμό με τη μισή δόση του αποφυλλωτικού (όταν έχει ανοίξει το 20‐30% των καρυδιών) για να αραιώσει το φύλλωμα.

Με τον τρόπο αυτό ο αέρας και ο ήλιος θα φτάσουν στη βάση των φυτών και θα διευκολύνουν την ωρίμανση των καρυδιών της βάσης, παράλληλα με τα εναπομείναντα φύλλα τα καρύδια που βρίσκονται ψηλότερα στο φυτό θα συνεχίσουν την ωρίμανσή τους.

Αυτός ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να γίνεται την εποχή που τα καρύδια στη βάση των φυτών έχουν την ηλικία που χρειάζονται για να ανοίξουν, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα έχουμε φαινόμενα «καραμελοποίησης» αυτών.

Στη συνέχεια αφού έχει ανοίξει το 60% των καρυδιών οι παραγωγοί μπορούν να προβούν στο δεύτερο ψεκασμό με δόση αποφυλλωτικού που θα εξαρτηθεί από το φύλλωμα που παρέμεινε.

Σε κάθε περίπτωση, ο παραγωγός θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος που θα εφαρμόσει.

ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ‐ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η Υπηρεσία μας επισημαίνει στους βαμβακοπαραγωγούς ότι κατάλληλο για αποθήκευση είναι μόνο το σύσπορο βαμβάκι που έχει υγρασία έως 12%, καθώς υγρασία άνω του 12% συντελεί στην υπερθέρμανση του βαμβακιού με αποτέλεσμα σοβαρές ποιοτικές ζημιές.

Ο Προϊστάμενος Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας

Παναγιώτης Καλφούντζος